Krasnobród
Tu gruźlicę leczono kumysem

W 1884 roku dr Alfred Rosse zorganizował tu sanatorium przeciwgruźlicze zwane Instytutem Kumysologii. Jedną z podstawowych metod leczenia, było podawanie pacjentom kumysu. Dostarczał je od specjalnie hodowanych mlecznych klaczy miejscowy Tatar.
fot: Cezary Rudziński
Krasnobród. Tu gruźlicę leczono kumysem
Po kompleksowych badaniach jego walorów bioklimatycznych i udokumentowaniu bogatych złóż doskonałej borowiny "Majdan Wielki" miasteczko uzyskało w 2002 roku status uzdrowiska. Na zdjęciu: kapliczka Na Wodzie, obok której wypływa lecznicze źródło.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Tradycje uzdrowiskowe roztoczańskiego miasteczka Krasnobród są o wiele młodsze, niż pielgrzymkowe, ale bardzo ciekawe. W 1884 roku dr Alfred Rosse zorganizował tu pierwsze w Polsce sanatorium przeciwgruźlicze zwane Instytutem Kumysologii.

Jedną z podstawowych metod leczenia, było podawanie pacjentom sfermentowanego kobylego mleka – kumysu. Dostarczał je od specjalnie hodowanych mlecznych klaczy miejscowy Tatar. Do sanatorium przyjeżdżali zarówno kuracjusze polscy jak i zagraniczni. Ale trudny dojazd spowodował, że po kilkunastu latach sanatorium upadło.

W latach międzywojennych miasteczko znów zaczęło się rozwijać jako ośrodek kuracyjny. W 1934 roku prezydent RP Ignacy Mościcki uroczyście otworzył sanatorium na tzw. Belfoncie, a tuż przed wybuchem II wojny światowej rozpoczęto budowę następnego. Oba uległy zniszczeniu podczas okupacji niemieckiej. Po wojnie, w przejętym przez państwo zespole dworskim, powstało w 1950 roku sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci, przekształcone w roku 1957 w sanatorium rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami reumatycznymi.

Od tamtego czasu w Krasnobrodzie, zaszły zmiany. Po kompleksowych badaniach jego walorów bioklimatycznych i udokumentowaniu bogatych złóż doskonałej borowiny „Majdan Wielki” miasteczko uzyskało w 2002 roku status uzdrowiska. Na jego terenie znajdują się również złoża leczniczych wód chlorkowo-sodowo-bromkowych, z których można uzyskiwać solankę o dużym stężeniu. A to jest warunkiem, by móc dodać do nazwy człon „Zdrój”. Wody te znajdują się jednak na głębokości 1000-1600 m i ich wydobycie obecnie byłoby zbyt kosztowne. Odłożono więc inwestycję na później.

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie leczy również dorosłych, ale tylko w systemie ambulatoryjnym. Dzieci (w wieku 2-18 lat) kurują się tu ze schorzeń: ortopedyczno-urazowych, układu nerwowego łącznie z mózgowym porażeniem dziecięcym, reumatologicznych, dróg oddechowych – zwłaszcza przewlekłe zapalenia zatok, gardła i migdałków oraz otyłości. Dorośli leczą  również osteoporozę. Sanatorium zapewnia małym pacjentom kompleksową opiekę medyczno-pedagogiczno-psychologiczną. Działa przy nim szkoła, z małymi dziećmi mogą przebywać matki.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 6 kwietnia 2011; Aktualizacja 13 listopada 2021;
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij