Pilzno
Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie

Przez dziewięć miesięcy, na przełomie lat 1599 i 1600, Pilzno stało się stolicą Świętego Cesarstwa Rzymskiego, w którym cesarz Rudolf II Habsburg (1552-1612) schronił się przed zarazą panująca w Pradze...
Tagi: ,
fot: Cezary Rudziński
Pilzno. Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie
Datą początków dzisiejszego Pilzna jest rok 1295, w którym król czeski i polski z dynastii Przemyślidów, Wacław II założył osadę na ważnym szlaku, która dzięki dogodnemu położeniu szybko rozwinęła się w znaczący ośrodek handlowy.
 • Pilzno. Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie
 • Pilzno. Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie
 • Pilzno. Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie
 • Pilzno. Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie
 • Pilzno. Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie
 • Pilzno. Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie
 • Pilzno. Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie
 • Pilzno. Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie
 • Pilzno. Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie
 • Pilzno. Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie
 • Pilzno. Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie
 • Pilzno. Z grunwaldzkim wielbłądem w herbie
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Dwugarbny wielbłąd i to jeszcze przyprowadzony spod Grunwaldu po bitwie w 1410 roku, w herbie czeskiego miasta i kraju (województwa). Brzmi to nieprawdopodobnie, a jednak.

Taki herb posiada czeska stolica piwa i ważny ośrodek przemysłowy – Pilzno oraz Kraj Pilzneński. W sześciopolowym herbie miasta znajdują się dwa klucze, połowa czarnego orła, figura rycerza w zbroi, brama, dwugarbny złoty wielbłąd i biały chart. Natomiast w czteropolowym herbie województwa: czeski biały lew, dwugarbny wielbłąd, romańska rotunda i trójbarwne pasy. Skąd wziął się ten wielbłąd, bo to on jest czymś niezwykłym w mającym średniowieczne tradycje herbie miasta? Polecił go dodać w 1434 roku cesarz rzymski i król czeski Zygmunt Luksemburski (1368-1437).

A było to tak…

Król polski Władysław II Jagiełło (ok. 1362-1434) otrzymał w darze od sojuszników w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda (1354-1430) i jego lennika, chana Złotej Ordy Dżalala al-Dina (1380-1412), kilka wielbłądów. Jednego z nich podarował później czeskim rycerzom pomagającym mu w wojnie polsko-krzyżackiej 1431-35. Do Czech zwierzę to przyprowadził husyta Jan Čapek z Sán. Podczas oblężenia katolickiego Pilzna przez husytów w 1433-34 r., jego obrońcy w wyniku wypadu za mury zdobyli tego wielbłąda i przyprowadzili do miasta.

Dawno… I jeszcze dawniej

Zygmunt Luksemburski uznał to za tak ważne wydarzenie, że dodał wielbłąda do herbu miasta i pozostaje on w nim nadal. Później trafił też do herbu kraju (województwa).

Datą początków dzisiejszego Pilzna jest rok 1295, w którym król czeski i polski (od 1300 r.) z dynastii Przemyślidów, Wacław II (1271-1305) założył osadę na ważnym szlaku, która dzięki dogodnemu położeniu szybko rozwinęła się w znaczący ośrodek handlowy. Ale najstarsze ślady ludzkich osad w tym miejscu sięgają 5 tys. lat p.n.e. W dzielnicy Litice, w okolicy resztek średniowiecznego grodu, archeolodzy znaleźli ślady kultur z okresu eneolitu (chalkalitu), 4400-2000 lat p.n.e. W późnej epoce brązu stał tu gródek istniejący do końca okresu halsztackiego (1200-450 r. p.n.e.).

Grodziska i ważne centrum handlowe

Grodzisko Bukovec na wschodnich obrzeżach współczesnego miasta, również z tego okresu, zostało opuszczone, ale w końcu 8 wieku n.e. zostało odbudowane przez Słowian. Zniknęło wraz z rozwojem grodziska Hůrka, nazywanego też Starym Pilznem. Dziś to Stare Plzenci położone ok. 10 km. od centrum współczesnego miasta. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z roku 976, gdy książę Bolesław II pod ówczesnym grodem Przemyslidów pokonał wojska niemieckiego cesarza Ottona II. Na podgrodziu powstała handlowa osada miejska, z kościołem św. Jerzego, którego założenie w roku 992 przypisywane jest św. Wojciechowi.

W bardziej dogodne miejsce, na skrzyżowaniu traktów handlowych z Pragi do Bawarii, miasto przeniósł wspomniany już Wacław II w 1295 roku. Początkowo zajmowało ono obszar 20 hektarów i miało, w układzie szachownicowym, 15 ulic i placów. Stało się, szczegóły pomijam, trzecim największym i najważniejszym miejscem w ówczesnych Czechach, po Pradze i Kutnej Horze. Wkrótce po założeniu liczyło 3 tys. mieszkańców. Na rynku wzniesiono kościół, obecnie katedrę św. Bartłomieja, we wschodniej części przy murach obronnych klasztor franciszkanów, a w południowej niezachowany klasztor dominikanów.

Burzliwe dzieje

Od początków istnienia Pilzna ogromną rolę odgrywało w nim browarnictwo. Napiszę o nim osobną korespondencję, bo to ogromy i ciekawy temat. Teraz wspomnę tylko, że pierwsza wzmianka o nim pochodzi z roku 1307! Miasto odegrało ważną rolę w okresie wojen husyckich (1419-36), a za jego rolę w walce z królem Jerzym z Podiebradów papież Paweł II wyróżnił je rozszerzeniem herbu. Pilzno było też, w 2 połowie XV w – jest spór, czy najstarszy pochodzi z 1468 czy 1476 r. – kolebką czeskiego druku. Nazwiska pierwszych drukarzy nie zachowały się w pamięci.

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 12 września 2022; Aktualizacja 25 września 2022;
 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!