Użhorod
Dzieje twierdzy nad rzeką Uż

Aż do okresu Wiosny Ludów, gdy pojawiła się obecna nazwa ukraińska, upowszechniając się zresztą znacznie później, był to po prostu Ungvár. Nazywany tak nie tylko przez Węgrów aż do końca I wojny światowej.
fot: Cezary Rudziński
Użhorod. Dzieje twierdzy nad rzeką Uż
Filip Drughet zbudował nowy, potężny zamek, który dotrwał do naszych czasów.
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Unia i bunt Rakoczego

Bardzo ważnym faktem w dziejach miasta było zawarcie w nim w 1646 r. kościelnej Unii Użhorodzkiej, podobnej do naszej katolicko-prawosławnej zawartej w Brześciu. Położyła ona kres konfliktom na tle religijnym – był to przecież obszar ścierania się katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu – oraz zapoczątkowała tu obrządek unicki. Pod koniec XVII w. w zamku rezydował samozwańczy władca Węgier Emeryk Tököly, zaś na początku XVIII w. walczący z Habsburgami Ferenc II (Franciszek) Rakoczy. To w tym zamku prowadził on rozmowy z posłami cara Piotra I Wielkiego i francuskiego króla Ludwika XIV. Po upadku buntu miasto przeszło na własność państwa.

Dobre lata zakarpackiej stolicy

Koniec XIX w przyniósł mu połączenia kolejowe z kilkoma lokalnie ważnymi miastami, m.in. Mukaczewem, Stryjem, Samborem i Czopem. A także rozwój przemysłu. Pojawił się tartak i zakłady obróbki drewna, młyn, cegielnia, wytwórnie dachówek i kafli, browar, fabryka sukna, mebli, margaryny, wódek, drukarnia, zakłady obróbki metalu itp. W 1894 roku odnotowano ogromy sukces, jakim było zburzenie ostatnich domów krytych słomianymi strzechami. W 1897 r. miasto otrzymało łączność telegraficzną z Budapesztem, a w 1902 r. niewielka elektrownię.

W państwach, których już nie ma

Po pierwszej wojnie światowej Centralna Ruska Rada Narodowa zdecydowała o przyłączeniu się Rusi Zakarpackiej do Czechosłowacji. Ukraina była bowiem wówczas obszarem walk rozpętanych przez bolszewików. W latach międzywojennych najpoważniejszą inwestycją w mieście okazało się zbudowanie elektrowni wodnej oraz przebudowa przez czeskich architektów centrum miasta w stylu konstruktywizmu. W czasach sowieckich natomiast rozwój różnych dziedzin przemysłu i transportu, oświaty – założono uniwersytet, instytuty naukowe, technika – i kultury spowodował kilkunastokrotny wzrost liczby mieszkańców w porównaniu z początkiem XX wieku.

Trudne dziś

Obecnie miasto przeżywa problemy gospodarcze będące rezultatem załamania się gospodarki nakazowo – rozdzielczej, ale coraz lepiej daje sobie radę w nowej rzeczywistości ekonomicznej. Z punktu widzenia turystyki ma ono ogromne walory. Jak już wspomniałem, wyjątkowo piękne okolice. W samym mieście przeciętym na dwie części rzeką, zajmującym 40 km kw. i położonym na wysokości 120 m n.p.m., z najwyższym wzniesieniem – górą Wełykoj Dajbowećkoj  (224 m n.p.m.) jest blisko 1600 ha parków i terenów zielonych. Dookoła miasta zaś lasy. A w nim kilka cennych zabytków, o których za chwilę, trzy muzea: Krajoznawcze, Sztuki oraz przepiękny skansen architektury ludowej. Do tego dwa teatry, filharmonia w gmachy dawnej synagogi, ogród botaniczny itp. Użhorodzkie zabytki skoncentrowane są na północnym, prawym brzegu rzeki Uż. W jej zakolu, na wzgórzu, stoi zamek zwany komitackim, gdyż w przeszłości był siedzibą władz komitatu – węgierskiej jednostki administracji państwowej, a obecnie muzeum.

Czytaj dalej - strony: 1 2 3

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 1 maja 2013; Aktualizacja 23 lutego 2020;
 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij