Warszawa
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Czego się oczekuje wstępując w progi Muzeum Historii Żydów Polskich Polin? Polacy spotkają się tu z historią Polski, która nie jest historią tylko ich narodu, Żydzi odkryją historię największej niegdyś społeczności żydowskiej, centrum żydowskiego świata.
fot: Halina Puławska
Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
W 2005 r. przyjęto do realizacji projekt budynku opracowany przez fińskiego architekta Rainera Mahlamäki.
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
 • Warszawa. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Nie wiedzieliśmy, lecz ojcowie nasi nam opowiedzieli, jak rozproszony Izrael przybył do polskiej ziemi. (?) Z nieba spadła kartka: ? Idźcie do Polski?.(?) A ci, którzy szukali świadectwa mówili: ?A dlatego Polska nazywa się Polin, bo tak rzekł Izrael, gdy ujrzał tę ziemię: po-lin! To znaczy, że tu spoczniemy, dopóki nie wejdziemy do Ziemi Izraela.

To fragment legendy spisanej w 1919 r. przez Samuela Agnona, izraelskiego prozaika, urodzonego w 1888 r. w Buczaczu (na Ukrainie). Tekst podania przewija się na ogromnym zdjęciu zamglonej leśnej scenerii. To prolog wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich ? LAS.

Muzeum powstawało 20 lat od 1994 r., w którym Miasto Stołeczne Warszawa przydzieliło pod jego budowę działkę, położoną w sercu dawnego getta ? naprzeciwko Pomnika Bohaterów Getta na Muranowie. Po latach tworzenia koncepcji merytorycznej, w 2005 r. przyjęto do realizacji projekt budynku opracowany przez fińskiego architekta Rainera Mahlamäki. Fasada prostokątnej bryły obłożona jest szklanymi panelami, na których alfabetem hebrajskim i łacińskim zapisane zostało słowo Polin. Wejście do muzeum ? usytuowane na wprost pomnika ?pękniecie? ? ma wymiar symboliczny. Przecina wnętrze muzeum do przeciwległej szklanej ściany, pnąc się ku górze falującymi formami. Jest metaforą historii Żydów polskich, przerwanej i doświadczonej Zagładą. Także ? przenośnie wyrażonym, biblijnym ?rozstąpieniem się Morza czerwonego? podczas wyjścia Żydów z niewoli egipskiej.

Czego się oczekuje wstępując w progi Muzeum Historii Żydów Polskich Polin? Polacy spotkają się tu z historią Polski, która nie jest historią tylko ich narodu, Żydzi odkryją historię największej niegdyś społeczności żydowskiej, centrum żydowskiego świata. Wszyscy zetkną się z polską historią.* ? jak chcą organizatorzy ekspozycji. Jedną z przyjętych zasad meritum wystawy jest przyjęcie założenia, iż Żydzi polscy nie byli jedynie Żydami w Polsce, ale Żydami ?Polski?. Stanowili podmioty historyczne o mocy sprawczej (?)

Przesłanie Muzeum podporządkowane zostało głównemu założeniu, że ma to być opowieść o tysiącu lat historii polskich Żydów, opowieść, będąca kanwą stałej ekspozycji opracowanej jako narracyjna multimedialna wystawa, opierająca się na obiektach, obrazach i dokumentach. Prowadzona jest w siedmiu galeriach czasowych, w których zastosowane są różne środki ekspresji, właściwe, tworzące odcienie i atmosferę czasu i wydarzeń. Wędrówka po wystawie to otwieranie kolejnych kart historii. Muzeum jest częścią historii, którą opowiada. Jest jednym z czynników sprawczych owej historii, a nie jej lustrzanym odbiciem.*

Nie spodziewajmy się wystawy judaików opatrzonych objaśnieniami. Ani tematycznych galerii przekrojowych. O religii, nauce, życiu rodzinnym, osiągnięciach, obyczajach i zwyczajach dowiadujemy się z opowieści w różnych galeriach; zakaz pracy w szabat przedstawiony jest w opowieści wędrownych kupców w galerii średniowiecznej. Pytania: Kim są Żydzi?, Czym jest judaizm?, Kto jest polskim Żydem? pozostawiają organizatorzy wystawy otwarte, a wystawa ma inspirować do poszukiwania odpowiedzi na nie.

Najważniejsze w konstrukcji wystawy są słowo i obraz. W przestrzeni znajdziemy ?  obok skromnie eksponowanych zabytków sztuki chrześcijańskiej i żydowskiej ? oparte na źródłach dokumentalnych ? architektoniczne aranżacje, makiety, rysunki, reprodukcje zdjęć i dokumentów na ściankach działowych opatrzone cytatami, filmy? i nagrania narracji, której nośnikiem są właśnie cytaty. Zaprezentowane zostały w językach oryginału ? arabskim, hebrajskim, łacinie, polskim?, a dla liter alfabetu łacińskiego i hebrajskiego zastosowano czcionki właściwe dla danej epoki.

*cytaty pochodzą z katalogu Muzeum ?Polin 1000 lat historii Żydów polskich?

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 18 maja 2015; Aktualizacja 27 maja 2015;
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij