Kalisz
My też mieliśmy zamek królewski

W roku 1792 w pożarze miasta zamek spłonął i popadł w ruinę. W miejscu zamku w roku 1819 zbudowano szkołę. Obecnie to liceum im. Adama Asnyka. Śladem po zamku są odkryte przez archeologów fundamenty jednej ze ścian.
fot: Waldemar Rusek
Kalisz. My też mieliśmy zamek królewski
W pobliżu stoi ilustrowana i opisana historia zamku na tablicach.
  • Kalisz. My też mieliśmy zamek królewski
  • Kalisz. My też mieliśmy zamek królewski
  • Kalisz. My też mieliśmy zamek królewski
  • Kalisz. My też mieliśmy zamek królewski
  • Kalisz. My też mieliśmy zamek królewski
  • Kalisz. My też mieliśmy zamek królewski
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Pierwsze umocnienia drewniane w Kaliszu wzniósł książę wielkopolski i krakowski Bolesław Pobożny, dziadek króla Kazimierza Wielkiego. Wzniesiono je na wyspie między odnogami rzeki Prosny około roku 1253.

W XIV wieku król Kazimierz III Wielki był inicjatorem budowy gotyckiego murowanego zamku w Kaliszu. Kaliski zamek był jednym z wielu jakie wybudował ten król.

Kazimierzowa warownia

Zamek miał znajdować się w obrębie miasta ulokowanego na wyspie w przewężeniu doliny rzeki Prosny pośród rozlewisk. Przed rozpoczęciem budowy zamku usunięto istniejącą na tym terenie drewnianą zabudowę. Przy budowie zamku podniesiono teren o około 2 m obsypując ziemią fundamenty.

Jak wynika z przekazów i badań archeologicznych zamek wzniesiono na planie czworoboku o wymiarach 40 na 50 metrów. Jego powierzchnia wynosiła więc ok. 2 tys. m kw. Według późniejszego opisu z roku 1564 zamek murowany z cegły i kamienia był budowlą czteroskrzydłową z dziedzińcem na planie czworoboku. Trzy trójkondygnacyjne budowle i czwarte skrzydło czterokondygnacyjne wytyczały ten dziedziniec. Całość otoczona była fosą o szerokości ok. 14-15 m i głębokości 3 m. W roku 1537 pożar strawił zachodnie skrzydło i już go nie odbudowano w formie sprzed pożaru.

Skrzydło czterokondygnacyjne zamku znajdowało się przy murze miejskim po przeciwnej stronie wjazdu – bramy z mostem zwodzonym. Most łączący brzegi fosy miał długość 11,5 m. Za zamkiem od strony zachodniej prowadziła boczna furta do gospodarczego przygródka otoczonego murem opartym również o obwarowania miejskie. W obrębie fortyfikacji przygródka znajdowała się jedna z baszt miejskich.

Królewski, bo bywali tu królowie

W latach 1402-23 bywał tu król Władysław II Jagiełło. Zdarzyło się to dwadzieścia kilka razy, co może świadczyć że lubił kaliską gościnność. W XVI wieku zamek był siedzibą władz wielkopolskich. Miał w nim rezydencję starosta generalny, kaliski wojewoda i inni. Okresowo przebywali tu polscy królowie. Zauważyłem że zamek w którym gościł król, nazywa się zamkiem królewskim.

Szkoła w miejsce zamku

W roku 1792 gdy palił się Kalisz zamek spłonął i popadł w ruinę. W latach 1803 i 1804 ruiny zmieniały właścicieli aż rozebrano je na budulec. W miejscu zamku w roku 1819 zbudowano Szkołę Wojewódzką według projektu Sylwestra Szpilowskiego, który jest również autorem przebudowy Pałacu Gubernatorskiego a dziś Starostwa koło bazyliki.

W czasie I wojny światowej w budynku były koszary a od roku 1916 znowu szkoła. Później mieściły się tu różne instytucje, a od roku 1948 – I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka.

Niewielkie relikty

Dziś śladem po zamku są odkryte przez archeologów fundamenty na terenie tego liceum przy placu Jana Pawła II. Pierwsze prace archeologiczne przeprowadzono w połowie XX w. i kontynuowano jej w latach 80. Odkryto wtedy wzmocnione fundamenty jednej ze ścian zamku. Ustawiono w pobliżu ilustrowaną i opisaną historię zamku na tablicach.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 7 stycznia 2023; Aktualizacja 23 stycznia 2023;
 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij