Cheb
Fara i inne zabytkowe kościoły

Farę zbudowano jako trójnawową bazylikę romańską, z której do naszych czasów zachowały się tylko dolne części obu wież oraz piękny portal zachodni. Po pożarze miasta w 1270 r. absydę kościoła zastąpiło wczesnogotyckie prezbiterium.
Tagi: ,
fot: Cezary Rudziński
Cheb. Fara i inne zabytkowe kościoły
Bardzo ciekawe są schody prowadzące z fary na plac poniżej skarpy, ozdobione barokowymi figurami.
 • Cheb. Fara i inne zabytkowe kościoły
 • Cheb. Fara i inne zabytkowe kościoły
 • Cheb. Fara i inne zabytkowe kościoły
 • Cheb. Fara i inne zabytkowe kościoły
 • Cheb. Fara i inne zabytkowe kościoły
 • Cheb. Fara i inne zabytkowe kościoły
 • Cheb. Fara i inne zabytkowe kościoły
 • Cheb. Fara i inne zabytkowe kościoły
 • Cheb. Fara i inne zabytkowe kościoły
 • Cheb. Fara i inne zabytkowe kościoły
 • Cheb. Fara i inne zabytkowe kościoły
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

W lewej części kruchty dwa kamienne renesansowe nagrobki. Z okresu baroku duży obraz ?Pokłon pasterzy? nad wejściem północnym i ?Ukrzyżowany? nad południowym oraz sceny przenoszenia do świątyni relikwii rzymskiego męczennika Vinzenza na ścianach. Większość współczesnego wyposażenia pochodzi z okresu pierwszej (1862-1864), a zwłaszcza drugiej, gruntownej przebudowy neogotyckiej w latach 1891-1894. Są to m.in. witraże oraz cenione ze względu na dźwięk organy z warsztatu Martina Zause. Bardzo ciekawe są natomiast schody prowadzące na plac poniżej skarpy, ozdobione barokowymi figurami.

Klasztor i kościół franciszkanów

Również rodowód od XIII w. mają trzy pozostałe zabytkowe kościoły. Po pożarze w 1270 r. zbudowany został klasztor franciszkanów z kościołem Zwiastowania NMP. W uroczystości jego poświęcenia uczestniczył cesarz Rudolf I i pięciu biskupów. Zaś cztery dni później odbył się w nim ślub przyszłego czeskiego króla Wacława II i córki Rudolfa, Guty. Wysoka, widoczna z daleka wieża tego kościoła, zbudowana została w czasach panowania Karola IV.  Za najstarszą część kościoła, a zapewne w ogóle pierwszy kościół w tym miejscu, historycy uważają obecną dużą zakrystię.

Kościół św. Bartłomieja na brzegu Ohrzy

Jest to najładniejsza i najlepiej zachowana  świątynia gotycka w mieście. Kościół św. Bartłomieja (sv. Bartoloměje) na brzegu Ohrzy w sąsiedztwie Bramy Mostowej i mostu, stanął na miejscu miejskiego szpitala z kaplicą św. Ducha, które spłonęły podczas wielkiego pożaru miasta wiosną 1270 r. Początkowo była to też przyszpitalna kaplica zbudowana za środki mieszczanina Niklasa Walthera w roku 1347, zasadniczo przebudowana i rozbudowana do rozmiarów barokowego kościoła w końcu XVII w. Z tamtego okresu pochodzi ołtarz główny podarowany świątyni przez starostę Georga Adama Junckera w roku 1673, a także 4 ołtarze boczne. W 1674 r. dobudowano do niej kaplicę św. Wacława (sv. Václava), która spłonęła wraz ze szpitalem w 1809 r. Odbudowano ją w latach 1814-1815, ale szpital, już w stylu klasycystycznym, dopiero w latach 20. XIX. Został on całkowicie zniszczony podczas wysadzania mostu w kwietniu 1945 r. przez wycofujące się przed Amerykanami wojska niemieckie. Kościół z przylegającą do niego kaplicą uległy wówczas znacznym uszkodzeniom. Od roku 1963, po jego odbudowie, zamieniono go w salę wystawową i koncertową. W 1997 odzyskał go dawny właściciel, zakon krzyżowców z czerwoną gwiazdą.

I jeszcze dominikanie

Natomiast kościół i klasztor dominikanów w pobliżu dawnego rynku, przy odchodzącej od niego ul. Kamiennej, założył 24 maja 1294 r. król Wacław II. Ich budowę ukończono w I ćwierci XIV w. Szczegóły nie są jednak znane, gdyż w 1470 r. oba spłonęły. Klasztor odbudowano, ale został on mocno uszkodzony podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Wiadomo, że wraz ze starym kościołem, w roku 1642 zamieniał się on w ruinę. Nowy kościół zbudowano, m.in. przy znaczącej pomocy finansowej cesarza Leopolda I, na przełomie XVII i XVII w. I z tego okresu pochodzi jego główne wyposażenie.

Warto wiedzieć

Nie brak w Chebie i jego najbliższych okolicach również innych ciekawych zabytków oraz obiektów i miejsc. M.in. barokowy kościół św. Klary , klasztorny ogrodów franciszkanów, czy 18-metrowej wysokości wieża widokowa Bismarcka z roku 1909 na Zielonej Górze pod miastem.

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij