Wilno
…i w Ostrej świecisz Bramie…

Obraz Ostrobramskiej Madonny stał się dla wielu pokoleń symbolem walki o niepodległość. W czasach zaborów tysiące Polaków modliło się w Ostrej Bramie o wolną Polskę. Tu marszałek Piłsudski dziękował za odzyskanie ojczyzny.
fot: Barbara Górecka
Wilno. …i w Ostrej świecisz Bramie…
Kiedy po 1944 r. komuniści zaczęli niszczyć na Litwie wiele symboli religijnych, nie odważyli się zniszczyć Ostrej Bramy. W kaplicy odprawiane są msze święte w językach litewskim i polskim
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Ostra Brama dla chrześcijan jest najświętszym miejscem Wilna i najważniejszym sanktuarium maryjnym w całej dawnej Rzeczpospolitej. 

Obraz Ostrobramskiej Madonny stał się dla wielu pokoleń symbolem walki o niepodległość. W czasach zaborów tysiące Polaków modliło się w Ostrej Bramie o odzyskanie wolnej ojczyzny. Adam Mickiewicz pisał: Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! Tu marszałek Piłsudski dziękował Matce Przenajświętszej za odzyskanie ojczyzny. Tu modlił się też Jan Paweł II.

Ostra Brama jest jedyną zachowaną bramą w murach obronnych otaczających niegdyś Wilno. Mury wzniesiono w XVI wieku w stylu gotyckim. Początkowo bramę tą nazywano Miednicką bo wyprowadzała na trakt do Miednik Królewskich, gdzie znajdował się zamek wielkich książąt litewskich. W późniejszym czasie zaczęto nazywać ją Ostrą bo znajdowała się w części Wilna zwanej Ostrym Końcem.

Brama jest czworoboczna i dość wysoka. Przykryta jest dachem zasłoniętym attyką polską. Attytka polska składa się z fryzu arkadowego, gzymsu i grzebienia. Jest to jedna z najbardziej dekoracyjnych attyk na świecie. Attyka ozdobiona jest motywami architektonicznymi i figurami dwóch gryfów trzymających tarczę z godłem litewskim – Pogonią. Pod gzymsem znajduje się głowa Merkurego – patrona kupców i pięć okrągłych strzelnic.

Od strony miasta znajduje się kaplica z obrazem. Początkowo był on zawieszony na bramie a opiekowali się nim karmelici ze stojącego obok klasztoru św. Teresy. Ozdobili obraz kosztowną szatą i umieścili go w 1671 r. w drewnianej kaplicy. W pierwszych latach XVIII wieku kaplica ta spłonęła ale obraz został uratowany. Wtedy też wybudowano kaplicę murowaną a dzisiejszy wygląd nadano jej w 1829 r. Wejście do kaplicy jest jednocześnie wejściem do kościoła św. Teresy.

Do kaplicy kierujemy się w prawo i wchodzimy schodami w wąskim korytarzu. Kaplica jest niewielka, sklepiona trzema łukami i oświetlona trzema dużymi oknami ozdobionymi żelazną balustradą. Sklepienie zdobią stiukowe płaskorzeźby przedstawiające Gwiazdę Betlejemską a po bokach Arkę Noego i Arkę Przymierza. Przy ołtarzu są cztery korynckie kolumny a pomiędzy nimi stoją posągi św. Joachima i św. Anny – rodziców Najświętszej Marii Panny. Kaplica ozdobiona jest srebrnymi wotami, a jest ich wiele tysięcy. Na prawym filarze wisi prostokątna srebrna plakietka ofiarowana przez marszałka Piłsudskiego. Na niej jest napis: Dzięki Ci Matko za Wilno!. Wokół kaplicy są wykute w srebrze słowa polskiej litanii do Matki Boskiej. Na zewnątrz od ul. Ostrobramskiej nad oknami widnieje znak Opatrzności Bożej i napis Mater Misericordia, sub Tuum Praesidium confugimus a oznacza on Matko Miłosierdzia, pod Twoją Obronę uciekamy się.

Obraz przedstawia Madonnę bez dzieciątka, z pochyloną głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach. Namalowany jest temperą na dębowej desce. Autor tego malowidła do dzisiaj jest nieznany. W ciągu wieków obraz był kilkakrotnie przemalowywany. Postać Madonny przykryta jest srebrną sukienką i dwiema koronami. Wokół głowy ma 40 promieni i 12 gwiazd. U dołu obrazu jest półksiężyc. W 1927 r. odbyła się koronacja Matki Boskiej Ostrobramskiej jako Królowej Korony Polskiej. W uroczystości brali udział marszałek Józef Piłsudski oraz prezydent Ignacy Mościcki.

Kiedy po 1944 r. komuniści zaczęli niszczyć na Litwie wiele symboli religijnych, nie odważyli się zniszczyć Ostrej Bramy. W kaplicy odprawiane są msze święte w języku litewskim i polskim.

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!