Jarosław
Najstarszy pojezuicki kościół w Polsce

Najcenniejszym skarbem kolegiaty jest obraz Matki Bożej Śnieżnej w ołtarzu głównym. Jej prototypem jest cudowny wizerunek z Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie (Santa Maria Maggiore).
fot: Barbara Górecka
Jarosław. Najstarszy pojezuicki kościół w Polsce
Obecny kościół parafialny jest murowany, w stylu renesansowym. Zbudowano go razem z sąsiadującym kolegium dla osiedlonych w Jarosławiu jezuitów.
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Przy placu Piotra Skargi w Jarosławiu stoi piękna budowla sakralna. W swojej architekturze nawiązuje do kościoła Il Ges? w Rzymie. To kolegiata Bożego Ciała, dawny kościół św. Jana.

W 1323 roku Jarosław otrzymał prawa miejskie. Już wtedy istniała parafia rzymskokatolicka. Było to na wzgórzu św. Mikołaja. Na obecne miejsce książę Władysław Opolczyk przeniósł miasto i parafię. Parafię powiększył Jakub z Krzywczy dopisując wieś Szczytna. Stary kościół został na miejscu.

Początki parafii

Pierwotny kościół parafialny pw. św. Mikołaja był drewniany. Przetrwał do 1757 roku. Rozebrano go na polecenie biskupa Wacława Sierakowskiego. Obecny kościół parafialny jest murowany, w stylu renesansowym. Zbudowano go razem z sąsiadującym kolegium dla osiedlonych w Jarosławiu jezuitów. Ufundowała go Zofia z Odrowążów, żona wojewody pomorskiego Jana Kostki. W 1594 roku kościół został poświęcony i otrzymał wezwanie św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Kościół pierwotnie był jednonawowy. Dobudowano kaplice i kruchtę. Przed kościołem ustawiono rzeźby. Obecnie zastąpiły je kopie.

Po kasacie zakonu

W 1773 roku nastąpiła kasata jezuitów, a obiekt zamieniono na magazyn wojskowy. Niezwykle bogate wyposażenie kościoła uległo konfiskacie po rozwiązaniu zakonu. W 1808 roku książę Adam Czartoryski wykupił kościół i podarował go parafii. W drugiej połowie XIX wieku wnętrze  zniszczył pożar. Po remoncie został konsekrowany pod wezwaniem Bożego Ciała. Wyposażenie kościoła wykonano w XIX wieku. Szczególną czcią wiernych otaczany jest wizerunek Matki Bożej Śnieżnej pochodzący z XVI wieku. Z dawnego wystroju kościoła zachował się krzyż z XVII wieku wykonany przez Antoniego Osińskiego i późnogotycka figura Matki Bożej z dawnej kolegiaty. Polichromia pochodzi z 1912 roku, a odnowiona została w latach siedemdziesiątych XX wieku. Podczas ostatniej wojny powstały 32 głosowe organy. Wyjątkowo piękne są drzwi wejściowe ze scenami z historii Polski. Na zewnątrz kościoła znajduje się 12 kamiennych figur, patronów kościoła i świętych jezuickich.

Cudowny wizerunek

Najcenniejszym skarbem kolegiaty jest obraz Matki Bożej Śnieżnej w ołtarzu głównym. Jej prototypem jest cudowny wizerunek z bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie (Santa Maria Maggiore). W kościele jezuickim miejscem obrazu była kaplica w lewym ramieniu transeptu. Ufundowano piękny alabastrowy ołtarz. Obraz ocalał z pożarów. Wierni modlący się, otrzymywali łaski. Nie zachowały się jednak rejestry łask ani wota. Zarekwirowali je Austriacy. W czasie pożaru w 1862 roku, obraz ponownie ocalał. Umieszczono go wtedy w kruchcie w prowizorycznym ołtarzu. Po remoncie wnętrza, obraz przeniesiono do świątyni.

Warto wiedzieć

* Od 2007 roku prowadzone są prace konserwatorskie mające przywrócić dawną świetność kolegiaty.
* Obecnie jest to najstarszy pojezuicki kościół w Polsce.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij