Sejny
Skarby podominikańskiej bazyliki

W sejneńskiej bazylice znajduje 600-letnia drewniana gotycka figura szafkowa Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Prawdopodobnie jest to jedyna figurka na świecie, która przedstawia całą Trójcę Świętą.
fot: Barbara Górecka
Sejny. Skarby podominikańskiej bazyliki
Podczas przebudowy zmieniono orientację kościoła. W miejscu wcześniejszego prezbiterium wystawiono fasadę z dwiema wieżami.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach to kościół podominikański. Nosi godność bazyliki mniejszej. Tytuł ten przyznano jej w 1973 roku w związku z koronacją figury Matki Boskiej Sejneńskiej. W 2005 roku kościół został ustanowiony kolegiatą kapituły sejneńsko-wigierskiej.

Świątynię zbudowali w latach 1610-19 dominikanie sprowadzeni do Sejn w 1602 roku z Wilna. W 1619 roku zaczęli budować klasztor. Fundatorem klasztoru był Jerzy Grodziński – założyciel miasta Sejny. Kompleks zabudowań klasztornych ukończono w 1706 roku.

Był to czworoboczny zamek z dziedzińcem pośrodku i czterema narożnymi wieżami-bastionami. Są one jedynymi renesansowymi budowlami w północno-wschodniej Polsce. Klasztor zniszczyli Szwedzi, a w czasie rozbiorów zajęły go wojska pruskie. Dominikanów stamtąd wysiedlono. Dopiero w 1989 roku klasztor wrócił we władanie kościoła. Przywracany jest pierwotny wygląd budowli. Obecnie siedzibę ma tu muzeum.

Do tych zabudowań przylega kościół. W drugiej połowie XVIII wieku przebudowano go w stylu baroku wileńskiego. Fundatorką tej przebudowy była Róża z Platerów Strutyńska. Podczas przebudowy zmieniono orientację kościoła. W miejscu wcześniejszego prezbiterium wystawiono fasadę z dwiema wieżami. Wieże mają po trzy kondygnacje i przykryte są hełmami. Wnętrze przedłużono o dwa przęsła. Rozebrano dzwonnicę.

Kościół jest zbudowany z cegły. Jest to sześcioprzęsłowa hala bez wydzielonego prezbiterium. Wnętrze jest nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Wsparte jest na filarach na planie kwadratu a do nich przylegają pilastry. W przęśle zachodnim znajduje się kruchta a nad nią chór. Ołtarze i malowidła są wykonane w stylu barokowym i pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. W miejscu pierwotnego prezbiterium znajdują się neobarokowe organy z 1907 roku. Organizowane są tutaj koncerty Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych.

W kościele są dwie kaplice. Jedna poświęcona jest Sercu Jezusowemu (z 1661 roku), a druga Matce Boskiej (z 1881 roku). Znajduje się tutaj bardzo cenna 600-letnia, drewniana gotycka figura szafkowa Matki Boskiej z Dzieciątkiem, która jest przedmiotem kultu religijnego od XVII wieku. Wota w kaplicy świadczą o doznanych łaskach. Prawdopodobnie jest to jedyna figurka na świecie, która przedstawia całą Trójcę Świętą. Po „otwarciu” sukienki, figurka staje się tryptykiem ukazującym wizerunek Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Na wewnętrznych skrzydłach widać postacie Krzyżaków adorujących Trójcę Świętą, co pozwoliło oszacować wiek figurki. Otwierana jest tylko przy wyjątkowych okazjach.

Warto wiedzieć

Bazylika mniejsza to tytuł honorowy nadawany przez papieża lub w drodze prawa zwyczajowego. Tytuł ten otrzymują kościoły wyróżniające się wartością zabytkową, pielgrzymkową i duszpasterską.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij