Krosno
Krótki kurs dziejów miasta

Krosno przeżywało też wojny i powstania, rozwój przemysłu naftowego, lotniczego i szklarskiego. A współcześnie radzi sobie zupełnie nieźle, co dokładnie widać gdy zwiedza się to urocze, zadbane miasto.
fot: Cezary Rudziński
Krosno. Krótki kurs dziejów miasta
Źródłem zamożności miasta były handel rzemiosło. Rozwijało się w nim tkactwo płócien i barchanów. Później także inne branże, a w XVI w. istniało w Krośnie kilkanaście cechów.
  • Krosno. Krótki kurs dziejów miasta
  • Krosno. Krótki kurs dziejów miasta
  • Krosno. Krótki kurs dziejów miasta
  • Krosno. Krótki kurs dziejów miasta
  • Krosno. Krótki kurs dziejów miasta
  • Krosno. Krótki kurs dziejów miasta
  • Krosno. Krótki kurs dziejów miasta
  • Krosno. Krótki kurs dziejów miasta
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Pierwsza pisana wzmianka o Krośnie pochodzi z roku 1282, zaś prawa miejskie ? magdeburskie ? nadał miastu w 1342 roku król Kazimierz Wielki.

Kalendarium uwzględniające ważne daty z przeszłości miasta liczy około 300 pozycji i zajmuje prawie 12 stron drobnego druku. Z badań archeologicznych wynika, że pierwsze ślady pobytu ludzi w tych miejscach sięgają okresu neolitu, lat 4200-1700 p.n.e. Osada istniała tu już w starszej epoce brązu (ok. 1600-1400 r. p.n.e.), po niej była kultury łużyckiej (1400-1300 r. p.n.e.), a podczas niedawnych prac wykopaliskowych w rynku znaleziono ślady osady celtyckiej z II w. p.n.e.. W okresie plemiennym, VII-X w. mieszkali tu Wiślanie, a od początków powstawania państwa polskiego, w X ? XI w., była osada słowiańska i gród.

Na rubieży

Zainteresowanych szczegółami przeszłości Krosna odsyłam do bardziej kompetentnych źródeł. Wspomnę tylko, że już w X w. istniała tu świątynia. Tereny te usiłował opanować kijowski książę Włodzimierz Wielki, ale przynależność do Polski osady na wzniesieniu w widłach Wisłoka i Lubatówki umocnił Bolesław Chrobry. Z czasem Krosno przekształciło się w miasto, głównie kupieckie ? z pobliskimi Węgrami handlowano zwłaszcza winem, sprzedawano też sukno, organizowano trzy doroczne jarmarki, obowiązywało prawo składu dla przejeżdżających kupców.

Źródła zamożności

Drugim źródłem zamożności miasta było rzemiosło. Rozwijało się w nim tkactwo płócien i barchanów. Później także inne branże, a w XVI w. istniało w Krośnie kilkanaście cechów. Miasto przeżywało najazdy, m.in. mongolski i tatarskich ord chana Kubilaja w XIII w., tureckie, rosyjskie, szwedzkie, węgierskie. Niszczyły je, zwłaszcza zabudowę drewnianą, wielkie pożary (1426, 1500, 1638 r. i inne), powodzie (m.in. w 1497 i 1652 r.), mieszkańców dziesiątkowały zarazy (m.in. w 1482, 1601, 1622, 1652 r.). Ale odbudowywało się i rozwijało. Już w XIV w. (!) miało wodociągi i kanalizację. Swój złoty wiek przeżywało w XVI w. ? wówczas m.in. ulice oświetlano olejem skalnym.

Chwile słabości

Miało jednak i okresy upadku. Na jego dnie znalazło się np. w 1717 r. Równo w 40 lat później wyludniła je kolejna zaraza. W połowie XIX w. znowu niemal upadło ze względu na obciążenia podatkowe i zanik handlu tranzytowego. W odradzaniu się pomogła ropa naftowa. W 1586 r. w Krośnie założono pierwszą na świecie spółkę jej poszukiwania i wydobywania. Miasto i pobliska Bóbrka stały się kolebką przemysłu naftowego na ziemiach polskich. Przeżywało też wojny i powstania, rozwój przemysłu lotniczego i szklarskiego. A współcześnie radzi sobie zupełnie nieźle, co widać gdy zwiedza się to urocze, zadbane miasto.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 17 czerwca 2016; Aktualizacja 22 czerwca 2016;
 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij