Sanok
Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna

W komnatach renesansowego zamku można zobaczyć obrazy, ikony oraz różne przedmioty liturgiczne: utensylia, krzyże drewniane i polichromowane, enkolpiony, zawieszki, chorągwie, szaty, starodruki.
fot: Waldemar Rusek
Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
Ikony ze scenami Sądu Ostatecznego i Pasji są bogate w symbolikę dotyczącą wydarzeń ewangelicznych.
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
 • Sanok. Sztuka sakralna, sztuka cerkiewna
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Muzeum Historyczne w Sanoku główną siedzibę ma w zamku królewskim. Jest tu osiem stałych wystaw. Krótko opiszę dwie: sztukę sakralną i sztukę cerkiewną.

Na wystawy składają się eksponaty pochodzące z dawnych kościołów i kapliczek ziemi przemyskiej. Dzieła anonimowych twórców mają różny poziom artystyczny.

Sztuka sakralna

Najstarszym zabytkiem jest kamienna chrzcielnica z drugiej połowy XV wieku. Znajdowała się ona w nieistniejącym kościele pw. św. Archanioła Michała w Sanoku. Z epoki późnego gotyku pochodzi krucyfiks z kościoła parafialnego w Mrzygłodzie, niewielka polichromowana rzeźba Matki Boskiej Samotrzeć i tablica
z tryptyku przedstawiającego Chrystusa upadającego pod krzyżem. Szczególnie cenne są artystycznie rzeźby rokokowe pochodzące z drugiej połowy XVIII wieku przedstawiające św. Nepomucena i nieznaną świętą.
W zbiorach jest wiele rzeźbionych krucyfiksów o mniejszych rozmiarach, figur aniołów oraz wizerunków Chrystusa.

Warto wiedzieć, że w roku 2013 państwo Margaret i Alfred Slugoccy z USA podarowali muzeum kolekcję 27 krucyfiksów hiszpańskich, niemieckich i francuskich pochodzących z XVII – XIX wieku.

Sztuka cerkiewna

Kolekcja sztuki cerkiewnej jest znacznie większa od zbiorów określonych mianem sztuki sakralnej. Zgromadzono tu ponad 1200 eksponatów. W regionie przeważały cerkwie prawosławne i greckokatolickie, które po roku 1945 z powodu wysiedleń i pożarów opustoszały.

Najstarszymi zabytkami w tej kolekcji są pochodzące z XII wieku enkolpiony odkryte w czasie badań archeologicznych na cmentarzu przycerkiewnym w Trepczy. Enkolpiony to relikwiarze noszone na piersiach przez chrześcijan, zawierające relikwie lub cytaty z Pisma Świętego.

Ikony są pokazane w porządku chronologicznym od XV-wiecznych aż po bogatą kolekcję z XIX wieku i obrazy z początku XX wieku. W komnatach renesansowego zamku można zobaczyć też różne przedmioty liturgiczne: utensylia, krzyże drewniane i polichromowane, enkolpiony, zawieszki, chorągwie, szaty, starodruki. Przedmioty te pochodzą z istniejących lub nieistniejących cerkwi prawosławnych
i greckokatolickich z terenów południowo-wschodniej Polski i z zachodniej Ukrainy. Wśród ikon dominują tematy Chrystusa Pantokratora, Matki Bożej Hodegetrii,
Eleusy i Pokrow oraz Deesis.

Osobną grupą są ikony hagiograficzne (bezkrytyczna i gloryfikująca biografia) ukazujące świętych Kościoła wschodniego z życiorysem ujętym w klejmach. Klejmo to niewielka kompozycja znajdująca się na obramowaniu ikony jako uzupełnienie jej głównego tematu znajdującego w centrum obrazu. Klejma czyta się zgodnie z ruchem zegara zaczynając od wizerunku znajdującego się w lewym górnym rogu ikony. Te ikony przedstawiają św. Paraskewę Tyrnowską, św. Mikołaja, św. Bazylego.

Ikony ze scenami Sądu Ostatecznego i Pasji są bogate w symbolikę dotyczącą wydarzeń ewangelicznych.

Kilka słów o ikonostasie

Na pierwszym piętrze zamku jest wyjątkowy ikonostas, w którym umieszczono ikony z XVII i XVIII w. Ikonostas to ściana pokryta ikonami która we wnętrzu cerkwi. Znajduje się między miejscem ołtarzowym (prezbiterium) a nawą przeznaczoną dla wiernych. Według nauki cerkwi prawosławnej symbolem nieba jest sanktuarium, miejscem szczególnego przebywania Boga. Tu kapłan sprawuje liturgię i tu jest tabernakulum.

Wierni mogą spoglądać na wizerunki świętych znajdujące się na ikonostasie aby lepiej zrozumieć liturgię. A to jest zgodne z myślą, że człowiek nie jest w stanie pojąć dziejących się zdarzeń rozumem. Ikonostas rozgranicza, a jednocześnie łączy świat ziemski – profanum oraz świat boski – sacrum.

Dlaczego ikony są dalekie od rzeczywistości?

Ikona umożliwia kontemplację i zbliżenie do sacrum. Jest dziełem modlitewnym i artystycznym. Postacie na ikonach są lekko zdeformowane bo twórca ikony musi oddać w niej gotowe schematy opisane od dawna w podręcznikach. Ikona pokazuje piękno duchowe a nie ziemskie, nie jest ilustracją żadnego wydarzenia. Złoto odzwierciedla energię boską i dlatego obwiedzione są nim postacie i szaty świętych. Charakterystyczny jest brak gestów i duże nieruchome oczy które symbolizują uduchowioną świętą naturę postaci.

Twórca ikony jest tylko wykonawcą i użycza swych dłoni Bogu aby on się objawił. Dlatego większość obrazów nie jest podpisana przez człowieka, który ją wykonał.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodano: 16 kwietnia 2022; Aktualizacja 23 kwietnia 2022;
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij