Greifswald
Klimat pomorskiego miasta

Greifswald jest niewielkim miastem położonym nad rzeką Ryck. Są tu ślady miasta pomorskiego z okresu Hanzy i Księstwa, z czasów szwedzkich i pruskich. Bez wątpienia warte jest spaceru. Jego kolejny w historii renesans nastąpił po 1990 r.
fot: Halina Puławska
Greifswald. Klimat pomorskiego miasta
Centrum miasta jest jego rynek umiejscowiony w siatce prostopadle odchodzących uliczek, a trzy kościoły z czerwonej cegły górują nad miejską zabudową...
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Liczy około 60 tys. mieszkańców i 12 tysięcy studenckiej młodzieży, nadającej miastu rytm życia. Prowincjonalne, zachowało klimat „pomorskiego” miasteczka z bogatą, wielowiekową miejską i sakralną zabudową, odzwierciedlającą kulturę nadbałtyckiej północy.

Są tu ślady miasta pomorskiego z okresu Hanzy i Księstwa, z czasów szwedzkich i pruskich. Bez wątpienia warte jest spaceru.

Centrum miasta jest jego rynek umiejscowiony w siatce prostopadle odchodzących uliczek. Jego największa ozdobą są dwa gotyckie domy z wypalanej cegły o dwuspadowych dachach. Z początku XV wieku pochodzi mieszkalny spichlerz, którego gotycki front ornamentowany jest glazurowaną i nie glazurowaną cegłą. Schodkowy szczyt z pilastrami, dekoracja okien maswerkami, uważany jest za jeden z najdoskonalszych przykładów gotyckiej architektury ceglanej.

Rodzinne miasto słynnego malarza

Średniowieczny z pochodzenia ratusz oddziela rynek główny od targowiska rybnego, na którym znajdują się obecnie współczesne rzeźby miejskie. Odchodzące od rynku uliczki noszą stare nazwy, oddające lokalizowane przy nich mieszkania i zakłady rzemieślników: Baderstrasse – ulica cyrulika, Gerberstrasse – ulica garbarza… Główną ulicą handlową Greifswaldu jest ulica Długa (Lange Strasse), prowadząca do warzelni mydła mieszczącej się w Centrum Caspara Dawida Friedricha. Tutaj stał, spalony w 1901 r., dom rodzinny malarza, którego ojciec warzył mydło i wykonywał świece. Malarzowi miasto ufundowało pomnik ustawiony na zacisznym placyku nieopodal katedry św. Mikołaja. Brązowa statua naturalnej wielkości autorstwa rzeźbiarza z Lubeki Clausa Görtza odsłonięta została 8 maja 2010 r.

Trzy gotyckie kościoły

Trzy kościoły z czerwonej cegły górują nad miejską zabudową średniowiecznych ? starego i nowego miasta. Kościół mariacki jest prawdopodobnie najstarszym miejscem w mieście. Charakteryzują go wysoki szczyt, potężny dach i szeroka wieża. Pochodząca z 1587 r. ambona zawiera wizerunki reformatorów: Marcina Lutra, Filipa Melanchtona i Jana Bugenhagena. Wystrój wnętrza – w tym imponujące neogotyckie polichromie z 1837 r. – pochodzi z XIX w. Kościół jest świątynią halową. Najniższa kondygnacja wieży kościelnej poświęcona jest pamięci Heinricha Rubenowa.

Stojący w bezpośrednim sąsiedztwie uniwersytetu średniowieczny kościół św. Jakuba w okresie wojen napoleońskich służył jako piekarnia polowa, magazyn i stajnia. W następnych dziesięcioleciach przypadła mu rola spichlerza. Odrestaurowany został w latach 70. XX wieku.

Kościół św. Mikołaja dedykowany patronowi żeglarzy i kupców był kościołem parafialnym, podniesionym do rangi katedry z kolegiatą kanoników w czasie powołania uniwersytetu. Szczególnie cenne są niedawno odkryte gotyckie malowidła ścienne datowane na około 1400 r. (zamalowane na początku XVIII w.). Wystrój wnętrza zbudowanego na wzór bazyliki z bocznymi nawami i kaplicami pochodzi generalnie z pocz. XIX w., jednak w kaplicach zachowały się elementy XIV i XV. wiecznej polichromii. Z początku XVIII w. pochodzą barokowe ścianki kaplic zdobione napisami i ikonografią. W latach 1942-1948 wywieziono z katedry wszystkie dzieła sztuki.

* * * 

Greifswald jest niewielkim miastem położonym nad rzeką Ryck. Jego kolejny w historii renesans nastąpił po 1990 r.

 

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij