Kalisz
Dworzec Kolei Warszawsko-Kaliskiej

Kolej miała zastąpić tysiące wozów konnych poruszających się po kiepskich drogach. Dlatego też przemysłowcy, kupcy i rzemieślnicy zabiegali o stałe połączenie z innymi regionami Królestwa Polskiego.
fot: Waldemar Rusek
Kalisz. Dworzec Kolei Warszawsko-Kaliskiej
Kaliski dworzec ma kategorię: wojewódzki. Oznacza to, że obsługuje ruch międzynarodowy, międzywojewódzki oraz regionalny i oferuje podróżnym podstawowe usługi.
 • Kalisz. Dworzec Kolei Warszawsko-Kaliskiej
 • Kalisz. Dworzec Kolei Warszawsko-Kaliskiej
 • Kalisz. Dworzec Kolei Warszawsko-Kaliskiej
 • Kalisz. Dworzec Kolei Warszawsko-Kaliskiej
 • Kalisz. Dworzec Kolei Warszawsko-Kaliskiej
 • Kalisz. Dworzec Kolei Warszawsko-Kaliskiej
 • Kalisz. Dworzec Kolei Warszawsko-Kaliskiej
 • Kalisz. Dworzec Kolei Warszawsko-Kaliskiej
 • Kalisz. Dworzec Kolei Warszawsko-Kaliskiej
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Między Kaliszem a Skalmierzycami od roku 1818 do 1914 przebiegała granica rosyjsko-pruska.

W roku 1815 utworzono Królestwo Polskie, monarchię połączoną unią personalną oraz celną z Rosją i z carem jako królem Polski. Kalisz od roku 1816 był stolicą województwa, a od roku 1837 guberni. W latach 1818-33 ukształtował się kalisko-mazowiecki okręg przemysłowy w województwach kaliskim i mazowieckim. Obejmował on ośrodki przemysłowe położone na trakcie fabrycznym Kalisz-Warszawa. Ciekawe jest, że Kalisz leżał przy zachodniej granicy swojego województwa, a Warszawa na wschodniej swego.

Rosyjskie opory

W ustawie sejmu pruskiego z kwietnia 1818 roku postanowiono o utworzeniu dziewięciu urzędów celnych, między innymi na granicy Skalmierzyc i Szczypiorna, dziś dzielnicy Kalisza. W 1862 roku na terenie Prus powstał Komitet Budowy Kolei Żelaznych z Wrocławia do Warszawy przez Kalisz. Władze carskie nie wydały jednak zezwolenia na prace po rosyjskiej stronie granicy, ze względów wojskowych. Obawiały się że kolej ułatwi wrogowi poruszanie się w czasie wojny. Wiele składano próśb do władz carskich o udzielenie koncesji na budowę linii kolejowej. Robili to także obywatele niemieccy. Zwłaszcza że już do sąsiednich Skalmierzyc dotarła linia kolejowa z Ostrowa Wlkp.

Względy administracyjne, gospodarcze i strategiczne zmusiły jednak rząd carski do budowy dróg kolejowych z Warszawy do ważnych ośrodków Rosji. I tak w roku 1862 powstała kolej warszawsko-petersburska a w 1866 roku warszawsko-terespolska. Napięcie międzynarodowe sprawiło że nie doszło do budowy zatwierdzonej przez cara w listopadzie 1878 roku linii łódzko-kaliskiej. Nie zezwolono również na budowę krótkiej linii łączącej Kalisz z siecią pruską, o którą wnioskowano w roku 1881.

Rozwój zwyciężył

Dopiero intensywny rozwój przemysłu i handlu na terenie guberni kaliskiej spowodował konieczność budowy drogi żelaznej łączącej Kalisz z Prusami i Rosją. Kolej miała zastąpić tysiące wozów konnych poruszających się po kiepskich drogach i obniżyć koszty transportu. Dlatego też w tamtych latach kaliskie władze, przemysłowcy, kupcy i rzemieślnicy zabiegali o zbudowanie stałego połączenia kolejowego z innymi regionami Królestwa Polskiego. Wreszcie 28 lutego 1898 roku car podpisał decyzje o budowie kolei a 14 kwietnia 1900 roku oficjalnie zatwierdził przygotowane projekty techniczne. Zdecydowano o połączeniu Kalisza z Warszawą.

Termin wykonania prac ustalono na 14 kwietnia 1903 r. Budowa na terenie guberni kaliskiej trwała tylko. sześć miesięcy. W międzyczasie wybudowano dwa mosty na Warcie i Prośnie. Kolej kaliska przechodziła przez przemysłowe miasta okręgu łódzkiego: Łask, Pabianice, Zduńską Wolę, Sieradz, Opatówek.

Ze względu na szersze tory Towarzystwo Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej niechętnie przyjęło realizację projektu. Ale władze carskie zagroziły, że w razie odmowy powinno się liczyć z przymusowym wykupem posiadanych linii. Wtedy towarzystwo przyjęło warunki i zgodziło się na budowę linii Warszawa-Kalisz.

Do Warszawy Kaliskiej

Plan budowy linii zakładał jej przebieg wzdłuż drogi Warszawa-Łódź-Kalisz. 80 proc. trasy poprowadzono po nasypach a 20 proc. w wykopach. Do tego dochodzą bocznice, stacje kolejowe, perony, wieże ciśnień. Projektując linię przyjęto zasadę, że przecinając inne linie kolejowe czy trakty drogowe linia będzie przechodziła nad nimi. Wszystkich mostów między Kaliszem a Warszawą wybudowano ponad 100, 17 przejazdów i wiaduktów, jeden tunel oraz 11 stacji kolejowych.

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

Komentarze: 3

  Waldemar, 29 marca 2019 @ 21:55

  Ja jestem z Kalisza a naczelna redaktor z Warszawy . Naczelna redaktor pisze Linia Kolejowa Warszawsko – Kaliska a ja uważam że to była Linia Kolejowa Kalisko – Warszawska . Bardzo o to zabiegali Niemcy i Kaliszanie żeby było połączenie kolejowe z Warszawą dzięki któremu mogła się rozwinąć współpraca Prus i Kalisza z Królestwem Polskim .

  http://www.kalisz.info/polaczenie-kolejowe.html

  Anna, 1 kwietnia 2019 @ 09:08

  Tu nie ma znaczenia miejsce zamieszkania, ale nazwa linii kolejowej. Wydaje mi się, że była to Kolej Warszawsko-Kaliska, atak jak były Kolej Warszawsko-Wiedeńska i Kolej Warszawsko-Petersburska. Ale możemy oczywiście pisać o kolei kalisko-warszawskiej czy o linii kolejowej kalisko-warszawskiej, zaczynając małą literą. Proszę poszukać oficjalnej nazwy kolei. Jeśli była to Kolej Kalisko-Warszawska, to ok, pozmieniamy :)

  Waldemar, 27 kwietnia 2024 @ 22:06

  Przyznaję że powinna być to nazwa Kolej Warszawsko – Kaliska .

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij