Kanał Augustowski
Po tamtej stronie unijnej granicy

Po II wojnie światowej 80 km kanału pozostało w Polsce, 21 znalazło się na terenie Białorusi. I właśnie ten wcześniej zaniedbany odcinek został w ciągu dwu lat odbudowany, zrewaloryzowany i udostępniony na cele turystyczne.
fot: Cezary Rudziński
Kanał Augustowski. Po tamtej stronie unijnej granicy
Jego 22 kilometrowy odcinek białoruski zrewaloryzowano już w 2007 roku. 80 kilometrowy polski nadal nie wszędzie jest spławny.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Niezwykły zabytek architektury hydrologicznej I połowy XIX wieku jakim jest Kanał Augustowski, współcześnie stanowi wielką atrakcję turystyczną. 22-kilometrowy odcinek białoruski zrewaloryzowano już w 2007 roku. 80 kilometrowy polski nadal nie wszędzie jest spławny. Ale Kanał już stanowi szlak kajakowy łączący trzy kraje: Polskę, Białoruś i Litwę. 

Jego budowa z inicjatywy ministra finansów Królestwa Polskiego księcia Franciszka Druckiego ? Lubeckiego była odpowiedzią na wprowadzenie przez Prusy 10 kwietnia 1823 roku wysokiego cła na tranzyt towarów z Rosji. I miał nie tylko spowodować uniezależnienie od tego tranzytu, ale zadać cios bogacącym się na handlu ze wschodem ówczesnych portowych miast pruskich: Gdańska, Elbląga, Królewca i Memla (Kłajpedy).

Groźba ta okazała się na tyle skuteczną, że już w 1825 roku pruskie opłaty celne stały się symboliczne. Rozpoczętej w lipcu 1824 roku budowy jednak nie przerwano i w ciągu kilku lat doprowadzono do końca. Kanał ten, o długości 102 km, będący unikatową budowlą hydrotechniczną z 18 śluzami, 21 komorami, 29 zaporami wodnymi, 24 budynkami służbowymi, 14 mostami i 65 mostkami zaprojektował inżynier i wówczas podpułkownik, później generał Ignacy Prądzyński. Realizował zaś generał Jan Małecki. Nowy szlak wodny połączył Wisłę przez Biebrzę, jeziora Puszczy Augustowskiej i Czarną Hańczę oraz system kanałów i śluz z Niemnem.

W budowie, która kosztowała około 14 mln złotych Królestwa Polskiego w srebrze, uczestniczyli znakomici architekci i inżynierowie, a w zależności od okresu od 4 do 7 tys. robotników dziennie. Wycofanie się Prus z wojny celnej, a następnie rozwój w II połowie XIX w. transportu kolejowego spowodowały, że kanał zbudowany dla przewodu towarów masowych stracił znaczenie drogi wodnej. Ale już w 1858 roku na jego walory krajoznawcze zwrócił uwagę twórca ruchu krajoznawczego leśniczy Aleksander Połujański. Pierwsze masowe imprezy turystyczne wzdłuż kanału zaczęło organizować w 1905 r. PTK.

Kanał został częściowo zniszczony podczas I wojny światowej, ale po niej wykorzystywany był ? jako pierwsi przepłynęli nim warszawscy harcerze ? przez kajakarzy. Po Kanale kursował też motorowiec ?Emilia Plater?. W promocji turystyczno-kajakowych zalet Kanału Augustowskiego znaczącą rolę odegrała, wydana w 1931 roku książka Wandy Miłoszowskiej ?Czarna Hańcza?. Podczas II wojny światowej Niemcy wykorzystywali fragmenty znajdującej się na okupowanym przez nich obszarze części kanału do przewozu drewna do tartaku.

Po II wojnie światowej 80 km kanału pozostało w Polsce, 21 znalazło się na terenie Białorusi. I właśnie ten wcześniej zaniedbany odcinek został w ciągu dwu lat odbudowany, zrewaloryzowany i udostępniony na cele turystyczne. Byłem nad nim wkrótce po oddaniu go w 2007 roku ponownie do użytku oraz ostatnio lipcu. Białoruska trasa turystyczna ?Kanał Augustowski? rozpoczyna się (lub kończy, w zależności od programu) w pobliżu granicy z Polską na 80 ? 83,4 km Kanału i prowadzi do Niemna i Grodna.

Czytaj dalej - strony: 1 2
 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij