Posada Rybotycka
Obronna cerkiew św. Onufrego

Pierwsza wzmianka o istnieniu cerkwi św. Onufrego zawarta jest w dokumencie Kazimierza Wielkiego z 1367 roku. Cerkiew była wielokrotnie niszczona przez najazdy. Pełniła funkcję obronną. Całość otaczał mur ze strzelnicami.
fot: Barbara Górecka
Posada Rybotycka. Obronna cerkiew św. Onufrego
Cerkiew jest trójdzielna, z kamienia, na zaprawie wapiennej i jest opasana uskokowymi szkarpami. W elewacji wschodniej ma schodkowy szczyt.
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

W powiecie przemyskim, we wsi Posada Rybotycka zachowała się najstarsza cerkiew na ziemiach polskich. To fundacja zamożnej rodziny Herburtów.

Pierwsza wzmianka o istnieniu cerkwi św. Onufrego zawarta jest w dokumencie Kazimierza Wielkiego z 1367 roku. Cerkiew była wielokrotnie niszczona przez najazdy. Pełniła funkcję obronną. Całość otaczał mur ze strzelnicami.

Prawosławni i grekokatolicy

Cerkiew została zbudowana na wzgórzu ponad doliną rzeki Wiar między XIV a XV wiekiem. Jest ona trójdzielna, z kamienia, na zaprawie wapiennej i jest opasana uskokowymi szkarpami. W elewacji wschodniej ma schodkowy szczyt. Dachy są czterospadowe. W kamiennych murach umieszczono otwory strzelnicze. Najstarszą częścią jest prezbiterium z gotyckimi szczytami i nawa na planie kwadratu sklepiona kolebkowo. Do niej jest dostawiona wieża.
Najmłodszymi częściami są kruchta i babiniec, a na piętrze kaplica dla mnichów. Od 1692 roku była to cerkiew prawosławna, później greckokatolicka. Do XVIII wieku należała do klasztoru bazylianów. W podziemiach cerkwi pochowano ostatniego prawosławnego władykę przemyskiego Michała Kopystyńskiego w 1642 roku. Kiedy zakonnicy przenieśli się do Dobromila, cerkiew stała się parafialną i pełniłe tę funkcję aż do 1945 roku, kiedy to wysiedlono Ukraińców.

Powojenne dzieje

Opuszczona ulegała dewastacji, chociaż była własnością Skarbu Państwa. W 1966 roku z inicjatywy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, na cerkiewnym wzgórzu zaczęto prowadzić prace archeologiczne i badawcze. Odkryto malowidła ścienne, więc je zabezpieczono. Dziesięć lat później przekazano cerkiew Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej. Kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie i pracowano nad malowidłami.
W 1991 roku Greckokatolicka Parafia Archikatedralna w Przemyślu wystąpiła o zwrot zagrabionej po II wojnie światowej cerkwi w Posadzie Rybotyckiej. W lutym 2010 roku odnowiono działalność greckokatolickiej parafii pw. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 6 czerwca 2016; Aktualizacja 17 czerwca 2022;
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij