Raciążek
Wspomnienie po dawnej świetności

Dochodzimy do placyku, który był rynkiem, gdy Raciążek był jeszcze miastem. Niegdyś na środku placyku był betonowy basen wypełniony wodą. Teraz jest tam pomnik poświęcony mieszkańcom gminy Raciążek, uczestnikom walk o Wolną Polskę.
fot: Barbara Górecka
Raciążek. Wspomnienie po dawnej świetności
Pierwsze wrażenie? Biedna to miejscowość. A ostatnie wrażenie – takie samo.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Raciążek jest wsią w województwie kujawsko-pomorskim, a w powiecie aleksandrowskim. W latach 1317-1867 był miastem. Przebywając w Ciechocinku, warto iść na spacer do Raciążka.

Wycieczka nie jest męcząca i nie zabiera wiele czasu, bo odległość niewielka. Trasa jest oznakowana. Należy iść ulicą Nieszawską. Przy skrzyżowaniu z drogą do Słońska, należy kierować się na prawo w drogę wysadzaną pięknymi, strzelistymi topolami. Już stąd widać zlokalizowany na wzgórzach Raciążek. Serpentyną wspinamy się na wzgórze. Można też iść na skróty i fajna to droga. Dawne wydmy porasta lasek sosnowy i wzdłuż niego dochodzimy do celu. Na wzgórzu skręcić trzeba w lewo i wejść między pierwsze zabudowania miejscowości. Pierwsze wrażenie? Biedna to miejscowość. A ostatnie wrażenie – takie samo.

Wieś stara, kiedyś miasto

Pierwsza wzmianka o Raciążku pochodzi z aktu uposażenia benedyktynów w Mogilnie z 1066 roku. Jako własność biskupów włocławskich, wymieniono w 1250 roku w dokumencie ks. kujawskiego Kazimierza, syna Konrada Mazowieckiego, jako miejsce układów polsko-krzyżackich. Prawa miejskie Raciążek utracił w 1867 roku.

Kościół pośrodku wsi

Na skarpie po lewej stronie jest cmentarz. Dalej rozciąga się widok na nizinę ciechocińską i wijącą się Wisłę. Po prawej stronie pola. Przy skrzyżowaniu dróg jest plac kościelny, a na nim kościół parafialny p. w. Wszystkich Świętych i św. Hieronima. Został postawiony w 1597 roku w miejscu dawnego drewnianego, zniszczonego przez Krzyżaków. Budowano go długo, konsekracji dokonano w 1627 roku. Jest murowany i dość ciekawy. Ma oryginalną fasadę i wysoką wieżę z zegarem. Góruje nad miejscowością.

Powstanie parafii datowane jest już przed 1326 rokiem. Jej rozwój związany był z dziejami miasta oraz zamku będącego rezydencją króla Władysława Jagiełły, królowej Jadwigi, a potem stanowiącego własność biskupów kujawskich.  Kościół zbudowany jest w stylu późnogotyckim, ze szczytami renesansowymi, opięty jest uskokowymi szkarpami. Dach pokryty dachówką. Prezbiterium na planie kwadratu z półokrągłą absydą.

W zabytkowym wnętrzu

Nawę główną od prezbiterium oddziela barokowy łuk tęczowy z Chrystusem na krzyżu i figurami świętych z XVII wieku. Ołtarz pochodzi z XVI wieku i jest fundacją biskupa Miaskowskiego. Zbudowany w stylu późnorenesansowym z drzewa modrzewiowego. W ołtarzu znajduje się obraz malowany na desce, przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Najświętszą Marię Pannę i Marię Magdalenę. Pośrodku wizerunek klęczącego fundatora kościoła – biskupa H. Rozrażewskiego.

Na uwagę zasługują drewniane stalle z 1630 roku. Obrazy w stallach i obraz Wszystkich Świętych na zasuwie przy ołtarzu głównym zostały namalowane w 1830 roku przez Adama Malinowskiego. Po prawej stronie kościoła jest ołtarz barokowy z XVII wieku, przedstawiający Matkę Bożą Śnieżną. Po lewej ? ołtarz barokowy z XVIII wieku, przedstawiający św. Józefa na łożu śmierci, w srebrnych sukienkach rokokowych. Na ścianach kościoła są neorenesansowe płaskorzeźby z glinki terakotowej. To Droga Krzyżowa. Ambona jest barokowa i pochodzi z XVIII wieku.

 I w parafialnym muzeum

Nad zakrystią znajduje się muzeum parafialne. Tu znajdziemy gotycki ornat z białego adamaszku. Na nim wyhaftowano złotymi nićmi wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz świętych. Legenda podaje, że wyhaftowała go królowa Jadwiga. Są tu też zbiory bibliofilskie – 257 pozycji, z XIV-XIX wieku. Jest księga mszalna z XVIII wieku, a także  miecz z XIII wieku, rzeźby i inne dokumenty.W czasie okupacji niemieckiej, kościół został ograbiony. Niemcy zabrali między innymi drogocenny boczny ołtarzyk z XIV wieku.

Na dawnym rynku

Idziemy dalej i dochodzimy do placyku, który był rynkiem, gdy Raciążek był jeszcze miastem. Niegdyś na środku placyku był betonowy basen wypełniony wodą. Teraz jest tam pomnik poświęcony mieszkańcom gminy Raciążek, uczestnikom walk o Wolną Polskę. Wokół rynku stoją niewysokie domki.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij