Kukkónia
Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy

Ogromna atrakcję stanowi bezpłatna przeprawa promowa na południowy brzeg Dunaju przez główny jego nurt. A są tam zagadkowe ramiona tej rzeki, lasy lęgowe ptactwa oraz wielkie jeziora z czystą wodą
fot: Cezary Rudziński
Kukkónia. Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy
Rezerwat obejmuje obszar ponad 300 ha porośniętych lasami, głównie wierzbowymi i topolowymi, ale także dębowymi, brzozowymi i jesionowymi oraz roślinami ciernistymi i wodnymi.
 • Kukkónia. Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy
 • Kukkónia. Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy
 • Kukkónia. Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy
 • Kukkónia. Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy
 • Kukkónia. Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy
 • Kukkónia. Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy
 • Kukkónia. Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy
 • Kukkónia. Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy
 • Kukkónia. Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy
 • Kukkónia. Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy
 • Kukkónia. Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy
 • Kukkónia. Przyrodnicze atrakcje Żytniej Wyspy
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Zalew na Dunaju, który powstał po wybudowaniu tamy i elektrowni wodnej w miejscowości Gabčikovo, w tym miejscu jest dosyć szeroki. Obejmuje sztuczną wysepkę Danubiana oraz port rzeczny. Można też uprawiać sporty wodne.

Zaś kilka kilometrów dalej z biegiem Dunaju, już nad węższą częścią zalewu, znajduje się wieś Kyselica (po węgiersku Keszölcés), jedna z najstarszych (pierwsza wzmianka o niej z roku 1296 !) na Wyspie Żytniej (Kukkónia). Połowę tej wsi wyburzono w związku z budową zapory i elektrowni wodnej. Ocalała jednak neoklasycystyczna kapliczka z roku 1898.

Tratwą przez Dunaj

Ale największą tamtejszą atrakcję stanowi bezpłatna przeprawa promowa na południowy brzeg Dunaju przez główny nurt rzeki. Jest to tratwa, jedyna tego typu na tej rzece w Słowacji. A na południowym brzegu, koło miejscowości Vojka nad Dunajom (węg. Vajka), są zagadkowe ramiona tej rzeki, lasy lęgowe ptactwa oraz wielkie jeziora z czystą wodą. Można tam nie tylko dopłynąć tą tratwą – promem, ale także łódką, lub dojechać na rowerze, samochodem, a nawet autobusem. Ten szalenie ciekawy fragment kraju ciągnie się aż do wioski Sap (Szap), ponad 10 km na południowy wschód od Gabčikova.

Klátovské Rameno nad Małym Dunajem

Drugi podobnie słynny, chociaż nie tak rozległy obszar wody i roślinności na Wyspie Żytniej – Kukkónii, znajduje się po jej przeciwnej, północno-wschodniej części, kilkadziesiąt kilometrów dalej, nad Małym Dunajem. Jest to, od 1993 r., Narodowy Rezerwat Przyrody Klátovské rameno. W folderze prezentującym Kukkónię podkreślono, że słynny oceanolog i odkrywca podwodnego świata, Jacques-Yves Cousteau, po zbadaniu tego regionu uznał go za unikatowy w Europie. Klatowska odnoga, nazywana też potokiem, po węgiersku Tökési ág, a niemiecku Elizabeth Fluss, jest prawym dopływem Małego Dunaju.

Jako ciekawostkę przytacza się, że nie ma on źródeł, nie odłącza się też od innego nurtu, lecz wypływa spod dolnych wód za gminą Orechová Potôň – Lúky, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem czystości. Płynie przez teren dziesięciu gmin, przy czym w górnym nurcie nie stanowi zwartej rzeki, lecz tworzy tylko bogato porośnięte roślinnością jeziorka. Głębokość wody w tej odnodze waha się od kilku cm do 5 m. Rezerwat obejmuje obszar ponad 300 ha porośniętych lasami, głównie wierzbowymi i topolowymi, ale także dębowymi, brzozowymi i jesionowymi oraz roślinami ciernistymi i wodnymi.

Bogactwo flory i fauny oraz stary młyn

Bogata jest również tutejsza fauna. Żyją tu żaby, od których pochodzi druga nazwa tej Wyspy – Kukkónia, kunki czerwonobrzuche (Bombina bombina), wydry rzeczne, rogacze zwyczajne oraz wiele innych, także ryb, których nazwy ani słowackie, ani łacińskie, niewiele mi mówią. W opiniach specjalistów wiele rzadkich. To samo dotyczy ptactwa, ponad 80 gatunków, z których 70 zakłada tu gniazda. I ponad 100 gatunków owadów. Na tutejszych nurtach stoi kilka unikatowych młynów wodnych. W odróżnieniu od tych na głównym nurcie Małego Dunaju, tutejsze mają koła i część napędową umieszczoną w drewnianej przybudówce, nawet, jeżeli sam młyn jest murowany

Byliśmy w jednym z nich. Jest to rekonstrukcja pierwotnego, postawionego w roku 1920 przez Jána Csefavay’a, który pracował do roku 1942. Uszkodzony podczas II wojny światowej został naprawiony i czynny do roku 1950. W latach 2015-16 został zrekonstruowany przez gminę Dunajský Klátov i stanowi jej własność. Można go zwiedzać, zobaczyć oryginalne stare wyposażenie i elementy, poznać pracę młyna itp. Nie mniej ciekawe jest jego wodno-roślinne otoczenie, które oczywiście obfotografowałem.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 23 października 2019; Aktualizacja 31 października 2019;
 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij