Użhorod
Dzieje twierdzy nad rzeką Uż

Aż do okresu Wiosny Ludów, gdy pojawiła się obecna nazwa ukraińska, upowszechniając się zresztą znacznie później, był to po prostu Ungvár. Nazywany tak nie tylko przez Węgrów aż do końca I wojny światowej.
fot: Cezary Rudziński
Użhorod. Dzieje twierdzy nad rzeką Uż
Filip Drughet zbudował nowy, potężny zamek, który dotrwał do naszych czasów.
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Konglomerat narodów i religii

Dziś miasto ma – stan na 1 lutego 2013 r. wg danych administracji miejskiej – 116 304 mieszkańców i jest, jak już wspomniałem, stolicą administracyjną Obwodu Zakarpackiego Ukrainy. Liczba jego mieszkańców zmieniała się zresztą wielokrotnie na przestrzeni dziejów. W średniowieczu było ich kilkuset. Później kilka tysięcy. Na początku XX wieku, a więc już w okresie dosyć burzliwego rozwoju gospodarczego związanego m.in. z doprowadzeniem linii kolejowej i budową przemysłu, encyklopedia Brockhausa liczbę tutejszej ludności ocenia na około 12 tys. podkreślając, że są to głównie Węgrzy. Ciekawe są jednak szczegóły dotyczące mniejszości. Według tego źródła Słowaków mieszkało w Ungvár wówczas 1965, Niemców 1651, „Ugrorusów” czyli chyba Rusinów – 450. O innych, np. Żydach nie wspomina, chociaż też było ich sporo, biorąc pod uwagę przytoczone liczby wyznawców różnych religii. A encyklopedia wymienia: 3939 katolików, 3111 unitów, 999 ewangelików i 3738 wyznawców judaizmu. Jako ciekawostkę wspomnę, że maksymalną liczbę mieszkańców – 150 tysięcy – Użhorod osiągnął na początku lat 90. XX w. Wraz z upadkiem ZSRR, a także przemysłu oraz emigracji i migracji wewnętrznych, zaczęła się ona zmniejszać.

W królestwie Madziarów

Pisząc o przeszłości miasta, warto przypomnieć z niej jeszcze parę faktów. Pierwsza umocniona osada, przekształcona we wczesnofeudalny gród, powstała w tym miejscu przed IX wiekiem. W 903 r. plemiona węgierskie oraz sprzymierzeni z nimi Rusini przeszli Karpaty pokonując, według legendy, w walce wojska pół mitycznego księcia Użhorodu Laborca i zajmując ten gród. Madziarzy poszli dalej na południe i osiedli na Równinie Panońskiej oraz nad środkowym Dunajem, rozszerzając później swoje władania, Słowianie pozostali na Zakarpaciu. Jeszcze prawdopodobnie przed bezskuteczną próbą zdobycia Użgorodu przez Połowców w 1086 r. należał on już do Węgier. W 1241 r. hordy chana Batyja spaliły drewniane miasto, ale nie udało im się zdobyć zamku. Na początku XIV w. wraz z otaczającymi je ziemiami otrzymali go od węgierskiego króla Karola Roberta, za udzielone mu poparcie, hrabiowie włosko-francuscy Drugethowie. I w ich władaniu znajdował się on, wraz z miastem, przez 360 lat. Filip Drughet zbudował nowy, potężny zamek, który dotrwał do naszych czasów. Zaś w 1430 r. Użhorod otrzymał od korony szereg przywilejów, które znakomicie wpłynęły na jego rozwój i zamożność.

Czytaj dalej - strony: 1 2 3

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 1 maja 2013; Aktualizacja 23 lutego 2020;
 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij