Kalisz
Zwiedzamy remizę strażacką

Utworzone w lutym 1945 roku pogotowie zawodowe przy kaliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej dało początek zawodowej ochrony przeciwpożarowej w Kaliszu.
fot: Waldemar Rusek
Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
Jednostkę straży w Kaliszu zwiedzaliśmy całą rodziną.
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
 • Kalisz. Zwiedzamy remizę strażacką
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Dawniej budowle miejskie były drewniane, dachy miały z materiałów łatwopalnych. Duża liczba pożarów i ich niszczycielska siła spowodowały zainteresowanie władz miejskich oraz właścicieli miast ochroną przed nimi. Próbowano stworzyć przepisy przeciwpożarowe, chociażby na swoim terenie.  

Już w roku 1374 Rada Miejska Krakowa wprowadziła nakazy i zakazy zwiększające  bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Rada Miejska Warszawy wprowadziła przepisy uchwałami z lat 1546, 1548 i 1550 zobowiązujące mieszkańców do udziału w gaszeniu pożarów. Król Zygmunt I Stary nakazał przeniesienie poza obręb miasta browarów a Stefan Batory dodatkowo przeniósł to zarządzenie na gorzelnie, piece garncarskie i wytwórnie świec. Królowa Bona spowodowała wydanie w roku 1548 przepisu zobowiązującego mieszczan do gromadzenia w domach sprzętu gaśniczego.

Pierwsze straże

Pierwsza Straż Ogniowa powstała w roku 1582 w Sieradzu. Dopiero w XVIII wieku przepisy przeciwpożarowe ustalono centralnie na terenie całego kraju. W czasie zaborów, w roku 1865, powstała w Krakowie pierwsza Ochotnicza Straż Pożarna do której należeli mieszczanie o różnym statusie społecznym. W zaborze pruskim do wybuchu I wojny światowej powstało 112 OSP, dwie zawodowe i 23 obowiązkowe.

W zaborze rosyjskim od roku 1836 była Straż Ogniowa, która oprócz gaszenia pożarów profilaktycznie czyściła kominy i sprzątała ulice. Do roku 1882 w zaborze rosyjskim  były 33 straże ochotnicze.

Po odzyskaniu niepodległości

Po roku 1918, gdy Polska już była niepodległa, na jej terenie działało ponad 1600 jednostek. We wsiach i miasteczkach straż pożarna organizowała orkiestry, czytelnie, chóry. W czasie II wojny światowej straż podlegała niemieckim przepisom. Po wojnie 4 lutego 1950 roku Sejm powołał Komendę Główna Straży Pożarnych a w grudniu 1956 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz specjalistyczne szkoły pożarnicze.

U nas w Kaliszu

W Kaliszu zaraz po wyzwoleniu, bo już od 23 stycznia 1945 roku w zakładach przemysłowych zaczęły powstawać zawodowe posterunki strażackie, których zadaniem było szkolenie pracowników, zapobieganie pożarom i gaszenie pożarów. A utworzone w lutym 1945 roku pogotowie zawodowe przy kaliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej dało początek zawodowej ochrony przeciwpożarowej w Kaliszu.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 8 czerwca 2019; Aktualizacja 4 lipca 2019;
 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij