Beskid Niski
Ladomirová i cerkwie z listy UNESCO

Wszystkie cerkwie posiadają ikonostasy i pełne wyposażenie cerkiewne. Obecnie służą grekokatolikom. W tym rejonie przeważają drewniane cerkwie łemkowskie typu południowego.
fot: Barbara Górecka
Beskid Niski. Ladomirová i cerkwie z listy UNESCO
Ladomirová. Jedna z opisanych cerkwi wpisana na listę UNESCO.
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Wewnątrz prezbiterium i nawa nakryte są kopułami namiotowymi a babiniec dachem płaskim. Wyposażenie kościoła jest osiemnastowieczne. Barokowy ołtarz główny w prezbiterium ozdobiony jest ikoną Zdjęcia z Krzyża. Ikonostas też jest barokowy a odnawiany był w 2002 roku. W nawie jest też ołtarz boczny. Na wieży umieszczony jest dzwon z 1876 roku.

Nižný Komárnik

to miejsce trzeciej cerkwi na mojej trasie. Wznosi się ona na wysokim pagórku. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych tamtego wieku była cerkwią prawosławną. Obecnie jest filią parafii greckokatolickiej.
Nie jest to stara cerkiew. Powstała w 1938 roku w pobliżu starej świątyni. Zbudowana jest w narodowym stylu ukraińskim. Jest jedyną taką na Słowacji. Budowla jest trójdzielna i zrębowa. Trzy jej części są na planie kwadratów. Nakryto je ośmiobocznymi, zrębowymi kopułami. Najwyższa i największa jest nawa. Dachy ma kryte gontem i zwieńczone żelaznymi krzyżami. Wnętrze nie ma polichromii. W babińcu namalowana jest inskrypcja fundacyjna. W nawie jest drewniany chór wsparty na słupach. Ciekawy jest ikonostas chociaż współczesny. Jest kompletny i bogato zdobiony złotym roślinnym ornamentem.

Bodružal

Tu zastaliśmy opiekuna cerkwi. Pani nam fajnie poopowiadała o tej świątyni. Bodružal to wieś rusińska (łemkowska). Na niewielkim wzgórzu stoi parafialna cerkiew greckokatolicka, jedna z najcenniejszych na Słowacji. Cerkiew została zbudowana w 1658 roku. Pod koniec XVIII wieku wnętrze ozdobiono polichromią. Wtedy też wykonano ikonostas. Różni się od innych tym, że jest niesymetryczny. W czasie naszego pobytu ikonostas był w renowacji. W ciągu minionego czasu przeprowadzane były remonty obiektu. Cerkiew jest orientowana i pozornie dwudzielna bo babiniec ma tą samą wielkość co nawa. W babińcu słupy wieży o pochyłych ścianach posadowione są na ziemi. Dachy są łamane, namiotowe i nakryte makowiczkami. Na portalu babińca są wyryte dwie daty. Starsza to prawdopodobnie oznacza pierwszy remont, a druga została umieszczona współcześnie jako data powstania świątyni. Na ścianie nawy widnieje polichromia figuralna. Przedstawia scenę Ukrzyżowania i Sądu Ostatecznego. Na parapecie chóru muzycznego umieszczono rząd prazdników z dawnego ikonostasu. W prezbiterium jest ołtarz główny z ikoną Ukrzyżowania oraz malowidłem Chrystusa uginającego się pod ciężarem krzyża na antepedium. W małym barokowym ołtarzyku z 1706 roku znajduje się ikona Ecce Homo. I ta cerkiew w 2008 roku cerkiew ta została wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij