Wizna
Gotycki kościół i murale na domach

O dawnej świetności kiedyś miasta, dziś wsi gminnej przypomina kościół parafialny św. Jana Chrzciciela ukończony około 1525 roku w stylu późnogotyckim (tzw. gotyk mazowiecki). Ufundowała go księżna Anna Mazowiecka.
fot: Andrzej Węgrowicz
Wizna. Gotycki kościół i murale na domach
Kościół został zburzony przez wycofujących się Niemców w 1944 roku. Odbudowano go w latach 1950-59 pod opieką konserwatorską.
  • Wizna. Gotycki kościół i murale na domach
  • Wizna. Gotycki kościół i murale na domach
  • Wizna. Gotycki kościół i murale na domach
  • Wizna. Gotycki kościół i murale na domach
  • Wizna. Gotycki kościół i murale na domach
  • Wizna. Gotycki kościół i murale na domach
  • Wizna. Gotycki kościół i murale na domach
  • Wizna. Gotycki kościół i murale na domach
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Od XI w stojący nad Narwią gród Wizna strzegł północnej granicy Mazowsza przed Jaćwingami i Galindami a później przed Krzyżakami. Bronił też bezpieczeństwa na handlowym szlaku z Płocka do Grodna.

Powstałe wokół grodu miasto lokowano na prawie chełmińskim w 1370 roku. Stało się ono stolicą Ziemi Wiskiej (Wizeńskiej). Gród zastąpił zamek, w którym gospodarował wiski kasztelan. Ostatecznie zniszczony przez Szwedów znikł zupełnie – pozostała po fortyfikacjach Góra Zamkowa, czyli grodzisko. To wzgórze wyróżniające się wyraźnie w wysokim zachodnim brzegu Narwi.

Mazowiecki gotyk

O dawnej świetności kiedyś miasta, dziś wsi gminnej przypomina kościół parafialny św. Jana Chrzciciela ukończony około 1525 roku w stylu późnogotyckim (tzw. gotyk mazowiecki). Ufundowała go księżna Anna Mazowiecka. Kościół został zburzony przez wycofujących się Niemców w 1944 roku. Odbudowano go w latach 1950-59 pod opieką konserwatorską. Obok stoi barokowa dzwonnica z ok. 1650 r.

Wojenny epizod

W historii XX w Wizna zapisała się bohaterską obroną umocnień na linii Narwi i Biebrzy we wrześniu 1939 r. Trzydniowym oporem, jaki stawiło 720 Polaków pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa atakowi 42 tys. żołnierzy niemieckich. Ostatnim bastionem obrońców stał się bunkier na pobliskiej Strękowej Górze. Bitwa pod Wizną  nazywana bywa polskimi Termopilami. W centrum miejscowości o żołnierzach Samodzielnej Grupy Operacyjnej ,,Narew”, poległych w obronie ojczyzny przypomina pomnik. Stoi na placu kpt. Raginisa od 1967 r., jego autorem jest Ferdynand Jarocha. Jego kształt przypomina nieco pomnik obrońców Westerplatte.

Świat murali

Tamte wydarzenia zostały przedstawione na  wielkoformatowych malowidłach ściennych – muralach. Są one dziełem artystów z Gdańskiej Szkoły Muralu. 7 prac zdobi różne prywatne budynki. Większość ma tematykę militarną i martyrologiczną, jeden odcina się od nich wyraźnie. To obraz z maja 2013, inspirowany obrazami Józefa Chełmońskiego „Krzyż w zadymce” i „Żurawie”.

W przyrodę

Położona u zbiegu Narwi i Biebrzy Wizna jest doskonałym punktem wypadowym do poznawania niepowtarzalnej przyrody tych rzek.

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij