Dolomity
Niezwykła nazwa niezwykłych gór

W 1769 roku Dolomieu odkrył różnicę między próbką tej skały, a skałą wapienną. Przesłał wyniki swojej pracy Nicolasowi de Saussure. Ten zaproponował, żeby nowo odkryty rodzaj skały nazwać „dolomit”. Nazwa ta przyjęła się bardzo szybko.
fot: Barbara Górecka
Dolomity. Niezwykła nazwa niezwykłych gór
Kształty kolejnych szczytów też są odmienne niż innych górach. Właśnie takie bogactwo form niespotykane gdzie indziej daje tym górom niepowtarzalność.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Dolomity są górami o niezwykłych formach. Ich podstawowym budulcem jest dolomit. To skała osadowa różniąca się nieco od skały wapiennej ? jest związkiem wapnia i magnezu. Nazywa się tak od nazwiska francuskiego uczonego Deodata de Dolomieu. 

W 1769 roku Dolomieu odkrył różnicę między dostarczoną mu próbką tej skały, a skałą wapienną. Po wielu latach przesłał wyniki swojej pracy Nicolasowi de Saussure ? naukowcowi z Genewy ? i zaproponował, żeby nowo odkryty rodzaj skały nazwać ?saussurit?. Ten nie przyjął jednak propozycji,  zasugerował natomiast, aby skałę nazwać ?dolomit?. Nazwa ta przyjęła się bardzo szybko i objęto nią całą rozległą grupę górską, a to jest rzadkością w nazewnictwie gór.

Dolomity w znacznej części zbudowane są z warstw ułożonych regularnie, zgodnie z procesem ich narastania. Podstawowym i charakterystycznym budulcem, choć nie jedynym, są skały osadowe. Typowa ich budowa geologiczna wygląda następująco: najniższą warstwę tworzą skały krystaliczne; na nich leżą podatne na wietrzenie skały pochodzenia wulkanicznego tworzące łagodne formy; z nich wyrastają pionowe turnie i baszty zbudowane z dolomitu. Skały nie są jednorodne, często mają domieszki, które nadają im piękny wygląd. Domieszki te odpowiedzialne są również za różną podatność na erozję i tworzenie się często bajkowych  kształtów.

Wiele pionowych ścian i kotłów powstało w okresie zlodowacenia. Obecnie jedyny naturalny lodowiec znajduje się na północnych stokach Marmolady. Mniejsze lodowczyki zobaczymy w kotłach pod północnymi ścianami masywów Cristallo i Sorapiss.

Dolomity nie tworzą łańcuchów górskich lecz  grupują się w ?gniazda? oddzielone głębokimi dolinami. Woda często tu zanika aby pojawić się ponownie w dolinach ? to typowe dla obszarów wapiennych, krasowych, o przepuszczalnym podłożu. W Dolomitach jest sporo jezior, które są ozdobą tych gór.

Kształty kolejnych szczytów też są odmienne niż innych górach. Właśnie takie bogactwo form niespotykane gdzie indziej daje tym górom niepowtarzalność. Żaden nawet najpiękniejszy opis nie zobrazuje tego ?górskiego skarbu?.

Warto wiedzieć

Pomnik Deodata de Dolomieu znajduje się w Cortinie d’Ampezzo (na zdjęciu głównym).

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 6 kwietnia 2010; Aktualizacja 6 czerwca 2020;
 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij