Nowa Słupia
Dymarki Świetokrzyskie

Głównym miejscem pokazów i sierpniowych imprez dymarkowych jest tutejsze Centrum Kulturowo-Archeologiczne. Czynne jest codziennie od maja do października, ale dla zorganizowanych grup przez cały rok.
fot: Cezary Rudziński
Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
Za drewnianą bramą i płotem plecionym, a częściowo zbudowanym z pali desek, znajduje się blisko 20 obiektów. Zostały one zrekonstruowane w oparciu o wykopaliska z polskich miejscowości.
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
 • Nowa Słupia. Dymarki Świetokrzyskie
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Także Wału Hadriana nie było na naszych terenach, a zbudowany został na podstawie odkryć pozostałości rzymskich fortyfikacji stawianych na granicach z plemionami barbarzyńskimi.

? i chaty z ziem polskich

Piecowisko i piece garncarskie istniały tu około 2 tysiące lat temu. Chata z Wrocieryża o konstrukcji słupowej odkopana została na terenie tej miejscowości w powiecie pińczowskim. Chata ze Skał, ze ścianami z gałęzi oplatających pionowe słupy, w miejscowości Skały w gminie Nowa Słupia. W jej sąsiedztwie odkopano pozostałości licznych pieców dymarskich, stąd wniosek, że mieszkali w niej starożytni hutnicy. Sezonowy charakter miała chata ze Stobnicy-Trzymorgi, której oryginał odkryty został przez archeologów w tej miejscowości w województwie śląskim. Starożytna kopalnia rudy żelaza pochodzi z Rudek na ówczesnym terenie wsi Sosnówka i odkryta została już w roku 1922. Kopalnia ta miała szyby o głębokości do 25 m i sieć obudowanych chodników. Podobnie udokumentowany rodowód mają ziemianka i warsztat bursztyniarski ze Świlczy na Podkarpaciu, gdzie w IV-V w. n.e. istniała osada, której mieszkańcy trudnili się obróbką i handlem bursztynem. Pierwowzorem kuźni była chata z małym warsztatem kowalskim z terenu Wólki Łosieckiej w woj. łódzkim. Solidny budynek z okrąglaków i dużym piecem kamienno-glinianym, dla którego wzorem był odkopany w Modlniczce koło Krakowa, był zapewne sauną i tak też został nazwany: sauna z Modlniczki. Długi dom o rozmiarach 15 na 8 m też ma pierwowzór w Wólce Łosieckiej. Natomiast Chata rybaka tuż obok stawu, z Nieszawy Kolonii w woj. lubelskim. Na terenie osady stoi również drugi długi dom oraz chata tkaczki ? z Inowrocławia, którą tak nazwano, gdyż znaleziono w niej ciężarki do krosien pionowych.

Praca rzemieślników na żywo

Na obrzeżu Centrum stoi amfiteatr, w którym odbywają się różne imprezy. Zwiedzający starożytną osadę mogą również obserwować pracę ówczesnych rzemieślników: kowala, tkaczki, garncarza, wyplatacza koszyków i innych artykułów z wikliny itp. Oczywiście także kupić owoce ich pracy. W CK-A organizowane są również warsztaty edukacyjne dla grup. Osadę zwiedzać można zarówno indywidualnie jak i grupowo z przewodnikami, którzy opowiadają o starożytnym hutnictwie dymarkowym oraz życiu ludzi i uprawianych przez nich zawodach przed około dwoma tysiącami lat. Dodam, że w Rudkach koło Nowej Słupi znajduje się Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich prezentujące starożytne technologie wytopu żelaza.

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij