Jarosław
Cerkiew Przemienienia Pańskiego

Cerkiew doczekała się gruntownego remontu. Wzmocniono mury, odnowiono fasadę, wzmocniono dach, odnowiono polichromię, posadzki. Kopuły pokryto miedzianą blachą...
fot: Barbara Górecka
Jarosław. Cerkiew Przemienienia Pańskiego
Ważnym świętem dla wszystkich grekokatolików w Polsce była koronacja ikony Matki Bożej ?Bramy Miłosierdzia?.
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Parafia Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu powstała w 1717 roku, gdy ówczesne bractwa cerkiewne otrzymały zgodę na wybudowanie nowej cerkwi parafialnej. Prace trwały długo ze względu na brak funduszy.

Budowę zakończono w 1746 roku, gdy wspomógł ją burmistrz miasta Jarosław, Eliasz Wapiński.  Cerkiew została poświęcona rok później, ale nadal trwały prace: otynkowano wnętrze, wykonano posadzkę, postawiono kopułę. Obok świątyni zbudowano plebanię, budynki gospodarcze i murowaną dzwonnicę. Zawieszono w niej cztery dzwony.

Ikona Matki Bożej Jarosławskiej

Ikonę Matki Bożej przeniesiono ją z innej jarosławskiej cerkwi. Jej kult rozwinął się już pod koniec XVII wieku, a pierwsza o nim wzmianka z opisem licznych wotów pochodzi z 1722 roku. W XVIII wieku ikona była co najmniej dwukrotnie przemalowywana i ozdabiana nowymi wotami. Uzdrowienia i łaski zapisywano w specjalnej księdze. Ważnymi wydarzeniami były odpusty: pierwszy ustanowiono dekretem papieża Klemensa XIII z 1760 roku. Kolejne przyznawali Klemens XIV, Pius VI, który udzielił dziesięcioletniego odpustu wszystkim wiernym, którzy modlili się przed ikoną Przenajświętszej Bogurodzicy. Odpust ten wznowił papież Pius X. 22listopada 1779 roku papież Pius VI wydał bullę, w której Stolica Apostolska uznała ikonę Przenajświętszej Marii Panny za cudowną i udzieliła pełnego odpustu. Sto lat później ikona Matki Bożej Jarosławskiej została ukoronowana diademami ufundowanymi przez Jana Stupnickiego. Wtedy też przeprowadzono generalny remont cerkwi, zmieniono pokrycie dachu i kopuły na blaszane. Przemalowano polichromie i odnowiono dwa ołtarze boczne. Liczba pielgrzymów ciągle rosła… Zaczęto myśleć o rozbudowie. Budowa trwała do 1912 roku, a powierzchnię cerkwi zwiększono dwukrotnie. Nową polichromię wykonał ukraiński malarz Mychajło Bojczuk. Równocześnie wybudowano piętrowy budynek plebani.

Gdy zabrano wiernych

Po zakończeniu II wojny światowej większość wiernych wysiedlono. Parafia greckokatolicka przestała istnieć. Cerkiew przekazano kościołowi rzymskokatolickiemu. W 1966 roku świątynię zamknięto i oddano miastu. Cześć wyposażenia zabrano i umieszczono w muzeach Przemyśla, Jarosławia i Łańcuta. Przedmioty pozostałe w świątyni uległa zniszczeniu. Ikona Matki Bożej Jarosławskiej znalazła się w miejscowym muzeum. Nabożeństwa dla grekokatolików odprawiano w kaplicy przy kościele Bożego Ciała. W 1982 roku wierni zaczęli starania o zwrot cerkwi, co stało się pięć lat później: grekokatolicy odzyskali budynki świątyni i przyległy teren. Pierwsze nabożeństwo w zrujnowanej świątyni odbyło się 7 czerwca 1987 roku. Rok później obchodzono w świątyni tysiąclecie Chrztu Ukrainy. Z tej okazji na ścianie cerkwi umieszczono tablicę pamiątkową, a przed cerkwią ustawiono krzyż misyjny.

W nowej Polsce

Cerkiew doczekała się gruntownego remontu. Wzmocniono mury, odnowiono fasadę, wzmocniono dach, odnowiono polichromię, posadzki. Kopuły pokryto miedzianą blachą. Teren wokół cerkwi ogrodzono. W 1993 roku zamontowano ikonostas. Ważnym świętem dla wszystkich grekokatolików w Polsce była koronacja ikony Matki Bożej ?Bramy Miłosierdzia?. Starania o koronację rozpoczęły się jeszcze w okresie międzywojennym. Jednak wojna i przesiedlenie ludności greckokaltolckiej przerwały ten proces. Wznowiono go w 1993 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II podjął decyzję o koronacji ikony w 1996 roku. Na uroczystość w tym samym roku przybyło kilka tysięcy wiernych z kraju i zagranicy.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij