Gołuchów
Jak powstawało Muzeum Leśnictwa

Gdy budynek w latach 70. przejęły Lasy Państwowe z przeznaczeniem na Muzeum Leśnictwa, przeprowadzono remont. Dziś na wystawie „Kulturotwórcza rola lasu” można zobaczyć prace powstałe z zamiłowania autorów do przyrody.
fot: Waldemar Rusek
Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
To jedyne muzeum leśnictwa w Polsce. Ale nie jedyna wystawa trofeów myśliwskich.
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
 • Gołuchów. Jak powstawało Muzeum Leśnictwa
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

To jedyne muzeum leśnictwa w Polsce. Potrzebę jego utworzenia przedstawiono już w roku 1894 w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie, na której prezentowano dorobek polskich leśników.

W roku 1937 we Lwowie XV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich podjął uchwałę, że utworzenie muzeum leśnictwa jest konieczne ze względu na rolę, jaką odgrywają lasy w przyrodzie, w gospodarce krajowej i obronie kraju. Krótko przed drugą wojną światową powołano Muzeum Leśnictwa w Warszawie. Jednak wybuch wojny przeszkodził w realizacji planów. Dopiero w roku 1968 minister leśnictwa i przemysłu drzewnego zdecydował o utworzeniu Muzeum Leśnictwa i Drzewnictwa z tymczasową siedzibą w Krakowie Przegorzanach. Powołano pełnomocnika i 20-osobową radę . Jednak ze względu na brak zgody władz Krakowa na lokalizację muzeum i brak pieniędzy, zbierano jedynie muzealia.

W gołuchowskim parku

Na początku lat 70. XX w. władze powiatu pleszewskiego zaproponowały zorganizowanie muzeum leśnictwa w Gołuchowie, na terenie dawnej posiadłości Jana Działyńskiego i Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej. Majątek ten został przejęty w roku 1945 przez Skarb Państwa i przekazany Wyższej Szkole Rolniczej, a zamek – Muzeum Narodowemu w Poznaniu. Uczelnia zabezpieczyła arboretum przed dalszym niszczeniem, jednak nie miała finansów na konserwację zabytkowych budynków.

Dlatego w 1974 r. park gołuchowski razem z zespołem zabytkowych budynków (bez zamku) przekazano Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Poznaniu, zdecydowano o lokalizacji Muzeum Leśnictwa właśnie tu i zaczęto zwozić z Krakowa zbiory – 350 eksponatów, głównie technicznych. Przekazano również ponad 2 tys. książek, czasopism i dokumentów. Dwa lata później powołano Ośrodek Kultury Leśnej.W 1983 r. otwarta została pierwsza stała wystawa pt. Technika Leśna, ulokowana w dawnych stajniach, w obiekcie zwanym „Dybul”, a w 1986 r. oficjalnie otwarto Muzeum Leśnictwa. Od początku 1987 r. Ośrodek Kultury Leśnej jest jednostką samodzielną w strukturze Lasów Państwowych.

Oficyna siedzibią muzeum

Na terenie parku i arboretum do Muzeum Leśnictwa należą budynek administracyjny, kasa, oficyna, Dybul, powozownia, owczarnia i domek leśniczego. Oficyna to budynek mieszkalny, który powstał w obiekcie byłej gorzelni wybudowanej w latach 1852-53. Na jego wygląd wpływ mieli Izabella i Jan Działyńscy. Wspólnie z architektami zaplanowali adaptację przemysłowego budynku na cele mieszkalne. Kolejne rozbudowy doprowadziły do obecnego wyglądu, przywodzącego na myśl że to pałac. Gdy budynek w latach 70. przejęły Lasy Państwowe z przeznaczeniem na Muzeum Leśnictwa, przeprowadzono prace remontowe i konserwatorskie. Dziś na wystawie „Kulturotwórcza rola lasu” można zobaczyć prace powstałe z zamiłowania autorów do przyrody. Malarstwo, grafiki, rzeźby, ceramika, szkło, ozdobne tkaniny itd.

Druga wystawa zatytułowana jest „Dzieje leśnictwa w Polsce”. Opowiada między innymi o pierwotnych formach korzystania z lasu, uregulowaniach prawnych dotyczących korzystania z lasu, ustawach określających obowiązki leśniczych. Zgromadzono tu pamiątki szkolnictwa leśnego oraz dokumenty ilustrujące historię leśnictwa w czasie zaborów, w okresie międzywojennym, drugiej wojny światowej oraz w czasach Polski Ludowej. Ciekawostką są tu liczne repliki dawnych mundurów leśnych. Oglądamy też archiwalne mapy, zabytki piśmiennictwa leśnego, pamiątkowe fotografie, medale i sztandary.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 12 września 2019; Aktualizacja 17 września 2019;

Komentarze: 1

  Waldemar, 17 października 2022 @ 20:15

  Jesień w Gołuchowie , Oficyna .
  .

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!