Nowica
Pod opieką świętej Paraskewy

Cerkiew znajdziemy w dolnej części wsi. Została zbudowana w latach 1842-43. Po wysiedleniu Łemków była kościołem filialnym parafii w Uściu Gorlickim. Do grekokatolików wróciła w latach 80. XX wieku.
fot: Barbara Górecka
Nowica. Pod opieką świętej Paraskewy
Przy cerkwi jest cmentarz na którym znajduje się kilka ciekawych nagrobków oraz zrębowy budyneczek dawnej kostnicy.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Na wysokiej skarpie nad potokiem Przysłup wznosi się greckokatolicka cerkiew pod wezwaniem św. Paraskewy. Od kilkunastu lat istnieje tu formalnie parafia greckokatolicka, ale księża dojeżdżają na nabożeństwa z Gorlic.

Cerkiew znajdziemy w dolnej części wsi Nowica. Została zbudowana prawdopodobnie w latach 1842-43. Po wysiedleniu Łemków w 1947 roku była kościołem filialnym parafii w Uściu Gorlickim. Po 1956 roku powróciło do wsi wielu dawnych mieszkańców. Zaczęto dla nich odprawiać nabożeństwa greckokatolickie. Początkowo były to sporadyczne modlitwy. Na wyłączne użytkowanie grekokatolików cerkiew przeszła w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Drewniana świątynia nad potokiem

Cerkiew jest budowlą trójdzielną. Prezbiterium ma zamknięte trójbocznie a nawa jest prostokątna i poszerzona. Ściany cerkwi obite są gontem a dach jest dwukalenicowy i pokryty blachą. Nad prezbiterium i nawą są małe wieżyczki. Do nawy przylega wieża słupowa, która przykryta jest blaszanym dachem namiotowym. Pod wieżą jest mały babiniec i przedsionek. Wnętrze cerkwi jest ładnie zdobione polichromią ornamentalną i figuralną. Wykonano ją w 1927 roku. Na ścianie nawy zapisane są nazwiska fundatorów. Ładny ikonostas pochodzi z XVIII wieku. W prezbiterium jest ołtarz główny również z tego okresu. W nawie znajdziemy ołtarz  boczny, późnobarokowy z ikonami Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Jana Chrzciciela.

Kostnica na cmentarzu

Przy cerkwi jest cmentarz na którym znajduje się kilka ciekawych nagrobków oraz zrębowy budyneczek dawnej kostnicy. Była ona wyremontowana w 1997 roku przez uczestników młodzieżowego obozu konserwatorskiego.

Warto wiedzieć

W górnej części wsi stoi kaplica greckokatolicka pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Kaplicę zbudowano w 1889 roku, jakiś czas temu została wyremontowana. Budowla jest jednoprzestrzenna. Zrębowe ściany oszalowano pionowymi deskami. Dach jest kalenicowy i pokryty blachą. Wznosi się na nim niewielka wieżyczka. Wnętrze ozdobione jest polichromią ornamentalną. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Koronacji Matki Bożej.
28 sierpnia to ważny dzień dla mieszkańców Nowicy. Odbywa się tu pod kaplicą znany odpust, na którym gromadzą się grekokatolicy z bliższych i dalszych okolic. Po nabożeństwie święci się zioła, plony a także wodę. Procesja udaje się nad „cudowne źródełko” znajdujące się powyżej zabudowań należących do stowarzyszenia młodzieży grekokatolickiej SAREPTA.
Źródełko, to cembrowana studnia schowana pod daszkiem. Obok znajduje się krzyż. Woda ze źródła ma mieć właściwości lecznicze…

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij