Kraków
Historia na Wawelskim Wzgórzu

Od roku 1306 na Wawelu władał książę Władysław Łokietek. Koronował się on na króla Polski w tutejszej katedrze. Była to pierwsza koronacja polskiego władcy na Wawelu. Pochowano w katedrze wawelskiej jako pierwszego z polskich władców.
fot: Waldemar Rusek
Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
W latach 1959-61 powróciły z Kanady wywiezione tam skarby. Zwiedzającym udostępniono reprezentacyjne komnaty królewskie, prywatne apartamenty królewskie, skarbiec koronny i zbrojownię oraz katedrę z jej kaplicami, kryptami i dzwonem Zygmunt.
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
 • Kraków. Historia na Wawelskim Wzgórzu
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Wzgórze Wawel jest wapienną górą o wysokości 228 m n.p.m., która powstała ok.150 milionów lat temu.

Położone na lewym brzegu Wisły dawało poczucie bezpieczeństwa ludziom się tu osiedlającym. Archeolodzy twierdzą że pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z epoki paleolitu, to jest około 100 tys. lat przed naszą erą.

Za pierwszych Piastów

W czasach historycznych, w wieku IX, Wawel był ośrodkiem władzy plemienia Wiślan. Jako osada położona na skrzyżowaniu szlaków handlowych szybko się rozwijał. Pierwszy władca Polski, Mieszko I (ok. 935-992) wraz z następcami wybrali go na jedną ze swoich siedzib. Był to wtedy  jeden z najważniejszych ośrodków chrześcijaństwa. Na wzgórzu, po chrzcie Polski, powstały pierwsze budowle sakralne. Po utworzeniu w roku 1000 biskupstwa krakowskiego, powstała kamienna katedra.

Znaczenie Wawelu jako ośrodka polityczno-administracyjnego wzrosło za panowania Kazimierza Odnowiciela (1034-58 ). Jego syn, Bolesław Szczodry rozpoczął budowę drugiej katedry, poświęconej w roku 1142, którą ukończył Bolesław Krzywousty. Z niej do dziś przetrwała krypta św. Leonarda, część dolna wieży Srebrnych Dzwonów i fundament wieży zegarowej.

Początki stołeczności

Od roku 1306 na Wawelu władał książę Władysław Łokietek. Koronował się on w roku 1320 na króla Polski w tutejszej katedrze. Była to pierwsza koronacja polskiego władcy na Wawelu. Z inicjatywy Łokietka rozpoczęto budowę trzeciej katedry, rozbudowano zamek a fortyfikacje drewniano-ziemne zastąpiono murowanymi. Władysława Łokietka pochowano w katedrze wawelskiej jako pierwszego z polskich władców. Katedrę rozbudowywano stopniowo, użytkując starą z kryptą św. Leonarda. Najpierw wzniesiono część prezbiterium a w późniejszych latach nawę główną do której przyłączono krypty św. Leonarda i narożnych wież.

Katedra królów

Już w trakcie budowy do katedry dostawiano pierwsze kaplice. Ostatecznie było ich 19. Dziś jest 18, bo jedna jest użytkowana jako przejście do kapitularza i biblioteki. W czasie kolejnych wieków wiele ołtarzy średniowiecznych zastąpiono renesansowymi. Katedra Wawelska była połączona z Zamkiem Królewskim specjalnym przejściem dostępnym tylko dla króla i jego rodziny, by mogli oni uczestniczyć w mszach i nabożeństwach. Po prawej stronie ołtarza stał kiedyś tron królewski, ale zamieniono go na tron biskupów krakowskich.

Katedra jest trójnawową bazyliką z prezbiterium dłuższym od korpusu. Prezbiterium jest prostokątne, otoczone obejściem i nawami bocznymi.  Drzwi wejściowe są zdobione, kute w żelazie a ozdabia je litera „K” z koroną, która jest monogramem króla Kazimierza Wielkiego, który rozbudował Wawel. Tu w roku 1364 odbyły się zaślubiny jego wnuczki  Elżbiety z cesarzem Karolem IV. Odbył się wtedy zjazd królów i książąt.

W duchu renesansu

Za panowania króla Kazimierza Jagiellończyka powstały na wzgórzu baszty murowane: Złodziejska, Sandomierska i Senatorska. Pożar gotyckiego zamku w roku 1499 spowodował, że w XVI w odbudowano go nadając mu nowy charakter. Odbudowa rozpoczęła się za rządów Aleksandra Jagiellończyka a zakończyła w roku 1535, gdy królem był Zygmunt Stary. Najpierw wzniesiono skrzydło zachodnie, znajdujące się najbliżej katedry, a przeznaczone na pałac dla króla Aleksandra. Skrzydło północne wzniesiono już za rządów Zygmunta Starego. Do tych dwóch skrzydeł dobudowano krużganki. W latach dwudziestych XVII wieku powstało skrzydło wschodnie a później wzniesiono mur południowy i całość zwieńczono arkadami i nakryto spadzistymi dachami.

Czytaj dalej - strony: 1 2 3

Poczytaj więcej o okolicy:

 

Komentarze: 3

  Waldemar, 18 stycznia 2021 @ 18:44

  U stóp Wzgórza Wawelskiego przywitał nas Krakus .

  Waldemar, 18 stycznia 2021 @ 19:29

  Dzwon Zygmunt na Wawelu z turystami .
  Jest wielki .

  Waldemar, 18 stycznia 2021 @ 19:43

  Są puste nagrobki w nekropolii katedralnej na Wawelu .
  Jednym z nich jest nagrobek malarza Michała Bogorii Skotnickiego .
  Zmarł we Florencji w wieku 33 lat w dniu 25 kwietnia roku 1808 .
  Pomnik Skotnickiego ustawiono w roku 1815 w Kościele Santa Croce w
  kaplicy Castellanich we Florencji . Nagrobek Skotnickiego był pierwszym upamiętniającym
  cudzoziemca w Bazylice florenckiej .
  Wdowa zamówiła również marmurową replikę nagrobku którą ustawiono
  w katedrze wawelskiej w kaplicy Skotnickich .
  Nagrobek wykonał znany rzeźbiarz Stafano Ricciego . Nagrobek Skotnickiego
  spowodował dalsze zamówienia . Kilka lat później sławę Stafano Ricciego
  utwierdziła realizacja pomnika nagrobka Dantego w tym samym kościele we Florencji .

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!