Opawa
Jak stare jest to przygraniczne miasto…

Uwagę przyciągają nie tylko zadbane zabytki, ale także pięknie odnowione domy i kamienice z przełomu XIX i XX w. oraz architektura współczesna. Ciekawych i wartych zobaczenia miejsc w Opawie jest wiele...
fot: Cezary Rudziński
Opawa. Jak stare jest to przygraniczne miasto…
Już te kilka wymienionych zabytkowych świątyń świadczy, jak stara jest Opawa.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Zaledwie kilka kilometrów od granicy z Polską, u podnóża Jesioników i przy zbiegu rzek Opawa i Morawica, leży stare, zabytkowe i pięknie utrzymane miasto Opawa (Opava).

Najciekawszym jej zabytkiem i wspaniałym przykładem śląskiego gotyku jest konkatedra p.w. Wniebowzięcia NMP. Zbudowana w XIV w. na miejscu romańskiego kościoła rycerzy niemieckich. Ta trójnawowa świątynia uważana jest za największą budowlę śląskiej gotyckiej architektury ceglanej. Jedna z jej dwu wież ? południowa ? z późniejszą barokową nadbudową z XVIII w, ma 102 m wysokości i jest najwyższa na Śląsku.

Starsze i nowsze zabytki

Starszy od katedry jest kościół św. Ducha wybudowany przed rokiem 1269, zbarokizowany w XVIII w.  Był on nekropolią książąt opawskich z dynastii Przemyślidów. Niewiele młodsze od niego są: podominikański klasztor datowany 1291 rokiem, oraz klasztor i kościół franciszkanów z lat 1328-69. Oba te zespoły architektoniczne również przebudowane zostały w stylu baroku. Z końca XIV w zachowała się też kaplica św. Krzyża w obecnej dzielnicy Katarzynki. Architekturę renesansu reprezentuje w Opawie wieża Hláska z 1618 roku. Na początku XX w. dobudowano do niej dwa neorenesansowe skrzydła, tworząc w ten sposób ratusz. Zajmuje on jedną pierzeję sporego placu, po przeciwległej stronie którego stoi działający od 1805 roku Teatr Śląski. W stylu baroku zachował się pojezuicki kościół św. Wojciecha z lat 1676-81 i przylegający do niego gmach dawnego jezuickiego kolegium, obecnie siedziba Archiwum Ziemskiego. Ponadto dwa szlacheckie pałace miejskie Sobków i Blücherów z XVIII w. przy ul. Masaryka. To tylko przykłady, bo ciekawych i wartych zobaczenia miejsc w Opawie jest o wiele więcej. Uwagę przyciągają nie tylko zadbane zabytki, ale także pięknie odnowione domy i kamienice z przełomu XIX i XX w. oraz architektura współczesna. Już te kilka wymienionych zabytkowych świątyń świadczy, jak stara jest Opawa.

Od Przemyślidów do Habsburgów

Opawa to miasto z długą i burzliwą historią. Najpierw był to gród śląskiego rodu Golęszyców. Najstarsza pisana wzmianka o osadzie pochodzi  z roku 1195. W dokumencie księcia Przemysła I z roku 1224 nazywana  jest już miastem. W latach 1269-1456 było ono stolicą samodzielnego śląskiego księstwa Przemyślidów. Opawa parokrotnie była najeżdżana, przy czym z dosyć odległych geograficznie państw. W 1253 roku pojawił się tu ze swoimi wojami książę, a później król Rusi Danyło Halicki wspierający w walce o sukcesję na tronie Belę IV. W 1428 r. Opawa została spustoszona przez najazd husycki pod dowództwem Prokopa Wielkiego. Podczas wojny trzydziestoletniej zajęli ją Duńczycy i Szwedzi. Od XIII w., podobnie jak większość miast śląskich, Opawę zasiedlali koloniści niemieccy. Stała się ważnym ośrodkiem rzemiosła, handlu i rolnictwa. W 1431 roku, a więc zaledwie w 3 lata po najeździe husytów, duże straty w mieście spowodował wielki pożar. W XVI wieku stało się ono ośrodkiem Reformacji. Zaś po wojnach śląskich, od 1742 r.  centrum bardzo okrojonego Śląska Austriackiego oraz miejscem obrad śląskiego Sejmu Krajowego. Z dokumentów wiadomo, że Opawa otoczona była w średniowieczu i wiekach następnych murami miejskimi z trzema bramami. Zburzono je w roku 1834 tworząc wokół starej części miasta tereny parkowe wzorowane na stołecznych ? wiedeńskich.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 23 września 2013; Aktualizacja 12 listopada 2018;
 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij