Kraków
Cmentarz Wojskowy na Rakowicach

Początkowo było tu 10 kwadratowych kwater, na których chowano żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, oraz członków ich rodzin. W latach trzydziestych ubiegłego wieku teren cmentarza poszerzono.
fot: Barbara Górecka
Kraków. Cmentarz Wojskowy na Rakowicach
Spoczęli tu weterani Powstania Styczniowego, polegli w wojnie polsko-bolszewickiej, powstańcy śląscy i wielkopolscy oraz żołnierze Wojska Polskiego.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

W 1920 roku, w Krakowie przy ulicy Jana Prandoty, na terenie byłego placu ćwiczeń wojskowych  jednostki saperów cesarsko-królewskiej armii założono nowy cmentarz. Miał on być nekropolią wojskową, jednak realia życia dokonały zmian.

Teraz jest to cmentarz i wojskowy, i cywilny. Początkowo było tu 10 kwadratowych kwater, na których chowano żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, oraz członków ich rodzin. Spoczęli tu też weterani Powstania Styczniowego, polegli w wojnie polsko-bolszewickiej, powstańcy śląscy i wielkopolscy.

Wojskowe początki

W latach trzydziestych ubiegłego wieku teren cmentarza poszerzono. Obie nekropolie, starą i nowa, dzieliła tylko ulica. W czasie II wojny światowej grzebano tu żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy niemieckich, jeńców brytyjskich, a w 1945 roku żołnierzy Armii Czerwonej. Po wojnie cmentarz przeszedł pod zarząd miasta. Uporządkowano wtedy żołnierskie pochówki. Przeprowadzono ekshumacje. Utworzono odrębne kwatery dla żołnierzy różnych armii. Cmentarz znowu poszerzono i zaczęto chować osoby cywilne. Obecnie spoczywa tu wielu ludzi nauki, kultury, artyści, politycy, sportowcy.

Pomnik Jana Pawła II wskazuje drogę

Zaraz przy wejściu przez bramę główną stoi pomnik Jana Pawła II wykonany według projektu prof. Czesława Dźwigaja. Ufundował go Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Pomnik odsłonięto 9 kwietnia  2005 roku, zaledwie kilka dni po śmierci papieża. Figura została odlana już w 2000 roku, ale dyskusja wywołana odsłanianiem pomnika za życia Papieża, odsunęła ten fakt w czasie. Monument przedstawia Jana Pawła II klęczącego z różańcem w ręku. Na cokole widnieją daty papieskich pielgrzymek do Polski. Rzeźbę  tak ustawiono, by wskazywała drogę do kwatery, w której znajduje się rodzinny grobowiec Wojtyłów i Kaczorowskich. Są przy nim zawsze tłumy ludzi i niezliczona ilość zniczy. Spoczywa tu matka, Emilia z Kaczorowskich i ojciec Karol Wojtyła. Spoczywa tu również brat Edmund, lekarz. Zmarł przedwcześnie na skutek zarażenia się szkarlatyną od pacjentki.

Żołnierze Września

Po lewej stronie od pomnika Papieża zaczyna się kwatera żołnierzy polskich, poległych we wrześniu 1939 roku w okolicach Krakowa. Pochowano tu 146 osób. Pośrodku tej kwatery stoi ogromnych rozmiarów Pomnik Armii „Kraków”, odsłonięty w 1990 roku. Trzy lata później złożono przy nim 52 urny z ziemią z pól bitewnych Armii Kraków, oraz z Katynia, Ostaszkowa, Miednoje.

Powstańcy styczniowi

21 stycznia 1919 roku, w pięćdziesiątą szóstą rocznicę, powstańcy styczniowi otrzymali rozkazem Marszałka Piłsudskiego, honorowy tytuł poruczników-weteranów Wojska Polskiego. Otrzymali wtedy prawo do pochówku na cmentarzu wojskowym. Teraz są tu dwa rzędy grobów, w których spoczęło 17 powstańców. Mogiły są jednakowe, a ufundowało je Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów. Kwatery noszą numery 1 i 3.

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij