Park Mużakowski
Spojrzenie na zieleń z Podwójnego Mostu

Mówiąc o Parku Mużakowskim podkreśla się jego uniwersalne wartości historyczne i artystyczne. Docenia się precyzyjne wykorzystanie w kompozycji parku naturalnej rzeźby terenu i doliny Nysy Łużyckiej.
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Wiecie jakie to podniosłe uczucie, gdy stoi się na mosteczku między dwoma słupami granicznymi nr 295 na Nysie Łużyckiej  i chłonie piękno otaczającego krajobrazu na obu brzegach rzeki?

Mówię o Podwójnym Moście w Parku Mużakowskim, który łączy dwie jego części podzielone rzeką i granicą państwową. Łączy Bad Muskau i Łęknicę ? do 1945 r. jeden organizm. Podwójny Most został odbudowany w 2003 r. i stał się symbolem współpracy polsko-niemieckiej; to jakby przygotowanie do przystąpienia Polski do układu z Schengen w 2007 r., to miejsce, które pozwala nam przekraczać granicę bez obaw i, ponieważ jesteśmy w Parku Mużakowskim, cieszyć się jego niezwykłością na całym obszarze.

Na liście UNESCO

Park Mużakowski (niem. Muskauer Park), położony w Łęknicy i w Bad Muskau nazywany jest również Parkiem Księcia Pücklera, jego założyciela. Leży w samym sercu zjawiskowego Łuku Mużakowa. Jest jego ?perłą?. Uznany został za wybitne dzieło sztuki ogrodowej z początku XIX w. Polska część parku 1 maja 2004 r., Rozporządzeniem Prezydenta RP, otrzymała miano Pomnika Historii, a 2 lipca 2004 r. cały Park Mużakowski wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To jedyny w Europie transgraniczny park krajobrazowy i jeden z 27. europejskich parków na liście UNESCO. Doniosła uroczystość wręczenia aktu gospodarzom obu części parku odbyła się 27 maja 2005 r. ? właśnie na Moście Podwójnym.

Niedawna rewaloryzacja

Mówiąc o Parku Mużakowskim podkreśla się jego uniwersalne wartości historyczne i artystyczne, prekursorskie znaczenie dla zakładania ogrodów krajobrazowych na wzór angielski. Docenia się precyzyjne wykorzystanie w kompozycji parku naturalnej rzeźby terenu i doliny Nysy Łużyckiej, kształtowanie parku z zachowaniem rodzimej przyrody, wzbogacenie nasadzeń dendrologicznych gatunkami zadomowionymi, jak kasztanowiec zwyczajny, sosna wejmutka, sosna czarna, dęby amerykańskie ? czerwony i szkarłatny. A w końcu istotne są przestrzenność i rzadko spotykaną wielkość: Park Mużakowski jest pałacowo-parkowym założeniem, z powierzchnią całkowitą 720 hektarów (!), z czego po stronie polskiej zajmuje obszar 520 hektarów. Zaniedbany po 1945 r., u progu lat 90. ubiegłego wieku stał się przedmiotem polsko-niemieckiego projektu konserwatorskiego. Podjęto jego rewaloryzację, rekultywację, nasadzenia nowych dębów w miejscu zwalonych (Dąb Hermana), odtworzenie brakujących elementów (jak Kamień Pücklera), czy zdegradowanych (jak Łąka Trzcinowa, Szkółki Mużakowskie czy Ścieżka Sary). Odbudowano i wyremontowno mosty i wiadukty ? Królewski, Arkadowy, Podwójnyo i Angielski (to drugi most na Nysie), podniesiono z ruin Nowy Zamek w Bad Muskau? To plon ostatnich 25 lat, a prace trwają nadal; merytoryczny nadzór nad procesem rewaloryzacji parku po obu stronach granicy pełni od 2005 r. Międzynarodowa Rada Konserwatorska. W procesie rewaloryzacji parku pomocą jest m.in. wydana drukiem w 1834 r. praca księcia Pücklera ?Szkice o ogrodnictwie krajobrazowym?, w której autor opisał walory architektoniczne i przyrodnicze parku oraz swoje doświadczenia z dwudziestoletniego okresu jego tworzenia. Szkice wzbogacone są 44. litografiami Augusta Wilhelma Schirmera.

* * *

O Parku Mużakowskim można czytać i pisać bez końca. To temat długi jak tasiemiec i obszerny jak… 700 hektarów.

Warto wiedzieć

* Parkiem zarządzają: po stronie polskiej ? Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, po stronie niemieckiej Fundacja Księcia Pücklera ? Park Bad Muskau (niem. Stiftung Fürst-Pückler ? Park Bad Muskau).
* Łęknica (niem. Lugknitz, łuż. Wjeska) ? powstała w 1945 r. z połączenia prawobrzeżnego Bad Muskau oraz wioski Lugknitz. Tę nazwę nosi od 1956 r. (nazwy wcześniejsze ? Łuknica, Ługnica, Łęknice), prawa miejskie otrzymała w 1969 r.
* Bad Muskau (pol. Mużaków, łuż. Mużakow) do 1962 r., w którym uznane zostało za uzdrowisko (stąd Bad ? Zdrój), nosiło nazwę Muskau, chociaż ? już w 1823 r. – książę Pückler utworzył tutaj pierwsze uzdrowisko z parkiem zdrojowym.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij