Warszawa
Cmentarz Karaimów na Woli

Ci, którzy tu spoczywają byli Karaimami. To najmniejsza grupa religijna i narodowościowa w Polsce: podczas ostatniego spisu powszechnego (w 2002 roku) przynależność do niej zadeklarowały 43 osoby.
fot: Małgorzata Raczkowska
Warszawa. Cmentarz Karaimów na Woli
Warszawska nekropolia jest jedynym karaimskim cmentarzem wyznaniowym w Polsce. Na co dzień zamknięta jest na kłódkę szyfrową. Tylko zainteresowani znają kod, inni mogą spojrzeć zza płota.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Przy ulicy Redutowej, niedaleko zajezdni autobusów i tuż obok północno-zachodniego krańca cmentarza prawosławnego jest najmniejsza w stolicy nekropolia. Połowę zajmuje ledwie kilka dziesiątek nagrobków, połowa ? pusta ? czeka na zagospodarowanie.

Ci, którzy spoczywają na tym cmentarzu, byli Karaimami. To najmniejsza grupa religijna i narodowościowa w Polsce: podczas ostatniego spisu powszechnego (w 2002 roku) przynależność do niej zadeklarowały 43 osoby, ale szacuje się, że tak naprawdę w całym kraju liczy ona około 200 osób. Być Karaimem – to oznacza zarówno przynależność narodowościową, jak religijną. Podstawą religii karaimskiej jest Pięcioksiąg (Księgi: 1. Rodzaju 2. Wyjścia, 3. Kapłaństwa, 4. Liczb, 5. Powtórzonego Prawa) oraz 19 Ksiąg Proroków, a Dekalog jest w niej kodeksem moralnym. Język, jakim posługują się polscy Karaimi należy do grupy języków tureckich. Ze współczesnych zbliżony jest do języków kaukaskich (kumycki, karaczajski i bałkarski) oraz do tatarskiego.

Skąd się tu wzięli? W końcu XIV w. wielki książę litewski Witold osiedlił kilkaset rodzin Karaimów z Krymu na Litwie. Ponieważ mieli opinię dzielnych wojowników, a przy tym ludzi uczciwych i niesprzedajnych, książę uczynił z nich swą osobista ochronę.  Z czasem większe skupiska Karaimów pojawiły się w okolicach Wilna, Trok (teraz Litwa) a także w  Haliczu, Lwowie i Łucku (teraz Ukraina). Do zakończenia II wojny światowej praktycznie nie było ich na obecnym terytorium Polski.

Na ziemie położone na zachód od Bugu przybyli gdy wytyczano nasze współczesne granice. Mieszkają w Warszawie i okolicach, na Wybrzeżu, w Opolu i w Krakowie. Zrzeszyli się w Karaimskim Związku Religijnym w RP, wydają własne czasopismo ?Awazmyz? (?Nasz Głos?). Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, w którym istnieje ich cmentarz wyznaniowy. Nekropolia na co dzień zamknięta jest na kłódkę szyfrową. Tylko zainteresowani znają kod, inni mogą spojrzeć zza płota.

Warto wiedzieć

Polscy Karaimi należą do tzw. grupy krymsko-polskiej. Na świecie istnieją jeszcze dwie grupy wyznawców religii karaimskiej: są to Karaimi orientalni, pochodzenia semickiego mieszkający w Palestynie i krajach muzułmańskich, oraz Karaimi słowiańscy, żyjący w Rosji. Nazwa ich pochodzi od hebrajskiego i arabskiego wyrazu ?qara?, co znaczy ?czytać, recytować?. Karaimizm wyodrębnił się w VIII wieku w Mezopotamii, a za jego założyciela uważa się Anana Ben Dawida (754-775). Religia wywodzi się z judaizmu, ale można odnaleźć w niej związki z islamem i chrześcijaństwem.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 19 września 2009; Aktualizacja 1 lutego 2019;
 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij