Reszel
Pruskie korzenie zamku biskupów

W 2001 r. otwarto Galerię Zamek – Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Gromadzi ona i eksponuje kolekcję malarstwa, rysunku i grafiki, rzeźby, fotografii. W zamku działa również hotel.
fot: Cezary Rudziński
Reszel. Pruskie korzenie zamku biskupów
W XV w. Reszel wraz z Warmią wszedł w skład państwa polskiego i stał się miastem granicznym. W 1505 r. z inicjatywy biskupa Łukasza Watzenrode ? wuja Mikołaja Kopernika ? rozpoczęto trwającą ćwierć wieku przebudowę i umacnianie zamku oraz budowę nowych murów i fortyfikacji miasta.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

W dalekiej, średniowiecznej przeszłości, były to ziemie Bartów, jednego z plemion bałtyckich Prusów. Wznieśli oni w tym miejscu drewniany gród strażniczy Resel (ew. Ressel), zajęty w połowie XIII w. przez Krzyżaków. Obecnie miejsce to nazywa się Reszel.

Oficjalna data 1241 r. jest przez naukowców kwestionowana jako zbyt wczesna. Krzyżacy gród umacniali, Bartowie odbijali, najeżdżany był także przez Jaćwingów i Litwinów. A wreszcie zniszczony przez zakonników – rycerzy w białych płaszczach z czarnymi krzyżami, którzy wycofali się najprawdopodobniej do pobliskiego Braniewa.

Innocenty IV podzielił dobra

Wraz z innymi ziemiami Warmii, także miejsce, na którym stał gród Resel, papież Innocenty IV przypisał w 1243 r. do diecezji warmińskiej. Chyba na zasadzie: to, na czym stanął krzyż, należy do Kościoła. Podobnie jak w pozostałych diecezjach na sąsiednich obszarach, ziemie te w 2/3 nadał zakonowi krzyżackiemu, a w 1/3 biskupstwu. „Castrum Ressel” już na pewno w 1254 r. przypadło biskupowi warmińskiemu, chociaż w jego posiadanie wszedł on zapewne dopiero w 1275 r. Była to jednak tylko strażnica. Przy niej w 1300 r. powstała osada handlowa rozwijająca się tak szybko, że w 1337 r. otrzymała przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim.

Biskupi zamek

W latach 1350-1401 wzniesiony został na planie kwadratu ceglany zamek biskupów warmińskich. Łączących wówczas władzę kościelną i świecką. Budowla z dziedzińcem wewnętrznym, krużgankami, dwoma skrzydłami mieszkalnymi, oczywiście wieżami – wśród nich Bramną, która przetrwała, podobnie jak sporo pozostałych części ówczesnego zamku, do naszych czasów. Równocześnie, bo w 1372 roku, sąsiadujące z zamkiem miasto wznoszone według przyjętego planu rozpoczęło budowę swoich murów obronnych. Też z basztami i trzema bramami: Wysoką, Królewską i Rybacką. Reszel był już wówczas trzecim pod względem wielkości i znaczenia, po Braniewie i Lidzbarku Warmińskim, miastem Warmii. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do przewodników i na strony internetowe miasta.

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij