Kijów
Kozacy w Muzeum Hetmaństwa

Wiele uwagi poświęcono kozackim hetmanom oraz bohaterom walk o niepodległą Ukrainę w trakcie i po I wojnie światowej. W wielu przypadkach muzealna prezentacja związana jest również z naszą historią.
fot: Cezary Rudziński
Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
W kilku salach na parterze i piętrze oraz prowadzącej na nie klatce schodowej, znajduje się mnóstwo obrazów, rzeźb, kopii dokumentów, fotografii itp. poświęconych tym okresom w dziejach Ukrainy.
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
 • Kijów. Kozacy w Muzeum Hetmaństwa
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Jak czytam w informacji w jednej z gablot, poświęcone jest „historii ukraińskiej, kozackiej państwowości XVII-XVIII wieków, a także ukraińskich walk wyzwoleńczych w latach 1917-1921”. W kilku salach na parterze i piętrze oraz prowadzącej na nie klatce schodowej, znajduje się mnóstwo obrazów, rzeźb, kopii dokumentów, fotografii itp. poświęconych tym okresom w dziejach Ukrainy. Wyeksponowani są zwłaszcza wspomniani Iwan Mazepa i Pawło Skoropadski. Trochę w ich cieniu pozostaje Bohdan Chmielnicki, chociaż pojawia się na niektórych obrazach, także współczesnych.

Historia… Polski

Sporo uwagi poświęcono także mniej znanym hetmanom oraz bohaterom walk o niepodległą Ukrainę w trakcie i po I wojnie światowej. W wielu przypadkach muzealna prezentacja związana jest również z naszą historią. Na dużej mapie w jednej z sal przedstawiono zasięg państwa ukraińskiego za czasów hetmaństwa Bohdana Chmielnickiego w latach 1648-57. Sięga ono w niektórych okresach na zachodzie po Bielsk (Podlaski), Lublin i Jarosław. Obejmuje m.in. Chełm, Przemyśl i Zamość. Na południu nie tylko Użhorod i Mukaczewo na Rusi Zakarpackiej, ale także mołdawską Suczawę. Na północy białoruskie obecnie m.in. Brześć, Pińsk i Mozyrz, sięgając po rosyjski Briańsk. Na wschodzie zaś poza rzekę Doniec.

W ekspozycji poświęconej Iwanowi Mazepie czytam jego skróconą i trochę wybiórczą biografię. Wiadomo, że w naszej historii odegrał on kontrowersyjną rolę, jako sojusznik króla Stanisława Leszczyńskiego, ale przede wszystkim szwedzkiego Karola XII. Przez Rosjan znienawidzony jest dotychczas jako „zdrajca”, gdyż będąc w służbie cara Piotra I, zmienił front. Nie biorą oni jednak pod uwagę faktu, że nastąpiło to dopiero w roku 1705, gdy poznał plan likwidacji Hetmanatu i włączenia ziem ukraińskich do Rosji.

Warto tu przyjść

W jego muzealnej biografii czytam m.in., że uczył się m.in. w Kijowie, Warszawie, Paryżu i Padwie, a także w Niemczech i Holandii. Podkreślono, że po studiach służył w latach 1659-63 na dworze polskiego króla Jana II Kazimierza jako pokojowiec. Dobrze mówił po polsku, łacinie, francusku, włosku, tatarsku i w paru innych językach. Znał też cerkiewnosłowiański. Opisana jest jego służba u hetmana Prawobrzeżnej Ukrainy Petra Doroszenko. A następnie awans w 1687 r. na hetmana, dzięki poparciu rosyjskiego księcia Golicyna. I jego działalność w tym charakterze oraz udział w wojnie północnej, w której poniósł, wraz z Karolem XII, klęskę w bitwie pod Połtawą 27 czerwca 1709 roku.

To zakończyło jego karierę, zmarł bowiem jeszcze w tym samym roku, 21 września, w Benderach na emigracji w Mołdawii. Odnotowano też, że Jan Kazimierz odznaczył go orderem Orła Białego, a car rosyjski orderem Św. Andrzeja Apostoła.

Warto wiedzieć

Wiele informacji dotyczących Polski znaleźć można również w innych opisach muzealnych eksponatów oraz postaci. Są one w języku ukraińskim i angielskim. Jest to dosyć ciekawe muzeum, warte odwiedzenia przez tych, którzy interesują się historią oraz jej prezentacją z ukraińskiego punktu widzenia.

Czytaj dalej - strony: 1 2 3

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 17 lipca 2019; Aktualizacja 29 lipca 2019;
 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij