Przemyśl
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

W 1909 roku utworzono Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Zadaniem Towarzystwa było między innymi zgromadzenie zbiorów muzealnych i bibliotecznych. Zaczątkiem muzeum były prywatne zbiory działaczy Towarzystwa...
fot: Barbara Górecka
Przemyśl. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
W 2008 roku przeniesiono zbiory do nowego obiektu...
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej wreszcie doczekało się swojego miejsca po wieloletniej tułaczce. Obecnie eksponaty mieszczą się w pięknym nowoczesnym budynku w centrum miasta. Pogrupowane są tematycznie i rozmieszczone na różnych piętrach. Są to wystawy stałe. Organizowane też są wystawy cykliczne.

W 1991 roku biskup przemyski obrządku bizantyjsko-ukraińskiego złożył wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej budynku, w którym siedzibę miało muzeum. W 2000 roku nieruchomość została zwrócona kościołowi. Muzeum przy Placu Czackiego 3 mogło mieścić się tylko do kwietnia 2005 roku. Podjęto więc decyzję o budowie nowego gmachu. W drodze konkursu w 2002 roku wyłoniono zespół architektów. Wyznaczono teren ? Plac Berka Joselewicza, który przed wojną leżał w obrębie miasta żydowskiego. W listopadzie 2005 roku zaczęto budowę. W 2008 roku przeniesiono zbiory do nowego obiektu.

Jaka powstawało muzeum

W 1909 roku utworzono Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Zadaniem Towarzystwa było między innymi zgromadzenie zbiorów muzealnych i bibliotecznych. Zaczątkiem muzeum były prywatne zbiory działaczy Towarzystwa, braci Osińskich. Również mieszkańcy Przemyśla i okolicy wzbogacali muzeum darami. W ten sposób zgromadzono eksponaty z dziedziny archeologii, etnografii, sztuki, pamiątki historyczne i archiwalia. Przed 1909 rokiem zbiory liczyły ponad 1500 eksponatów, 3000 książek i 2000 archiwaliów. 10 kwietnia 1910 roku zainaugurowano działalność muzeum. W uroczystościach wzięły udział władze miejskie i kościelne.

Trudne czasy

W czasie I wojny światowej pozyskano militaria i różnorodne pamiątki ze zniszczonych dworów i miast Ziemi Przemyskiej. W 1921 roku placówka otrzymała nazwę, która do dzisiaj istnieje. Z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości, zbiory muzealne zostały przekazane miastu. Przed II wojną światową liczyły już 20 tys. eksponatów i 25 tys. książek. Po agresji Niemiec na Polskę muzeum podlegało Generalnemu Gubernatorstwu w Krakowie. Zmieniła się też nazwa. Okupanci wywieźli wiele cennych eksponatów. W 1944 roku opiekę nad muzeum przejęło miasto. 1 października 1949 roku muzeum upaństwowiono. Znowu zmieniła się jego nazwa. W maju 1984 roku Minister Kultury i Sztuki przywrócił nazwę początkową. Obecnie muzeum ma kilka działów i posiada zbiory z dziedziny: archeologii, etnografii, historii, sztuki, rzemiosła, przyrody.

Wędrówka dobiegła końca

W ciągu minionych lat muzeum często zmieniało siedzibę. Początkowo planowano ulokować je w zamku przemyskim. Niestety był tam nieodpowiedni klimat. W 1010 r. zbiory przeniesiono do prywatnego budynku przy ul. Fredry 10. Do 1924 roku znalazły się w pięciu pokojach przy ul. Grodzkiej, a przez kilka kolejnych lat w wynajętej willi Michała Osińskiego. W 1935 roku Zarząd Miasta Przemyśla przydzielił muzeum bezpłatnie nową siedzibę. Po zakończeniu II wojny światowej Muzeum zagościło w pałacu biskupów obrządku greckokatolickiego. Stąd przeniesiono skarby muzealne do nowoczesnego obiektu zbudowanego właśnie w tym celu.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 6 maja 2016; Aktualizacja 9 maja 2016;
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij