Sopot
Skansen archeologiczny na grodzisku

Teraz sopocki gród jest skansenem archeologicznym. U podnóża grodziska stoi nowoczesny pawilon muzealno-edukacyjny wybudowany w 2011 roku. W kilku salach prezentowane są eksponaty wydobyte na terenie wykopalisk.
fot: Barbara Górecka
Sopot. Skansen archeologiczny na grodzisku
W miejscach wykopalisk postawiono zrekonstruowane obiekty. Pokazano codzienne życie mieszkańców grodu sprzed ponad tysiąca lat. Jak żyli, co robili, czym się żywili?
  • Sopot. Skansen archeologiczny na grodzisku
  • Sopot. Skansen archeologiczny na grodzisku
  • Sopot. Skansen archeologiczny na grodzisku
  • Sopot. Skansen archeologiczny na grodzisku
  • Sopot. Skansen archeologiczny na grodzisku
  • Sopot. Skansen archeologiczny na grodzisku
  • Sopot. Skansen archeologiczny na grodzisku
  • Sopot. Skansen archeologiczny na grodzisku
  • Sopot. Skansen archeologiczny na grodzisku
  • Sopot. Skansen archeologiczny na grodzisku
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Bardzo ciekawym i znakomicie zachowanym zabytkiem Sopotu jest grodzisko wczesnośredniowieczne. Zlokalizowane jest na jednym z polodowcowych wzgórz przy ulicy Haffnera.

Grodzisko w Sopocie ma strome zbocza i oddzielone jest od sąsiednich wzgórz głębokimi jarami, w których płynie woda zbierająca się w niewielkim stawie. Od strony zachodniej zabezpieczone było fosą i otoczone wałem obronnym w kształcie podkowy. Teraz sopocki gród jest skansenem archeologicznym. W miejscach wykopalisk postawiono zrekonstruowane obiekty. Na wzgórzu znajdziemy bramę drewnianą umocnioną murem kamiennym, ziemianki i chaty.

Co znaleźli archeolodzy

U podnóża grodziska stoi nowoczesny pawilon muzealno-edukacyjny wybudowany w 2011 roku.  W kilku salach prezentowane są eksponaty wydobyte na terenie wykopalisk. Pokazano codzienne życie mieszkańców grodu sprzed ponad tysiąca lat. Jak żyli, co robili, czym się żywili?  Zobaczymy ceramikę, bursztynowe korale, przedmioty żelazne i z kości. Wiadomo, że podstawą gospodarki mieszkańców grodu była hodowla bydła i trzody chlewnej oraz rybołówstwo. Wiele przedmiotów świadczy o handlu z dalekimi krajami Europy.

Od epoki kamienia

W Sopocie ślady bytności człowieka sięgają epoki kamienia. Z epoki neolitu pochodzą niektóre przedmioty krzemienne. Najciekawszym zabytkiem z tego okresu jest toporek o dwóch ostrzach. Są fragmenty naczyń glinianych zdobionych odciskiem sznura. Dużo więcej znalezisk pochodzi z epoki żelaza sprzed 2700 lat. Do nich należą cmentarzyska grobów skrzynkowych zbudowanych z płaskich kamieni i otoczaków. Wydobyto z nich urny gliniane, korale szklane i bursztynowe, popielnicę twarzową z rysunkiem gwiazdy i słońca.  Do IV wieku naszej ery teren dzisiejszego Sopotu zasiedlały plemiona kultury oksywskiej i wielbarskiej. Pozostały po nich  liczne osady i cmentarzyska.

Sto lat pod ochroną

W 1885 roku pierwsze badania prowadził niemiecki  archeolog H. Conwentz. Dzięki niemu teren grodziska został wykupiony od władz miejskich w 1907 roku i uznany za zabytek. Cały czas prowadzono badania archeologiczne, ale wiele materiałów zostało zniszczonych w czasie II wojny. Powojenne badania pozwoliły ustalić, że w VIII/IX wieku istniała tu osada otwarta. Później powstał warowny gród otoczony wałem drewniano-ziemnym. Badacze uważają, że był to gródek strażniczy kontrolujący przybrzeżny pas morski. Przypuszcza się, że funkcjonował on do powstania grodu gdańskiego w X wieku.

Warto wiedzieć

Na terenie skansenu organizowane są ciekawe imprezy i festyny oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych. W pawilonie można obejrzeć wystawę „Sopot od starożytności do dziś”.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij