Paryż
Nekropolia Wielkiej Emigracji

Spośród cmentarzy paryskich szczególną dla Polaków stała się niewielka, licząca raptem jedenaście hektarów nekropolia na Montmartre, cmentarz sam w sobie ze względu na położenie i rzeźbę terenu niezwykły.
fot: Halina Puławska
Paryż. Nekropolia Wielkiej Emigracji
Na zdjęciach w kolejności: 1) Grób zbiorowy członków Rządu Narodowego (od lewej) i ?Exiles Poloni...?, 2) Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, 3-5) ?Orła i krzyża?, 6-9) Lelewelowski, 10) Aleja Polaków, 11) grób Juliusza Słowackiego, 12) grób Wacława Niżyńskiego, 13) kaplica Marii Potockiej z Sołtyków 14-16) pomnik Mieczysława Kamieńskiego.
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Na jednym z grobów zbiorowych umieszczony został napis Exules Poloni Memoriae Suorum czyli Wygnańcy Polscy Pamięci Swoich, który tę ideę wyraża najpełniej. Propagatorem potrzeby ochrony polskich grobów i pomysłodawcą tworzenia grobów zbiorowych był działacz niepodległościowy, prawnik Leon Stempowski, naczelnik powstania uszyckiego na Podolu w 1831 r. On sam, po nagłej śmierci w 1855 r. znalazł miejsce spoczynku w zbiorowym grobie o przyjętej nazwie ? członków Rządu Narodowego.

W Alei Polaków

Na nekropolii Montmartre znajduje się dziewięć grobów zbiorowych. Pierwsze cztery, zlokalizowane niedaleko wejścia na cmentarz w kwaterze 17. dały nazwę alei, przy której stoją, nazwę oficjalnie nadaną przez władze cmentarza. To Aleja Polaków (Avenue des Polonais). Pomniki na polskich grobach zbiorowych mają urozmaicone, ciekawe formy architektoniczne, opatrzone bogatą symboliką narodową.

Znajdziemy na nich herby dwudzielne z Orłem i Pogonią, Orła zrywającego się do lotu ? na przywołanym powyżej grobie Exiles Poloni…, wyrzeźbione kosy i szable, sztandary, a także ?Gwiazdę wytrwałości? (Gwiazda Zakroczymska) z dewizą Usque ad finem (Aż do końca), ustanowioną uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 r. w Zakroczymiu. Opis i szkic tego odznaczenia sporządził Joachim Lelewel.

Pochowani obok siebie

Walory estetyczne i artystyczne polskich grobów zbiorowych zanotowane zostały w spisie grobów na Cmentarzu Montmartre, sporządzonym w 1899 roku przez Komisję do spraw Generalnej Inwentaryzacji Zabytków Sztuki we Francji. W kwaterze 17. znajdują się 4 groby zbiorowe o potocznych, przyjętych nazwach: ?członków Rządu Narodowego?, ?Exiles Poloni…?, ?Towarzystwa Demokratycznego Polskiego? lub inaczej ?norwidowskiego?, ponieważ C. K. Norwidowi przypisuje się projekt pomnika na tym grobie oraz grób zbiorowy ?Giedrojć i inni?.

Czytaj dalej - strony: 1 2 3

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij