Soroca
Dawna twierdza nad Dniestrem

Twierdza porównywana jest, mocno na wyrost, z chocimską. Stoi podobnie jak tamta na prawym brzegu Dniestru, ma wysokie kamienne mury z czterema basztami, ale jest o wiele mniejsza i wewnątrz praktycznie pusta.
fot: Cezary Rudziński
Soroca. Dawna twierdza nad Dniestrem
Wewnątrz murów zachowała się tylko studnia oraz wejścia do lochów i na mury. Wnętrza baszt, niegdyś zamieszkane przez dowództwo i załogę, dziś są puste, bez stropów i pięter.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Z galeryjki po wewnętrznej stronie murów oglądam przez otwory strzelnicze przepływający obok twierdzy Dniestr oraz miasto rozłożone na wzgórzach i opadające do nurtu rzeki. Jestem w Sorokach (Soroca), w jednej z czterech najważniejszych dawnych fortec nad tą rzeką.

Stanowiła ona w czasach antycznych rubież Imperium Romanum. W przeszłości  tereny zamieszkiwane przez plemiona Traków, Daków, Sarmatów, Gotów, Awarów, Hunów i Pieczyngów. A w czasach nam bliższych przez Genueńczyków. To właśnie tu znajdowała się ich kolonia Olchionia założona w XII lub XIII wieku, a upadła po zajęciu w XV wieku Konstantynopola przez Turków.

Sorok znaczy ?sierota?

Po rumuńsku sorok znaczy sierota lub ubogi. Dlaczego taką nazwę otrzymała  twierdza i osada, później zaś miasto, nie udało mi się ustalić. Wiadomo, że po raz pierwszy w dokumencie pisanym pojawiła się w 1499 roku. Było to porozumienie pokojowe zawarte przez mołdawskiego hospodara Stefana III Cel Mare ? Wielkiego z polskim królem Janem Olbrachtem. Który, przypomnę, trafił do naszej historii jako przede wszystkim znany z powiedzenia: ?Za króla Olbrachta wyginęła szlachta?. Właśnie podczas jednej z wypraw w te strony.

Początki twierdzy

Na podstawie tego dokumentu wiadomo, że w miejscu, w którym stoję, znajdowała się wówczas kamienno ? ziemna budowla obronna koło brodu przez Dniestr. Wybudowana została prawdopodobnie w 1489 roku aby chronić tej przeprawy przed najazdami krymskich Tatarów. W połowie XVI wieku syn Stefana Wielkiego, Petru Rareş przebudował ten gródek w twierdzę i umocnił fortyfikacje. Soroki stały się ośrodkiem gospodarczym, handlowym i administracyjnym regionu. Najeżdżanym w ciągu następnych dziesięcioleci przez sąsiadów: Wołochów, Kozaków, Tatarów i Polaków.

W granicach Rzeczypospolitej

Przez 13 lat, między 1686 i 1699 rokiem twierdza oraz otaczający ją obszar znalazła się we władaniu Polski. Umocniona została wówczas, rozbudowana i uzyskała zachowany dotychczas kształt. W naszych dziejach zapisała się sześciotygodniową obroną w roku1691, awięc już po Wiktorii Wiedeńskiej, dwutysięcznej polskiej załogi przed 55-tysięczną armią wojsk tureckich i mołdawskich pod dowództwem Mustafy Paszy. Na początku XVIII w stacjonował w niej krótko garnizon wojsk rosyjskich cara Piotra I. W połowie tegoż wieku twierdza Soroki została ponownie zdobyta przez Polaków. Spalona, nigdy już nie odzyskała znaczenia obronnego. W 1812 roku, wraz z Besarabią, miasto zagarnęła Rosja.

„9225 mieszkańców, w tym 4500 żydów”

Soroki stały się prowincjonalnym, ale rozwijającym się powiatowym ośrodkiem gospodarczym. Ciekawy opis miasta w końcu XIX wieku znalazłem w ?Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich? (muszę w tym miejscu dodać, w ten sposób określano w nim m.in. wszystkie ziemie Imperium Romanowów niezależnie od ich składu etnicznego):

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij