Kalisz
Wokół kościoła reformatów

W odbudowanym po I wojnie klasztorze zamieszkało Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. I dziś tam mieszkają nazaretanki prowadząc przedszkole i szkołę podstawową. W budynku jest „okno życia” dla niechcianych dzieci.
fot: Waldemar Rusek
Kalisz. Wokół kościoła reformatów
Po Potopie reformaci wznieśli murowany zespół klasztorny z kościołem, którego konsekracja odbyła się w roku 1673.
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
 • Kalisz. Wokół kościoła reformatów
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Reformaci to jeden z odłamów franciszkanów. Do Rzeczypospolitej po raz pierwszy przybyli w roku 1606, założyli klasztor w Pińczowie, który po roku musieli opuścić z powodu zakazu ich osiedlania w Polsce, jaki wydał papież Paweł V.

Powrócili do Polski w roku 1622. Kalisz zainteresował ich w roku 1631 dzięki dwojgu fundatorom. Marcin Wierusz Kowalski w roku 1628 otrzymał zgodę króla Zygmunta III Wazy na ufundowanie klasztoru, a szlachcianka Anna Sulmowska oddała grunty, na których zbudowano drewnianą świątynię. Klasztor wznieśli zakonnicy.

Trudne początki

Inne kaliskie klasztory wrogo przyjęły nowe zgromadzenie na terenie miasta. Nawet wyrok króla Jana Kazimierza, wydany w roku 1658 i broniący reformatów, niewiele poprawił sytuację. Jednak mając królewski wyrok kaliscy reformaci wzięli się za odbudowę zniszczonych przez Szwedów zabudowań konwentu. W latach 1665-73 wznieśli murowany zespół klasztorny z kościołem, którego konsekracja odbyła się w roku 1673. Piętrowy, czteroskrzydłowy budynek klasztorny z wirydarzem pośrodku, przylega do kościoła od strony zachodniej.

Na patronów świątyni wybrano św. Józefa i św. Piotra z Alkantary, franciszkanina. Figura tego drugiego razem z figurą św. Antoniego znajdują się na frontowej ścianie kościoła. Dawniej świątynia słynęła z kultu św. Józefa. Według opowieści oblubieniec Maryi z Nazaretu miał uchronić zakonników przed dokuczliwym im głodem. Z czasem kult przejęła kaliska kolegiata a wezwanie z tej świątyni niewielu już pamięta.

We wnętrzu

Świątynia jest jednonawowa. Prezbiterium ma sklepienie kolebkowe, a nawa kolebkowe z lunetami. W latach 1758-59 otrzymała jednorodne w stylu, rokokowe wyposażenie, rzeźbione w naturalnym drewnie, wykonane przez warsztat snycerski Józefa Eglauera. We wnętrzu świątyni jest ołtarz główny i pięć ołtarzy bocznych oraz utrzymane w ciemnych barwach ambona, ławy i konfesjonały. W kościele znajduje się kilka obrazów namalowanych w pierwszej połowie XVIII wieku przez zakonnika reformackiego Bonifacego Jatkowskiego. Wśród nich jest przedstawienie Świętej Rodziny w ołtarzu głównym, zasłonięte młodszą kopią.

W jednym z bocznych ołtarzy, obok ambony, znajduje się kopia obrazu z 1715 r. tego samego autora, na którym jest adorujący Złotą Monstrancję z Najświętszym Sakramentem święty Paschalis de Baylon, unoszący się nad panoramą Kalisza. Był on patronem miasta. Oryginał znajduje się w zbiorach katedry i uważany jest za najstarszą panoramę Kalisza.

Na ścianach bocznych, gdzie podczas konsekracji biskup namaścił ściany olejem, w roku 1750 umieszczono 12 płaskorzeźb przedstawiających apostołów.

Żołnierska kaplica

W roku 1731 zbudowano od strony ulicy Kaplicę Żołnierską, którą ufundował chorąży poznański Piotr Sokolnicki. Zbudował ją brat zakonny Mateusz Osiecki. W roku 1736 Sokolnicki ofiarował do kaplicy malowany na blasze obrazek Matki Boskiej. Była to pamiątka rodowa a noszony na piersiach ryngraf chronił go od kul. Obrazek ten umieszczono w ołtarzu głównym Kaplicy Żołnierskiej.

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij