Kalisz
Gmach Starostwa Powiatowego

Pełniąc funkcję gmachu urzędowego często spełniał też rolę reprezentacyjną. Na pierwszym piętrze znajdowały się apartamenty cesarskie. Tu goszczono brata Napoleona, króla Westfalii Hieronima Bonaparte oraz cara Aleksandra I.
fot: Waldemar Rusek
Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
Obecną formę gmach otrzymał po przebudowie w roku 1824-25.
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego

Po utworzeniu guberni kaliskiej od roku 1866 pałac był siedzibą rosyjskich gubernatorów. Przed głównym wejściem utworzono reprezentacyjne klomby. Wśród mieszkających tu rosyjskich urzędników można wymienić życzliwych Polakom wicegubernatora w latach 186785 Pawła Rybnikowa i gubernatora kaliskiego w latach 1883-1902 Michała Daragana. Po roku 1918 w budynku mieścił się oddział ministerstwa spraw wewnętrznych a potem starostwo powiatowe. Po roku 1939 hitlerowcy zlikwidowali klasycystyczne żeliwne ogrodzenie z czasów przebudowy.

Obecną formę gmach otrzymał po przebudowie w roku 1824-25. Wymienianych jest dwóch architektów, którym przypisuje się stworzenie planów przebudowy gmachu Starostwa Powiatowego i prowadzenia jej jako że należało to do obowiązków budowniczego. Jednym z nich był pochodzący z Warszawy Sylwester Szpilowski drugim Franciszek Reinstein, pochodzenia niemieckiego.

Sylwester Szpilowski urodził się około roku 1790 w Warszawie a zmarł w roku 1832 w Kaliszu. Zaistniał jako architekt przedstawiając w roku 1814 na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie pracę pt.:„Zasady wyrachowania materiałów do różnych budowli z oznaczeniem sposobu dokładnego sporządzenia obrachunku kosztów”. W pracy, która zyskała uznanie poruszał temat kosztorysów budowlanych. Podał 5 różnych przykładów kosztorysów.

W roku 1815 przedstawiono jego kandydaturę na zastępcę budowniczego departamentu kaliskiego. To stanowisko pełnił od maja 1816 roku. W roku 1817 powierzono mu stanowisko budowniczego wojewódzkiego. Architekt Komisji Wojewódzkiej był z urzędu powołany do nadzorowania i projektowania wszelkich prac w tym zakresie. Na stanowisku pozostał do sierpnia roku 1821.

W roku 1819 rozpoczęła się budowa Hotelu Polskiego zaprojektowanego przez Sylwestra Szpilowskiego w którą zainwestował Ludwik Woelffel pobierając pożyczkę. Już w końcu roku 1820 hotel z wielką salą balową był gotowy. Ale drugiego stycznia w roku 1821 budowniczy generalny Aleksander Groffe napisał pismo z oględzin sali balowej w hotelu Woelffla. W sali balowej doszło do dużego zarysowania murów oraz odchylenia ich od pionów. Winą obciążono dwóch majstrów którzy samowolnie zmienili konstrukcję i pośrednio Sylwestra Szpilowskiego, że nie dopilnował budowy, który z urzędu był powołany do nadzoru budowlanego.

Książę namiestnik generał Zajączek nakazał mu przeniesienie w roku 1821 ze stanowiska budowniczego kaliskiego na takie samo stanowisko, ale w mniejszym mieście, do Siedlec. W sierpniu 1821 roku z Kalisza udał się Sylwester Szpilowski do Sandomierza, gdzie doglądał budów swojego następcy. Przeniesienie było karą za niedopilnowanie budowy. W Siedlcach pozostał do roku 1824 a od roku 1826 pracował w Komisji Prowiantowej Korpusu Litewskiego. Potem już nie pracował w zawodzie architekta.

Czytaj dalej - strony: 1 2 3

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 9 września 2023; Aktualizacja 9 września 2023;
 

Komentarze: 3

  Waldemar, 10 września 2023 @ 20:30

  Ornat papieża Ojca Świętego Jana Pawła II .
  Wykonany został w latach 90. XX w .
  W roku 2003 z okazji 25 lecia pontyfikatu Ojciec Święty
  Jan Paweł II podarował dla Muzeum Historii Przemysłu
  w Opatówku stułę i ornat w których odprawiał mszę św.

  Waldemar, 13 września 2023 @ 07:50

  Ornat papieża Ojca Świętego Benedykta XVI .
  Wykonany w roku 2006 w Walencji , Hiszpania .
  Podarowany dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku .

  Waldemar, 14 września 2023 @ 07:46

  Ornat papieża Ojca Świętego Franciszka
  podarowany dla Muzeum Historii Przemysłu
  w Opatówku przez biskupa kaliskiego
  Edwarda Janiaka w roku 2019 .

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!