Kalisz
Gmach Starostwa Powiatowego

Pełniąc funkcję gmachu urzędowego często spełniał też rolę reprezentacyjną. Na pierwszym piętrze znajdowały się apartamenty cesarskie. Tu goszczono brata Napoleona, króla Westfalii Hieronima Bonaparte oraz cara Aleksandra I.
fot: Waldemar Rusek
Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
Obecną formę gmach otrzymał po przebudowie w roku 1824-25.
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego
 • Kalisz. Gmach Starostwa Powiatowego

W czasie pobytu w Kaliszu od maja 1816 do sierpnia 1821 Szpilowski uporządkował miasto. Wśród jego prac wymienia się gmach Trybunału. Budowla nietypowa bo stoi na palach ze względu na podmokły teren. Gmach trybunału jest wykonany również w stylu klasycystycznym tak jak gmach Starostwa Powiatowego. Wielu historyków przypisuje Sylwestrowi Szpilowskiemu także projekt rozbudowy gmachu Komisji Wojewódzkiej, który powstał w roku 1824 w części przebudowanych gmachów jezuickich.

Piszą oni że Szpilowski miałby współpracować ze swoim następcą w Kaliszu Franciszkiem Reinsteinem. Chyba to było niemożliwe, bo przebywając pięć miesięcy
w Sandomierzu już w grudniu 1821 roku wysłał pismo krytykujące plany Reinsteina. Zarzucał że są złe i niedokładne żądając sporządzenia nowych. Z drugiej strony władze budowlane już nie ufały Sylwestrowi Szpilowskiemu tak jak kiedyś i wysyłały swojego przedstawiciela na oględziny obiektów, gdy ten sugerował remonty. A jednak rodzi się pytanie gdzie przebywał Sylwester Szpilowski po opuszczeniu Siedlec w latach 1824-26 przed pracą w Komisji Prowiantowej Korpusu Litewskiego. Gmach Starostwa Powiatowego przebudowany został z dawnego kolegium jezuickiego w latach 1824-25.

Następcą Szpilowskiego w Kaliszu był architekt budowniczy Franciszek Reistein żyjący w latach 1792-1853. Zaprojektował jedyny zamiejscowy budynek ratusza w Częstochowie wzniesiony w latach 1828-36. Był twórcą między innymi takich projektów jak:
– fabryka Beniamina Repphana w Kaliszu (1824-25, 1827)
– most Kamienny w Kaliszu (1825-26)
– pałac Puchalskich w Kaliszu (1828-31)
– pałac Weissów w Kaliszu (1828-36)
– ratusz w Częstochowie (1832-33)

Patrząc na daty wykonania obiektów i on mógł być twórcą planów i przebudowy gmachu Starostwa Powiatowego w Kaliszu. A może narzucono przez wyższe władze budowlane panu Szpilowskiemu i Reisteinowi współpracę przy projektowaniu i wykonaniu przebudowy? Ciekawskim sugeruję wziąć pod lupę w karierze obu panów lata 1824-25,
czas wykonania przebudowy. Obaj są pochowani w Kaliszu. Na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu wyróżnia się ciekawy pomnik Franciszka Reinsteina.

Gmach Starostwa Powiatowego w Kaliszu mylnie jest nazywany pałacem arcybiskupim. W roku 1353 Jarosław Bogoria Skotnicki, arcybiskup gnieźnieński, ufundował murowany kościół gotycki który w roku 1359 nazwał kolegiatą. To jest obecnie kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, również zwany jako kościół św. Józefa. Kościół stoi przy Parku Miejskim. Obok kolegiaty ten biskup wybudował pałac arcybiskupi. Dziś to by stał między parkiem miejskim a omawianym gmachem gubernatorskim. Opis tej kolegiaty i pałacu znajduje się w jezuickich archiwach w Rzymie. Pałac ten zrujnowany został i rozebrano go w roku 1783. Przebudowując kolegiatę zlikwidowano ślady
po pałacu arcybiskupim.

Drugi pałac biskupi był w rynku koło ratusza. W roku 1820 przebudowano budynek koło ratusza. Mieściła się w nim Dyrekcja Skarbu. Dom przebudowano na mieszkalny biskupa kujawsko-kaliskiego. Mieszkania były szykowane dla biskupa kujawsko-kaliskiego Andrzej Wołłowicza. Miał on przenieść swoją siedzibę z Włocławka na Stary Rynek w Kaliszu. Z tyłu pałacu biskupiego ulokowano stajnie i uliczkę służącą za podjazd dla powozu. Budynek ten został zburzony, jak większość budynków w Kaliszu, w roku 1914 przez wojska niemieckie. Dziś siedziba biskupa diecezjalnego jest koło kaliskiej katedry.

W trakcie remontu dawnej Sali Rycerskiej w roku 2021 odkryto pozostałości murów pojezuickich. Odkryto również w czasie badań prowadzonych przy gmachu Starostwa Powiatowego w Kaliszu fragmenty muru obronnego z czasów Przemysława II i muru z czasów Kazimierza Wielkiego. Remontując Salę Rycerską odkryto że pod obecną podłogą był o 54 cm niżej poziom wyłożony posadzką z płytek ceramicznych z czasów funkcjonowania Kolegium Jezuickiego. Poziom posadzki w kolejnych latach od XIX wieku do XXI wywyższano nowymi warstwami. Dziś odtworzona jest oryginalna wysokość sali z obniżoną podłogą. Po remoncie w Sali Rycerskiej była wystawa ornatów podchodzących z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Wśród ornatów były trzy papieskie: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. W roku 1965 gmach Starostwa powiatowego został wpisany do rejestru zabytków.

Czytaj dalej - strony: 1 2 3

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 9 września 2023; Aktualizacja 15 października 2023;
 

Komentarze: 3

  Waldemar, 10 września 2023 @ 20:30

  Ornat papieża Ojca Świętego Jana Pawła II .
  Wykonany został w latach 90. XX w .
  W roku 2003 z okazji 25 lecia pontyfikatu Ojciec Święty
  Jan Paweł II podarował dla Muzeum Historii Przemysłu
  w Opatówku stułę i ornat w których odprawiał mszę św.

  Waldemar, 13 września 2023 @ 07:50

  Ornat papieża Ojca Świętego Benedykta XVI .
  Wykonany w roku 2006 w Walencji , Hiszpania .
  Podarowany dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku .

  Waldemar, 14 września 2023 @ 07:46

  Ornat papieża Ojca Świętego Franciszka
  podarowany dla Muzeum Historii Przemysłu
  w Opatówku przez biskupa kaliskiego
  Edwarda Janiaka w roku 2019 .

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij