Greifswald
Uniwersytet Pomorski

Tylko dwukrotnie wstrzymano działalność dydaktyczną: podczas Reformacji i w czasie II wojny światowej. Kobiety mogły studiować w Greifswaldzie od 1908 r.
fot: Halina Puławska
Greifswald. Uniwersytet Pomorski
Ściany i drzwi pokryte zostały imiennymi podpisami, malunkami, zdjęciami i napisami. Wśród nich wyróżnia się taki oto: Lerne leiden, ohne zu klägen (ucz się cierpieć bez skargi). Zwiedzanie karceru jest jedną z atrakcji uniwersytetu.
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Najstarszy uniwersytet w… Szwecji

Powołana w 1456 r. Akademia Gryphica była jedyną wyższą uczelnią na terenie Księstwa Pomorskiego. Mozolnie i wytrwale przez wieki uczyła i zabiegała o przetrwanie. Nie należała do uczelni wziętych, początkowo nie miała też wybitnych wykładowców, sprzyjała scholastyce w nauczaniu, traciła atrakcyjność. Przed Reformacją, w 1514 roku przyjęto 39 nowych studentów, w 1523 r. ? tylko pięciu. Średnio immatrykulowano rocznie 40-60 studentów, w 1627 r., bezpośrednio przed wkroczeniem na Pomorze wojsk Wallensteina przyjęto 154 studentów. W połowie XVII w. ich liczba przekroczyła 200. Dla Szwecji uniwersytet pomorski był najstarszą uczelnią i liczba studiujących i wykładających tutaj Skandynawów była znaczna. Kilkakrotnie „unowocześniano” organizację nauczania.

Podczas Reformacji w 1530 r. przeprowadzona została restauracja podupadłego uniwersytetu, a w 1545 r. opracowane zostały nowe statuty. Przewidywały one m.in. że wydziały teologiczny i prawniczy i medycyny będą mieć po trzech profesorów, natomiast wydział sztuk wyzwolonych  i filozofii ośmiu wykładowców: gramatyki, dialektyki, retoryki i etyki języka greckiego, poetyki i historii, fizyki oraz dwóch matematyki. Jeszcze w okresie szwedzkim w 1763 r. uniwersytet założył pierwszy ogród botaniczny „Hortus Medicus” . W 1830 r. August Berndt zorganizował pierwszą uniwersytecką klinikę… Potem przyszły następne.

Pod książęcą opieką

O bazę materialną uczelni dbali również pomorscy książęta. Warcisław IX ufundował kolegiatę przy kościele św. Mikołaja z dwudziestoma prebendami dla nauczycieli akademickich. Po sekularyzacji dóbr klasztornych na Pomorzu uniwersytet przejął fundację św. Mikołaja, klasztor dominikanów i pobierał dochody z dóbr klasztoru w Edenie. W katedrze św. Mikołaja do tej pory odbywa się immatrykulacja nowo przyjętych studentów. Bogusław XIV przekazał uczelni najpierw kilka wsi w 1626 r., a następnie w 1634 r. dobra byłego klasztoru cysterskiego w Edenie. Zapewniło to uczelni niezależność finansową do 1872 r. Była największym właścicielem ziemskim pośród innych szkół.

I współcześnie

Tylko dwukrotnie wstrzymana została na nim działalność dydaktyczna. Pierwszy raz podczas Reformacji, po raz drugi – w czasie II wojny światowej. W 1887 r. po raz pierwszy liczba immatrykulowanych studentów przekroczyła tysiąc, a kobiety mogły studiować w Greifswaldzie od 1908 r. Rok 1990 był dla uniwersytetu rokiem odzyskania niezależności nauczania. Na uczelni studiowało wówczas 3200 osób. Po 2000 roku liczba studentów przekroczyła 10 tysięcy.

Warto wiedzieć

Wissen lockt – Wiedza wabi – to  hasło umieszczone obok znaku graficznego wielkiej pieczęci uczelni pomorskiej z 1456 r., było przesłaniem obchodów 550-lecia uniwersytetu pomorskiego w 2006 r. Zawsze jest aktualne.

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 7 marca 2013; Aktualizacja 3 marca 2020;
 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij