Bendery
Memoriał secesji i twierdza nad rzeką

Niemal pośrodku tego memoriału stoi smukła, ładna kaplica prawosławna. Nieco z boku pomnik „Obrońców Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, ludności cywilnej, zmarłych od ran i zaginionych bez wieści w mieście Bendery podczas Agresji Nacjonalistów Mołdawskich”.
fot: Cezary Rudziński
Bendery. Memoriał secesji i twierdza nad rzeką
W 1990 roku liczyło 132 tys. mieszkańców, a obecnie poniżej 100 tys. Jest to także jeden z rezultatów secesji Naddniestrza, a zarazem fragment większej całości. Z niewiele ponad 4?milionowej Mołdawii około miliona ludzi z braku pracy na miejscu wyjechało ?na saksy?.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Podczas poprzednich pobytów w Benderach w wolnej chwili zachodziłem na główny plac miasta. Oglądając po jednej jego stronie teatr, po drugiej budynek administracji i jeszcze jakieś mało ciekawe gmachy. Tym razem jedziemy do nowej atrakcji w centrum: cmentarza poległych w walkach w 1992 roku, a także? w ubiegłych wiekach.

Na dosyć rozległym terenie znajduje się Memoriał Wojskowo-Historyczny.  Wchodzi się do niego przez klasycystyczną kolumnadę, na której jego nazwę umieszczono pod dwugłowym rosyjskim orłem na ?gieoriewskiej lencie? ? czarno?złotej wstędze krzyża św. Jerzego nadawanego w armii carskiej i we współczesnej rosyjskiej. Przed kolumnadą na masywnym marmurowym postumencie wznosi się duży, odlany w brązie, pomnik stojącego  ?Feldmarszałka, Najjaśniejszego Księcia Grigorija Aleksandrowicza Potiomkina ? Taurydzkiego? z tablicą informacyjną w przedrewolucyjnej pisowni rosyjskiej.

Pomnik obrońców naddniestrzańskiej republiki

Niemal pośrodku tego memoriału stoi smukła, ładna kaplica prawosławna. Nieco z boku pomnik ?Obrońców Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, ludności cywilnej, zmarłych od ran i zaginionych bez wieści w mieście Bendery podczas Agresji Nacjonalistów Mołdawskich?. Z informacją, że wiosną i latem 1992 roku zginęło 489 ludzi. W tym 357 obrońców, 132 cywilów ? m. in. 31 kobiet i 5 dzieci. Zaginęło bez wieści 87, z ran zmarło 40. W innych miejscach tego memoriału znajdują się szczątki przeniesionych tu wojskowych ofiar wojen w XIX w., wtym także związanych z Polską, o czym informują napisy na granitowych tablicach, np.: Podolski pułk piechoty. Wojna Rosyjsko-Polska 1831 (tak nazwano nasze Powstanie Listopadowe). Straty pułku: 30 oficerów, 1134 niższych szarż; albo: Podolski pułk jegrów. Wojna Rosyjsko ? Turecka i Obrona Sewastopola 1855. Straty pułku: 16 oficerów, 2878 niższych szarż.

Polskie akcenty

Są również indywidualne tablice, sadząc z wyglądu stojące na grobach, poświęcone komendantom lub zasłużonym generałom, także z polskimi rodowodami, np.: Gen. mjr Zbijewski Timofiej Iwanowicz, Komendant Twierdzy Bendery. Z  kilkunastoma datami z życiorysu oraz dodatkowymi informacjami: Ur. w 1767 r. z polskiej szlachty, zm. 18.II.1827. Albo: Gen. ltn. Olszewski Marcelli Matwijewicz, Komendant Twierdzy Bendery. Ur. 26.4.1796 r., ze szlachty guberni kamieniecko ? podolskiej, zm. 4.12.1866 wraz z kilkoma datami z życiorysu. I jeszcze jeden:  gen. mjr Sojecki Bonawentur Stanisławowicz. Presez Benderskiej Komisji Wojskowo ? Sądowej. Ur. 25.7.1796 r. ze szlachty guberni warszawskiej, zm. 1862 r. Także z kilkoma ważnymi datami z życiorysu oraz listą odznaczeń, jakie otrzymał, m.in. polskie 1832 oraz rosyjskie ordery: św. Stanisława, św. Jerzego, św. Anny i św. Włodzimierza.

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij