Kapituła Spiska
Biskupia siedziba na liście UNESCO

Kościół św. Marcina, a obok niego pałac prepozytów i siedzibę opactwa oraz kapituły, jak również pierwsze domy kanoników, wzniesiono zapewne już w XIII w. Dopiero jednak w 1776 roku świątynię podniesiono do rangi katedry...
fot: Cezary Rudziński
Kapituła Spiska. Biskupia siedziba na liście UNESCO
obwarowania, które dotrwały do naszych dni, z bramami Górną i Dolną, zbudowano w latach 1662-65, a Kapituła otrzymała wówczas prawa miejskie.
  • Kapituła Spiska. Biskupia siedziba na liście UNESCO
  • Kapituła Spiska. Biskupia siedziba na liście UNESCO
  • Kapituła Spiska. Biskupia siedziba na liście UNESCO
  • Kapituła Spiska. Biskupia siedziba na liście UNESCO
  • Kapituła Spiska. Biskupia siedziba na liście UNESCO
  • Kapituła Spiska. Biskupia siedziba na liście UNESCO
  • Kapituła Spiska. Biskupia siedziba na liście UNESCO
  • Kapituła Spiska. Biskupia siedziba na liście UNESCO
  • Kapituła Spiska. Biskupia siedziba na liście UNESCO
  • Kapituła Spiska. Biskupia siedziba na liście UNESCO
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Kapituła Spiska (Spišská Kapitula) to średniowieczne warowne miasteczko na szczycie i zboczu wzgórza ? Kopca św. Marcina (Martinovský Kopéc), otoczone murami, z dwiema bramami oraz w środku jedną ulicą rozszerzającą się na górze przed gmachami kapituły i katedrą.

Przez cały okres istnienia Kapituły, stało tu nie więcej niż 30 domów, głównie kanoników, których początkowo było tylko kilku, później kilkunastu, i ich służby. A łączna liczba mieszkańców nie przekraczała równocześnie 300 osób. Pierwszy ośrodek religijny znajdował się tu prawdopodobnie już w czasach Państwa Wielkomorawskiego. A w XI w. mógł istnieć klasztor benedyktynów. Pierwsze wzmianki o tutejszym kościele św. Marcina i prepozyturze spiskiej pojawiły się w roku 1209 roku. Były to wówczas tereny kolonizowane przez Madziarów, a tutejsi prepozyci (przewodniczący kapituły kanoników) podlegali arcybiskupowi Ostrzyhomia (Esztergom nad Dunajem) i sprawowali kościelną jurysdykcję nad większością terenów Spiszu. I właśnie dla jej potrzeb administracyjnych powstało to odrębne miasteczko, niezależne od władzy świeckiej. Stąd nazywanie go Małym  Watykanem.

Od siedziby opatów do szkoły policyjnej

Kościół św. Marcina, a obok niego pałac prepozytów i siedzibę opactwa oraz kapituły, jak również pierwsze domy kanoników, wzniesiono zapewne już w XIII w. Dopiero jednak w 1776 roku świątynię podniesiono do rangi katedry, którą pozostaje nadal. Tutejsze biskupstwo obejmowało nie tylko większość terenów Spiszu, ale i sąsiednich: Liptowa i Orawy. I było najważniejszym w tej części ówczesnych Węgier ośrodkiem religijnym. Również już od XIII wieku działała w nim szkoła religijna, a od połowy XVII w. kolegium jezuickie, przeniesione następnie do Lewoczy. Od 1815 r. istniało w Spiskiej Kapitule wyższe seminarium duchowne, a od 1819 r. akademia naukowa, będąca jednym z głównych ośrodków słowackiego odrodzenia narodowego w XIX w. Także od 1819 r. istniało tu, pierwsze na Węgrzech, seminarium nauczycielskie. Jako ciekawostkę wspomnę, że jednym z absolwentów tutejszego seminarium duchownego był ks. Andrej Hlinka (1864-1938), późniejszy działacz narodowy, współzałożyciel Słowackiej Partii Narodowej i zwolennik samodzielności Słowacji.

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij