Łódź
Dwa parki Źródliska

Park Źródliska jest częścią zespołu Księżego Młyna. Pomiędzy jego częściami znajduje się fabryka i pałac Scheiblera. Gdy swoją część Karol adaptował na park pałacowy, druga była dostępna dla mieszkańców. Dziś jest najstarszym parkiem miejskim.
fot: Waldemar Rusek
Łódź. Dwa parki Źródliska
Park został uznany w roku 1990 za zbiorowy pomnik przyrody.
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
 • Łódź. Dwa parki Źródliska
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Najstarszy miejski park w łodzi, założony w roku 1840, składa się z dwóch części. Jedna nazywa się Źródliska I a jej walorem jest naturalność w postaci rodzimych drzew. Druga część nazywa się Źródliska II i ma zalety krajobrazowe.

Park Źródliska jest częścią zespołu zabytkowego Księżego Młyna. Pomiędzy obiema jego częściami znajduje się zabudowa fabryki i pałacu Karola Scheiblera.
Cały kompleks znajduje się przy placu Zwycięstwa.

Park powstał po włączeniu w granice miasta lasów rządowych leśnictwa Łaznów. Ze względu na podmokłość terenu nazwano go Źródliskiem. Został urządzony w stylu angielskim, krajobrazowym. Poprowadzono w nim dwie aleje z placem w miejscu ich przecięcia.

Park podzielono w połowie XIX wieku. Pod koniec lat 80. jedną część przekazano fabrykantowi Karolowi Wilhelmowi Scheiblerowi, który w sąsiedztwie postawił fabrykę włókienniczą i pałac. Obie części parku zaczęły żyć odmiennym życiem.

Źródliska I

Gdy swoją część Karol adaptował na park pałacowy, druga część, zwana dziś Parkiem Źródliska I była ogólnie dostępna dla mieszkańców Łodzi. Dziś jest najstarszym parkiem miejskim.

Z okazji wystawy ogrodniczej w roku 1892 przeprowadzono w parku prace porządkowe utwardzając żwirem alejki, odnawiając trawniki, usuwając suche drzewa oraz zagęszczone zbytnio krzewy. Po roku 1918 przeprowadzono prace odwadniające teren, urządzono studnię i wykonano wodociąg. W latach 1923-25 park przebudowano i ten stan zachował się do dziś.

Źródliska II

Na terenie przekazanego parku Karlowi Wilhelmowi Scheiblerowi wybudowano jego przędzalnię bawełny, parterowy dom mieszkalny, który później rozbudowano, kuchnię, wozownię, budynki gospodarcze, tkalnię, kotłownię i wykańczalnię. Urządzono też ogród użytkowy. Pozostała część parku miała charakter spacerowy ze względu na wcześniejszy las.

Park ozdobiono fontanną, pawilonem z pnączami i grotą z tarasem widokowym. Obok domu ogrodnika postawiono szklarnie i założono sad owocowy. Po II wojnie światowej park, już jako miejski, został przebudowany. Zlikwidowano sad oraz kwietniki w pobliżu pałacu. Ogrodzono otoczenie pałacu. Park nazwano Źródliska II i w roku 1947 udostępniono go mieszkańcom Łodzi. Jednak w latach 1975-90 park zaniedbano, drzewa obumierały, zniszczono altanę chińską, zlikwidowano fontannę.

Czas odnowy

Oba parki w latach 1994-99 rewaloryzowano. Wykonano ogrodzenie parku, zachowano w parku Źródliska I trzy wejścia a w parku Źródliska II dwa wejścia, poprawiono alejki, ustawiono oświetlenie, odtworzono altanę chińską leczono drzewa i posadzono wiele nowych roślin.

Dziś Park Źródliska I ma powierzchnię około 10,64 ha. Na terenie parku znajduje się Palmiarnia i Szkolny Ogród Botaniczny. W Palmiarni jest kolekcja egzotycznych roślin którą zaczęli gromadzić łódzcy fabrykanci i bogaci mieszczanie. W innej części parku jest staw do którego woda jest doprowadzana z dwóch małych stawów.
Park Źródliska II ma powierzchnię około 6,4 ha w granicach ogrodzenia. Występują tu gęsto zadrzewione części parku z rozległymi trawnikami. Jest altana, sztuczna grota i staw. Nie daleko stawu jest sztuczny pagórek. Wśród drzew można wyróżnić ponad dwustuletnie dęby i drzewa ozdobne rzadkich gatunków i odmian.

* * *

Park został uznany w roku 1990 za zbiorowy pomnik przyrody.

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij