Ochryda
Słowiańska stolica na antycznych gruzach

Spacerując po mieście zatrzymaliśmy się przy pomniku św. Klemensa z Ochrydy który był kaznodzieją i tłumaczył Pismo Święte oraz liturgię bizantyjską na języki słowiańskie. Uważany jest za twórcę pisma zwanego cyrylicą...
fot: Waldemar Rusek
Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
Niedaleko było wzgórze, z którego skarpy można było popatrzeć na ciekawie położoną cerkiew św. Jana w Kaneo. Cerkiew powstała w XIII wieku.
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
 • Ochryda. Słowiańska stolica na antycznych gruzach
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Ochryda leży w południowo-zachodniej części Macedonii Północnej, nad Jeziorem Ochrydzkim, u podnóża gór Galiczica. W mieście tym mieszka ok. 42 tys. osób, z których 80 proc. to Macedończycy, 7 proc. Albańczycy i 5 proc. Turcy.

OchrydaJezioro Ochrydzkie zostały w roku 1980 wpisane na listę dziedzictwa światowego UNESCO. W miejscu dzisiejszej Ochrydy były dwa starożytne miasta Diasserites i Lychnidos. W roku 526 zostały one doszczętnie zniszczone przez trzęsienie ziemi. Odbudował je cesarz Justynian jako Lustynianę Primę – stolicę prefektury Ilirii i metropolię kościelną naddunajskich ziem cesarstwa. W VI i VII wieku najazdy doprowadziły Ochrydę do upadku. W roku 867 miasto podbili Bułgarzy, a w roku 879 pojawia się nazwa słowiańska Ohrid, co mogło oznaczać zachwyt nad pięknem okolicy: oh rid (och, wzgórze!).

Lepsze i gorsze czasy

Lata 990 -1015 były okresem świetności Ochrydy. Była ona stolicą pierwszego państwa bułgarskiego, siedzibą cara Samuela oraz słowiańskiego patriarchy. W roku 1018 Bizantyjczycy opanowali miasto. Cesarstwo Samuela upadło a patriarchat, czyli arcybiskupstwo, został podporządkowany patriarsze Konstantynopola. Arcybiskupstwo zostało zlikwidowane w roku 1767. W roku 1967 powstał Macedoński Kościół Prawosławny.

Prawdopodobnie to w Ochrydzie św. Klemens Ochrydzki stworzył cyrylicę. W zburzonej przez Turków cerkwi prawdopodobnie mieściła się szkoła o charakterze uniwersytetu. Cerkiew św. Pantelejmona odbudowano, umieszczono w niej grobowiec św. Klemensa, a dokoła niej prowadzone są prace archeologiczne. Odsłonięto pozostałości wczesnochrześcijańskich bazylik z mozaikami. Przy cerkwi są prowadzone prace budowlane i powstaje uniwersytet. Podobno przez tę budowę komisja UNESCO chce jeszcze raz zweryfikować obecność Ochrydy na liście światowego dziedzictwa.

Drogi do państwowości

Po wojnach bałkańskich Ochryda znalazła się w granicach Serbii. Po roku 1945 należała do Republiki Macedonii wchodzącej w skład Jugosławii. Po jej rozpadzie Republika Macedonii w roku 1991 ogłosiła niepodległość. Do dziś Ochryda leży w jej granicach.

W 2001 roku zawarto w Ochrydzie porozumienie między władzami Macedonii a przywódcami mniejszości albańskiej ustanawiające modus vivendi obu nacji w państwie. Zawarto tymczasowy kompromis z pominięciem najbardziej rozbieżnych i zapalnych kwestii zakładając ich późniejsze uregulowanie. W roku 2002 Ochryda została siedzibą arcybiskupstwa podlegającego Serbskiemu Kościołowi Prawosławnemu.

Spacerkiem po mieście

Spacerując po mieście zatrzymaliśmy się przy pomniku św. Klemensa z Ochrydy który był kaznodzieją i tłumaczył Pismo Święte oraz liturgię bizantyjską na języki słowiańskie. Uważany jest za twórcę pisma zwanego cyrylicą. Był on uczniem Cyryla i Metodego, później biskupem Ochrydy. Jest patronem miasta Ochryda. Potem w ręcznej wytwórni papieru obserwowaliśmy jego wyrób. Następnie udaliśmy się do Soboru arcybiskupiego św. Zofii. Cerkiew św. Zofii pochodzi z XI wieku. Pierwotnie była katedrą bułgarskich arcybiskupów Ochrydy, a w okresie panowania tureckiego zmieniono ją w meczet. We wnętrzu świątyni zachowały się freski z XI-XIII wieku. Potem z daleka widzieliśmy Twierdzę cara Samuela aż doszliśmy do ruin antycznego teatru z II w. p.n.e. Odrestaurowany został w III wieku n.e. Kiedyś mieściło się tu 5 tys. widzów. I dziś odbywają się tu czasem przedstawienia.

Dalej widzieliśmy stanowisko archeologiczne Plaosznik leżące poniżej Twierdzy Samuela. Znajduje się tam fragment baptysterium z zachowanymi mozaikami podłogowymi oraz ruiny bazyliki św. Erazma z IV wieku. Jest też odrestaurowana Cerkiew św. Klemensa z XIII wieku. Niedaleko było wzgórze, z którego skarpy można było popatrzeć na ciekawie położoną cerkiew św. Jana w Kaneo. Cerkiew powstała w XIII wieku.

* * *

Na koniec wybraliśmy się w rejs statkiem po Jeziorze Ochrydzkim. Popłynęliśmy zwiedzać zrekonstruowaną prehistoryczną osadę na drewnianej platformie w Zatoce Kości i Monastyr św. Nauma. O tej wycieczce napisze w kolejnym artykule.

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij