Żarki
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

W pewnej chwili woły zaczęły kopać kopytami w ziemię, z której znienacka wypłynęła woda. W dowód wdzięczności książę w tym miejscu nakazał postawić drewnianą kapliczkę. Umieścił w niej figurę Matki Bożej, którą wiózł ze sobą.
fot: Barbara Górecka
Żarki. Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej
Zespół klasztorny oo. Paulinów składa się z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP, ołtarza polowego, kaplicy nad źródłem, klasztoru, dzwonnicy i Domu Pielgrzyma.
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin położone jest w magicznym zakątku Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na przedmieściu niewielkiej miejscowości Żarki, koło Częstochowy.

Historia tego miejsca sięga odległych czasów. Ma ona swój początek w 1382 roku i związana jest z legendą. Wracający z Rusi Halicko-Włodzimierskiej książę Władysław Opolczyk, zatrzymał orszak na odpoczynek w Leśniowie. Lato tego roku było upalne i suche więc wody brakowało. Zmęczeni podróżą bezskutecznie poszukiwali jej dla siebie i zwierząt. Książę zwrócił się w żarliwej modlitwie do Matki Boskiej o pomoc. W pewnej chwili woły zaczęły kopać kopytami w ziemię, z której znienacka wypłynęła woda. W dowód wdzięczności książę w tym miejscu nakazał postawić drewnianą kapliczkę. Umieścił w niej figurę Matki Bożej, którą wiózł ze sobą. Bardzo szybko figura zwana Leśniowską stała się przedmiotem kultu. W 1559 roku kasztelan oświęcimski Jan Koryciński w dowód wdzięczności za liczne łaski, umieścił cudowną figurę w specjalnie dla niej wybudowanym kościele. W 1706 roku nowy właściciel Leśniowa Józef Męciński, przekazał kościół zakonowi paulinów. Posługa paulinów trwała do 1864 roku. Wtedy, z rozkazu cara Aleksandra II, nastąpiła kasata zakonu. Paulini powrócili dopiero w 1936 roku.

Cudowna figura i kapliczka nad źródłem

Cudowna figura Matki Bożej Leśniowskiej umieszczona jest w ołtarzu głównym. Wykonana jest z drzewa lipowego i ma 70 centymetrów wysokości. To, co ją wyróżnia, to pełen ciepła i niezwykłego uroku uśmiech Madonny. W 1967 roku odbyła się koronacja figury. Dokonali jej ks. kardynał Stefan Wyszyński prymas Polski i ks. Kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. 2 grudnia 2010 roku korony zostały skradzione. Dzięki wsparciu wiernych udało się je odtworzyć. Późnobarokowy ołtarz główny i ołtarze boczne pochodzą z połowy XVIII wieku. W miejscu gdzie według legendy pojawiło się źródełko, znajduje się kaplica p.w. Matki Bożej Anielskiej. Źródełko wypływa do dzisiaj tworząc potok Leśniówka płynący przez park przykościelny. W parku są kapliczki różańcowe, a w murze przykościelnym stacje Drogi Krzyżowej.

Zespół klasztorny

Zespół klasztorny oo. Paulinów składa się z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP, ołtarza polowego, kaplicy nad źródłem, klasztoru, dzwonnicy i Domu Pielgrzyma. Kościół jest jednonawowy z węższym i półkolistym prezbiterium. Był on wielokrotnie przebudowywany. Najstarsza jego część z 1559 roku jest w stylu gotycko-renesansowym. W XVIII wieku dobudowano murowaną kruchtę i przedłużono nawę. Kolejną zmianą było wybudowanie wieżyczki na sygnaturkę.
Po północnej stronie Sanktuarium znajduje się późnobarokowy klasztor. Składa się z czterech skrzydeł z wirydarzem w środku. Z kościołem połączony jest chórem. Gruntowną modernizację wykonano w latach sześćdziesiątych XX wieku. W 1988 roku wykonano nową polichromię. Wolnostojąca dzwonnica powstała w 1994 roku. Na obchody Wielkiego Jubileuszu 2000 lat Chrześcijaństwa wybudowano ołtarz polowy i nową kaplicę nad źródłem.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij