Barnimie
Gotycki kościółek na kajakowym szlaku

Piękna Polana Barnimie z przerzuconym ponad rzeką mostkiem jest miejscem historycznym: to tędy w 1655 r. przeprawiał się ze swym wojskiem król szwedzki Karol Gustaw X. Kierując się ku Wielkopolsce, rozpoczął słynny potop szwedzki.
fot: Halina Puławska
Barnimie. Gotycki kościółek na kajakowym szlaku
Ołtarz w kościele w Barnimiu prezentuje typową dla czasu powstania manierystyczną nastawę, z płyciznami wypełnionymi płaskorzeźbami.
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Kajakarze bardzo dobrze znają ten teren, bo Drawa i jej dopływ Korytnica są często uczęszczanym przez nich szlakiem, na niektórych odcinkach  ? wręcz wyzwaniem.

Równina i Pojezierze Drawskie, Drawieński Park Narodowy są urozmaiconą przyrodniczo ? w jeziora, rzeczki i lasy Puszczy nad Drawą okolicą, leżącą w dużej mierze w powiecie choszczeńskim. Ograniczmy się jednak do gminy Drawno z Drawnem, przez które przepływa Drawa. Na południe od miasteczka, pieszą ścieżką dydaktyczną (ok. 4 km), osiąga się wieś Barnimie, położoną w granicach Drawieńskiego Parku Narodowego. Do tej wioski, rozłożonej na polanie nad Drawą, można również dopłynąć.

Tędy zalali nas potopem

Piękna Polana Barnimie z przerzuconym ponad rzeką mostkiem jest miejscem historycznym: to tędy w 1655 r. przeprawiał się ze swym wojskiem król szwedzki Karol Gustaw X. Kierując się ku Wielkopolsce, rozpoczął słynny potop szwedzki. I tędy być może, na wieść o wybuchu wojny w Danii, wracał dwa lata później. W ślad za Szwedami postępował hetman Stefan Czarniecki, prawdopodobnie również przez Barnimie, a jego oddziały łupiły Nową Marchię. Ten mostek nazywany jest lokalnie ?mostkiem polskim?.

Wcześniej i potem

Podobnie jak duża część ziemi choszczeńskiej, po opuszczeniu jej przez Krzyżaków, wioska znalazła się od połowy XV w. w dobrach związanej z Brandenburgią rodziny Wedelów. To oni byli fundatorami wielu kościołów na tym terenie i ich wyposażenia. Wiejski, późnogotycki kościółek z kamieni polnych w Barnimiu pochodzi z końca XV w. Po wprowadzeniu reformacji, wyposażenie kościoła uzyskało w miejsce dawnego, nowe: renesansową ambonę z 1600 r. i ołtarz z datą powstania 1608. Ołtarz w kościele w Barnimiu prezentuje typową dla czasu powstania manierystyczną nastawę, o ediculowej, kilkukondygnacyjnej architekturze, z płyciznami wypełnionymi płaskorzeźbami, Ukrzyżowania w części centralnej i Chrystusa Zmartwychwstałego, Triumfującego. W niszach ustawiono personifikacje cnót. Warto zwrócić uwagę na piękne uszaki z postacią anioła. Nastawę, zgodnie z manierystyczną zasadą, pokrywają dekoracje. Całość lśni barwami i złotem, a tło imituje marmur. Retabulum takie, jakim go dzisiaj widzimy jest efektem prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych, podjętych już w latach 80. XX w. Do 1945 r. ołtarz w Barnimiu funkcjonował w formie ołtarza ambonowego. Takie przekształcenie nastąpiło w XVIII w.: wycięte zostały centralne płyciny z płaskorzeźbami i do powstałego otworu dostawiono kosz ambony. Z biegiem czasu płaskorzeźby zaginęły.

Piękny ołtarz w ciekawym wnętrzu

Po 1945 r. i przejęciu kościoła dla kultu katolickiego, zdemontowano ołtarz ambonowy, a dziurę w nastawie wypełniono obrazem. Sam kosz ambony pozbawionej baldachim i podpory ustawiony został wprost na posadzce i służy do dzisiaj. W czasie prac konserwatorskich wyposażenia kościołów ewangelickich wypracowana została metoda powrotu do pierwotnej formy nastawy, tej z okresu jej powstania. W przypadku ołtarza w Barnimiu uzupełnienie zniszczonej konstrukcji nastawy wymagało wykonania nowych płaskorzeźb. Za wzór przyjęto oryginalne płaskorzeźby z ołtarza w sąsiednim Dominikowie i w Ringenwalde koło Frankfurtu nad Odrą, kierując się faktem, że wszystkie te ołtarze wykonane były przez ten sam warsztat i prawie w tym samym czasie: w Barnimiu w 1608r., w Dominikowie ? 1610, w Rengenwalde ? 1614. I co jest ciekawe i budujące to to, że koszt wykonania nowych płaskorzeźb: scen Ukrzyżowania i Zmartwychwstania pokryli parafianie, świadomi wartości zabytkowej ich kościoła. W wystroju wnętrza zachowała się barokowa płyta nagrobna niemieckiego pastora z XVII w. i neogotycka, XIX-wieczna chrzcielnica. Bryła kościoła została w XVIII w. wzbogacona o drewnianą wieżę-dzwonnicę, krytą wysokim hełmem gontowym, a w 1900 r. ? półkolistą absydą i przedsionkiem.

Warto wiedzieć

* Jeśli traficie do Barnimia ? a warto ? mieszkańcy skierują was do odległego o ok. 3 km Dominikowa, abyście zobaczyli bliźniaczy niemal ołtarz w tamtejszym kościele. Jest intrygujący, zaskakujący.
* Parafialny kościół w Barnimiu nosi wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij