Ołomuniec
Kolebka dawnej stolicy Moraw

Trzeba podkreślić, że tutaj – dotyczy to zresztą chyba wszystkich, a przynajmniej ogromnej większości zabytkowych budowli w Czechach – bardzo dba się o informacje dla mieszkańców i turystów.
fot: Cezary Rudziński
Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
Tutejsze wzgórze świętowacławskie było centrum władzy zarówno świeckiej, jak i kościelnej. Z upływem czasu przede wszystkim tej drugiej.
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
 • Ołomuniec. Kolebka dawnej stolicy Moraw
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Ponadto kaplice: św. Stanisława i Loretańska. Przy przeciwległej, północnej ścianie świątyni są: kaplica chóru, dwie zakrystie ?  dla kanoników i wikarych, gotyckie krużganki z patio oraz kaplica św. Jana Chrzciciela. A także, przylegająca do katedry, z frontonem pod kątem prostym do katedralnego, dawna kaplica zamkowa, obecnie kościół św. Anny. I na północno ? zachodnim krańcu okrągła XII-wieczna wieża dawnego zamku z kaplicą św. Barbary. Widok katedry z zewnątrz jest imponujący. Uwagę przyciągają zwłaszcza wszystkie trzy wieże oraz kamienne zdobnictwo ? figury świętych oraz rozety i inne motywy a także dekoracje na frontonie.

Od sztuki gotyckiej po współczesną

Wnętrze stanowi przegląd sztuki sakralnej różnych wieków oraz współczesnej. Ołtarz główny, boczne oraz przy podtrzymujących strop i dzielących wnętrze na trzy nawy filarach. W jednym z nich znajdują się relikwiarz św. Sarkandra. Trudno nie zwrócić uwagi na gotycką ambonę oraz organy. Chociaż w porze możliwej do zwiedzania, czyli poza mszami, wnętrze jest dosyć mroczne, zwłaszcza w pochmurne dni. Na wewnętrznych bocznych ścianach katedry trochę zaskakuje współczesna ? są to płaskorzeźby z brązu, Droga Krzyżowa. Piękne dzieła architektury i sztuki stanowią kaplice, a w nich rzeźby i zdobnictwo. W dwupiętrowej krypcie na jej górnym poziomie są pomieszczenia wystawowe, na dolnym zaś sarkofagi biskupów i arcybiskupów.

Wspomniana kaplica, nazywana też kościołem św. Anny, jest aktualnie zamknięta, odbywa się w niej remont. Początkowo była to wczesnogotycka  kaplica św. Jana Chrzciciela wzniesiona jako część pałacu biskupiego. Przebudowano ją, zmieniając równocześnie patrona, w latach 1306-49 na miejsce przechowywania cennej relikwii ? ręki św. Anny. Od połowy XVII w odbywały się w niej wybory nowych biskupów i arcybiskupów. O okrągłej wieży z kaplicą św. Barbary już wspomniałem. W pałacu biskupim oraz dawnych pomieszczeniach kapituły mieści się obecnie muzeum archidiecezjalne z cennymi i ciekawymi zbiorami, ale to już temat, na który napiszę wkrótce osobno.

Mozart, Matka Teresa i przenoszone dzieła

Na wewnętrznym dziedzińcu tego zespołu architektonicznego zrewaloryzowanego w latach 1998-2006, oddzielonym od placu ogrodzeniem z ozdobną bramą z herbem arcybiskupim, stoją barokowe, kamienne figury jakiegoś świętego i anioła trzymającego metalowy krzyż. Natomiast na ścianach budynków tablice przypominają ważne wydarzenia, jakie w miały w nich miejsce. Jedna z nich, z metalową płaskorzeźbą królewskiej pieczęci, poświęcona jest śmierci Wacława III określonego jako król Czech i Polski. Inna, z popiersiem Johanna Wolfganga Mozarta, upamiętnia jego pobyt tutaj w 1767 roku i skomponowanie symfonii Nr 6 F-dur. Są również i inne płaskorzeźby, zarówno stare, jak i współczesna poświęcona pobytowi tu w 1990 r. Matki Teresy z Kalkuty.

Jest na tutejszym Václavském námesti jeszcze jeden obiekt godny uwagi, chociaż dosyć niepozorny i można go przegapić. To także już wspomniana kaplica Marii Panny Opiekunki, zbudowana w roku 1860 w narożniku muru południowej części placu i odchodzącej od niego w dół ulicy Dómskiej, czyli Katedralnej.  Za kratą umieszczono w niej dużą, piękną, gotycką płaskorzeźbę z około roku 1483, przeniesioną ze zburzonego kościoła NMP na Podgrodziu. A także mniejsze figury świętych Piotra i Pawła z również rozebranego kościoła św. Piotra, także na Podgrodziu. Są to co prawda tylko kopie oryginałów przeniesionych w 2 połowie XIX w do katedry, ale warte zobaczenia.

Czytaj dalej - strony: 1 2 3

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij