Alba Julia
Dwie religie, dwie katedry

Potężna, romańsko-gotycka katedra katolicka św. Michała z XIII w. to jeden z najlepiej zachowanych obiektów sakralnych z tego okresu w Europie Środkowej. Obok niej znajduje się druga katedra, prawosławna. W sposób zamierzony dominuje nad „sąsiadką”.
fot: Cezary Rudziński
Alba Julia. Dwie religie, dwie katedry
Alba Julia szczyci się również faktem, że w 1599 roku hospodar wołoski Michał Waleczny ? Mihai Viteazul zjednoczył pod swoim berłem trzy państwa protorumuńskie: Wołoszczyznę, Siedmiogród i Mołdawię.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

W Alba Julii powstało pierwsze katolickie biskupstwo w Siedmiogrodzie. Miasto to, nazywane było w dawnej Polsce Białogrodem Julijskim, przez Słowian ? Belgradem, Węgrów ? Gylafehérvár, a Niemców najpierw Weissenburg, od czasów zaś cesarza Austrii Karola VI (początek XVIII w.) Karlsburgiem.

W 1177 roku stało się stolicą węgierskiego komitatu, w 1291 r. miejscem pierwszego w dziejach Siedmiogrodu sejmu prowincjonalnego, a później stolicą autonomicznego węgierskiego Księstwa Siedmiogrodzkiego. To tu rezydowała, wraz z mężem, księciem Janem I Zápolyia, a później synem Janem II Zygmuntem Zápolyia, Izabella Jagiellonka, córka Zygmunta Starego. I tam zmarła oraz została pochowana w katedrze. Po bezpotomnej śmierci wspomnianego już jej syna, władzę w księstwie przejął Stefan Batory.

W dziejach Alba Julii, dziś około 50-tysięcznego miasta, ważny był również wcześniejszy okres, gdy po podboju starożytnej Dacji przez cesarza Trajana, powstała w tym miejscu osada Apulum oraz castrum ? obóz warowny rzymskiego XIII Legionu Gemina. A wokół niego miasto. Pozostały z niego jednak tylko niewielkie ślady. Alba Julia szczyci się również faktem, że w 1599 roku hospodar wołoski Michał Waleczny ? Mihai Viteazul zjednoczył pod swoim berłem trzy państwa protorumuńskie: Wołoszczyznę, Siedmiogród i Mołdawię. Jego pomnik na koniu zajmuje jedno z centralnych miejsc na terenie twierdzy. Był to jednak tylko epizod w dziejach kraju. Większe znaczenie miało ustanowienie przez niego w 1600 roku w Alba Julii prawosławnego biskupstwa istniejącego do dziś.

Twierdza Alba Carolina jest najważniejszym, a zarazem praktycznie jedynym ciekawym obiektem w tym administracyjno- przemysłowym współczesnym mieście. Na jej terenie znajdują się bowiem także najcenniejsze zabytki Alba Julii. Wspaniała, potężna, romańsko-wczesnogotycka katedra katolicka św. Michała z XIII w. to jeden z najlepiej zachowanych obiektów sakralnych z tego okresu w Europie Środkowej. A trwający obecnie remont wnętrza uczyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną. Ta trzynawowa świątynia ma tylko jedną wieżę ? na zbudowanie zaplanowanej drugiej nie starczyło środków ? z pięknym wczesno gotyckim portalem.

Później dobudowano do niej renesansową kaplicę św. Ducha ze wspaniałymi portalami, a na frontonie katedry znalazły się elementy barokowe. Cenny jest, niestety obecnie zasłonięty ze względu na prace restauracyjne, gotycki ołtarz. Wart uwagi inny, na bocznej ścianie prawej nawy, z Pietą. Wewnątrz znajduje się nekropolia zasłużonego nie tylko dla Węgier roku Hunyadich, zawsze pokryta wieńcami z szarfami w węgierskich barwach narodowych. A także ? w Kaplicy Królewskiej przylegającej do lewej nawy ? renesansowe sarkofagi zmarłej w Alba Julii w 1559 roku Izabeli Jagiellonki i jej syna Jana Zygmunta Zápolyi. U stóp obu tych sarkofagów są tarcze z herbami Polski i Węgier oraz matki Izabelli, Bony Sforza i jej męża, a na sarkofagu syna ? ojca, księcia Jana I Zápolyi.

Katedra katolicka jest najcenniejszym zabytkiem miasta. Obok niej znajduje się druga, prawosławna. Ten obecnie najbardziej reprezentacyjny w mieście Sobór Koronacyjny, w sposób zamierzony dominuje nad ?sąsiadką?. Zbudowany został w latach 1921-1922 dla upamiętnienia zjednoczenia w Alba Julii Siedmiogrodu z Rumunią. W 1922 roku koronowano w nim na króla Rumunii Ferdynanda I.  Ładna budowla w tzw. stylu narodowym, chociaż trochę zbyt monumentalna. Usytuowana na dosyć obszernym placu otoczonym murami, a z tyłu innymi gmachami tego zespołu ? m. in. Pałacem biskupim. Na plac soborowy wchodzi się przez bramę w wysokiej dzwonnicy.

Poczytaj więcej o okolicy:

Komentarze: 1

    wędrowiec, 27 października 2010 @ 11:28

    Byłem tam kilka lat temu. wszystko stało w rusztowaniach, pozagradzane. Na terenie twierdzy – wydaje mi się, że była jeszcze cerkiewka drewnian, czy kościółek, jakiś fragment skansenu? nie dało się tam dojść, ale drewniana cerkiewka we wnętrzu dawnej twierdzy wygladała dość intrygująco.

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij