Beskid Niski
Ladomirová i cerkwie z listy UNESCO

Wszystkie cerkwie posiadają ikonostasy i pełne wyposażenie cerkiewne. Obecnie służą grekokatolikom. W tym rejonie przeważają drewniane cerkwie łemkowskie typu południowego.
fot: Barbara Górecka
Beskid Niski. Ladomirová i cerkwie z listy UNESCO
Ladomirová. Jedna z opisanych cerkwi wpisana na listę UNESCO.
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

W graniczącym z Polską powiecie świdnickim na Słowacji (okres Svidník) zachowało się najwięcej cerkwi na terenie Karpat. Na niewielkiej powierzchni znajdziemy 15 obiektów wysokiej klasy. Większość pochodzi z XVIII wieku.

Wszystkie cerkwie posiadają ikonostasy i pełne wyposażenie cerkiewne. Obecnie służą grekokatolikom. W tym rejonie przeważają cerkwie łemkowskie.

Ladomirová

Cerkiew we wsi Ladomirová jest pw. Michała Archanioła, a znajdziemy przy drodze na Przełęcz Dukielską. To greckokatolicka cerkiew parafialna, w 2008 roku wpisana na listę UNESCO. Stoi na wzgórzu ponad drogą. Otoczona jest drewnianym płotem. Cerkiew ma status Narodowego Zabytku Kultury. Zbudowano ją w 1742 roku, a świadczy o tym inskrypcja nad drzwiami do babińca. Cerkiew remontowano w 1946 roku. Dziewięć lat później została zniszczona przez zwalone drzewo. Też ją odbudowano. W ostatnich latach była konserwowana. To cerkiew łemkowska, orientowana, zrębowa. Jest trójdzielna a wieżę ma słupową. Prezbiterium ma plan prostokąta a nawa ? kwadratu. Babiniec objęty jest słupami wieży. Nad prezbiterium jest łamany dach namiotowy, a nad nawą ośmioboczna łamana kopuła. Dachy są zwieńczone baniastymi hełmami. Wieża ma pochyłe ściany i izbicę. Wnętrza tej cerkwi nie zwiedzałam, więc nie opiszę jak tam jest. Przypuszczam, że nie inaczej niż w innych.

Krajné Čierno

To niewielka wieś przy tej samej drodze. W tej wsi są dwie cerkwie: stara greckokatolicka i nowsza prawosławna. Oglądamy greckokatolicką pw. św. Bazylego Większego. Cerkiew zbudowano w 1730 roku. Remontowano ją przed 1950 rokiem. W ostatnich latach wymieniono poszycie gontowe i zakonserwowano ruchome elementy wyposażenia.
Cerkiew jest łemkowska typu południowego. Zbudowana jest w konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej. Cerkiew jest trójdzielna: prezbiterium, nawa i babiniec. Nad babińcem nadbudowana jest pochyła wieża. Wsparta jest na czterech słupach. Dwa z nich stoją na zrębie babińca a dwa na ziemi. Wieża nakryta jest hełmem namiotowym, a nawa i prezbiterium łamanymi dachami namiotowymi.

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij